logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisIstorija

 

Mūsų įstaigos – „Vaiko labui“ –  atsiradimo istorija glaudžiai susijusi su tarptautine ankstyvosios prevencijos programa programa ,,Zipio draugai“.

1999 metais Jaunimo psichologinės paramos centras (JPPC) drauge su Ugdymo plėtotės centru (UPC, buvęs Švietimo plėtotės centras) laimėjo tarptautinį konkursą ir tapo programos ,,Zipio draugai“/Zippy’s Friends vykdytoju Lietuvoje. Programa plėtės, populiarėjo, buvo tobulinama. Atlikti lyginamieji programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų tyrimai. Rezultatai parodė, kad programa turėjo didelį teigiamą poveikį vaikams.

Tad 2002 metais JPPC ir UPC nusprendė įsteigti naują organizaciją ir jai patikėti programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimą. Taip buvo įsteigta nauja nevyriausybinė ne pelno siekianti organizacija viešoji įstaiga ,,Vaiko labui“, kuri 2012 metais  jau atšventė  savo veiklos dešimtmetį.

Pirmaisiais gyvavimo metais įgyvendinome vien programą Zipio draugai“, apsiribodami tik Vilniaus ir Kauno miestais. Vėliau plėtėme programos geografiją, stengdamiesi į ją įtraukti ir mažiausias kaimiškųjų vietų ugdymo įstaigas, o nuo 2007 metų sudarėme galimybę į programą įsitraukti ir tautinių mažumų (lenkų ir rusų) kalbomis ugdomiems vaikams.

2012 metais Lietuvą pasiekė tarptautinės programos „Zipio draugai“ tęsinys arba antroji dalis „Obuolio draugai“, skirta jau vyresniems 8-10 metų vaikams. Nuo 2016-2017 mokslo metų jau visose Lietuvos apskrityse įgyvendiname dvejų metų tęstinę ankstyvosios prevencijos programą, kurios I dalis yra programa „Zipio draugai“, o II dalis – programa „Obuolio draugai.“  Šias abi programas sukūrė Partnership for Children, su kuriais mes kasmet pasirašome išimtinės licencijos sutartį, suteikiančią mūsų įstaigai išimtinę licenciją įgyvendinti programą „Zipio draugai“ Lietuvoje.

 

Nuo programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo pradžios joje yra dalyvavę beveik 160 tūkstančių vaikų, o programos „Zipio draugai“ pedagogo kvalifikaciją įgijo 4.135 pedagogai. Programoje „Obuolio draugai“nuo 2012 metų jau yra sudalyvavę daugiau nei 14 tūkstančių vaikų, programos pedagog kvalifikaciją yra įgiję 674 pedagogai.

Padėti pedagogams pasirengti darbui programoje yra specialiai paruošti 59 programos konsultantai. Programos kokybę palaiko programos ekspertai . Apskričių centruose veikia programos „Zipio draugai“ metodiniai centrai, prie kurių mums talkina gausus programos savanorių būrys.

2008 metais programa „Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams 2008 – 2010 metų programą (2008 m. balandžio 24 d. Nr. 392 nutarimas; VŽ, 2008, Nr. 51-1892). Lietuvos vyriausybė savo nutarimu rekomendavo programą plėtoti ikimokyklinio ugdymo įstaigose. Visiems programos vykdytojams – pedagogams, ugdymo įstaigoms, konsultantams, programos savanoriams ir administracijai – tai yra didelis mūsų visų bendro darbo pripažinimas ir įvertinimas, pareigojantis dar labiau stengtis, aukščiau kelti programos įgyvendinimo kokybės kartelę.

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą ,,Įveikiame kartu“. Darbui programoje „Įveikiame kartu“ jau yra paruošti 2.116 pedagogai iš visų Lietuvos apskričių. Nuo 2003 metų vykdome savanorių mokymo ir skatinimo tęstinę  programą ,,Visi drauge“. Inicijuojame, kuriame ir įgyvendiname kitus projektus, o taip pat dalyvaujame bendruose projektuose su giminingomis nevyriausybinėmis organizacijomis.

Tris metus (2007 – 2009) drauge su 32 Lietuvos ir užsienio organizacijomis, dirbančiomis visuomenės psichikos sveikatos srityje iš 15 Europos Sąjungos šalių įgyvendinome projektą „Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: veiksmingų politikų ir praktikų sukūrimas“ (CAMHEE).

Vykdydami savo veiklas, mes bendradarbiaujame su programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinačiomis organizacijomis iš daugiau kaip 30 pasaulio šalių, įvairiomis Lietuvos ugdymo įstaigomis, savivaldybių švietimo skyriais, pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis, kitomis su švietimu bei ugdymu susijusiomis institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Čia rasite 2015 metų veiklos ataskaitą.
Čia Jūs galite susipažinti su kuo mes bendradarbiaujame.