logo


2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisKalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės
Namai

Rengiame ugdymo įstaigų pedagogams ir jose besimokančių vaikų tėvams mokymus aktualiomis temomis:

 „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai“.
 Alfa kartos vaikai ir ateities mokyklos vizija
 Z kartos vaikai, hiperkatyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus?
 Kaip būti tikru autoritetu šiuolaikiniams vaikams: šilta širdis – tvirta ranka
 Kūrybiški būdai stresui mažinti – emocinio perdegimo prevencija mokykloje.
 Suburkime stiprią ir kūrybingą komandą: praktiniai darbo komandoje įgūdžiai.
 Įkvepiantis seminaras apie emocijų molekules, sudėtingus jausmus ir paprastus būdus juos valdyti.
 Pasakos ikimokyklinuko ir suaugusio žmogaus gyvenime. Pasakų terapija.
 Gyvenimas prasideda, kur pasibaigia baimė: kaip ugdyti vaikus, kurie nebijo klaidų.

Čia rasite plačiau aprašytas seminarų temas.

Seminarų trukmė: 4-6 akad. val.

Seminarai mokami:
    – 4 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 240 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
    – 6 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 320 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
Susirinkus didesnei nei 20 asmenų grupei, seminaro kainą aptarsime individualiai.

Seminarų vieta: jūsų ugdymo įstaigoje arba Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje (VšĮ „Vaiko labui“ patalpose).

Seminarų data: derinama individualiai.

Mokymų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys pažymėjimai.

Dėl seminarų prašome kreiptis į VšĮ Vaiko labui koordinatores:
    – telefonu 8 (5) 21 21 407
    – mobiliu telefonu 8 (652) 69 608 (Birutė Jurevičienė) arba 8 (652) 10 023 (Milda Novickė)
    – el.paštu registracija@vaikolabui.lt

..
Seminarus organizuoja ilgametę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirtį turinti įstaiga „Vaiko labui“ – socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančių programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytoja. Nuo 2002 metų mūsų rengtuose seminaruose kvalifikaciją tobulino daugiau kaip 9000 Lietuvos pedagogų.

..
Seminarus veda Rasa Šilalytė – klinikinė psichologė, jungiškosios krypties psichoanalitikė, tarptautinių programų lektorė, jau 17 metų vedanti mokomuosius ir patyriminius seminarus pedagogams. Lektorės prioritetai yra savigarbos ir emocinio intelekto ugdymas, kūrybinio požiūrio į švietimo sistemą skatinimas, ryšio tarp pedagogų ir vaikų stiprinimas, atviras ir naujas žvilgsnis į „sunkius“ vaikus ir noras padėti pedagogui išlikti autentišku ir sąmoningu šiandieninės švietimo sistemos įvairovėje.

Mes dirbame jau daugiau nei 15 metų siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, kad mūsų vaikai būtų laimingi jau šiandien ir užaugtų emociškai sveiki. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui“ įkurta 2002 metais.

Mes įgyvendiname tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą Zipio draugai ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą Obuolio draugai, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso Partnership for Children.

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame kartu“, kuri yra skirta vyresniems pradinių klasių mokiniams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.

Mes kuriame, inicijuojame ir įgyvendiname kitas programas bei projektus.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje  nereikėtų spręsti rimtų psichologinių problemų ar kovoti su priklausomybėmis.

Pristatome jums mūsų nuveiktus darbus.

Informacinis lankstinukas „Vaiko labui“