logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Kauno apskritis

Kauno apskritis. 2018 – 2019 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Kauno apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.
 juosta
Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:  
1 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.24 d. 13:00
09.26 d. 13:00
 
I metodinis konsultacinis 11.21 d. 13:00
II metodinis konsultacinis 2019.02.20 d. 13:00
III metodinis konsultacinis 2019.05.08 d. 13:00

Konsultantės: Eglė Gudelienė ir Jūratė Lietuvninkienė
Seminarai vyks Kauno miesto Panemunės lopšelyje- darželyje, Vaidoto 26A, Kaunas

Kauno apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas. 1 grupė
2 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.25 d. 13:00
09.27 d. 13:00
I metodinis konsultacinis 11.28 d. 13:00
II metodinis konsultacinis 2019.02.27 d. 13:00
III metodinis konsultacinis 2019.05.15 d. 13:00

Konsultantės: Eglė Gudelienė ir Jūratė Lietuvninkienė
Seminarai vyks Kauno miesto Panemunės lopšelyje- darželyje, Vaidoto 26A, Kaunas

Kauno apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas. 2 grupė
3 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 10.01 d. 13:00
10.03 d. 13:00
10.04 d. 13:00
I metodinis konsultacinis 11.29 d. 13:00
II metodinis konsultacinis 2019.02.28 d. 13:00
III metodinis konsultacinis 2019.05.30 d. 13:00

Konsultantės: psichologės Raimunda Žiulytė ir Raimonda Butkevičienė
Seminarai vyks Kauno miesto Pedagoginėje psichologinėje tarnyboje A. Mickevičiaus g. 54, Kaunas

Kauno apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas. 3 grupė
.

Programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams

Seminarus veda konsultantės Eglė Gudelienė ir Jūratė Lietuvninkienė.

Įvadinis seminaras vyks 2018 metų spalio 17 dieną, nuo 12 valandos.
Metodinis konsultacinis (paramos) seminaras vyks 2019 metų vasario 6 dieną, nuo 12 valandos.

Seminarų vieta: Kauno miesto Panemunės lopšelis-darželis, Vaidoto g. 26a, Kaunas.

Programos „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Kauno grupės dalyvių sąrašas

Kauno apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2018-2019 m. m.
..