logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Klaipėdos apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Klaipėdos  apskritis. 2018 – 2019 mokslo metai

Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.

Sąrašuose pedagogai, dalyvaujantys programoje pirmus metus, suskirstyti pagal grupes, kuriose jie lanko seminarus.

Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:

1 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.17 d. 12:30
09.19 d. 12:30
09.20 d. 12:30
I metodinis konsultacinis 11.22 d. 12:30
II metodinis konsultacinis 2019.02.27 d. 12:30
III metodinis konsultacinis 2019.05.16 d. 12:30

Konsultantės: psichologės Regina Jonušienė ir Lilija Poškaitė
Seminarai vyks Klaipėdos lopšelyje – darželyje ,,Volungėlė“, I.Simonaitytės g. 26, Klaipėda.

Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 1 grupės sąrašas
2 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.21 d. 12:30
09.24 d. 12:30
09.25 d. 12:30
I metodinis konsultacinis 11.23 d. 12:30
II metodinis konsultacinis 2019.02.28 d. 12:30
III metodinis konsultacinis 2019.05.17 d. 12:30
Konsultantės: psichologės Regina Jonušienė ir Lilija Poškaitė
Seminarai vyks Klaipėdos lopšelyje – darželyje ,,Volungėlė“, I.Simonaitytės g. 26, Klaipėda.
Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 2 grupės sąrašas

Programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams

Seminarus veda konsultantės Lilija Poškaitė ir Regina Jonušienė.

Įvadinis seminaras vyks 2018 metų spalio 18 dieną, nuo 12:30 valandos. 
Metodinis konsultacinis (paramos) seminaras vyks 2019 metų vasario 7 dieną, nuo 12:30 valandos.

Seminarų vieta: Klaipėdos miesto lopšelyje-darželyje „Violungėlė“ , Ievos Simonaitytės g. 26, Klaipėda.

Programos „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Klaipėdos grupės dalyvių sąrašas

Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2018-2019 m. m.

„Volungėlė“