- Vaiko labui - http://www.vaikolabui.lt -

Zipio draugai. Klaipėdos apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Klaipėdos  apskritis. 2019 – 2020 mokslo metai

Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.

Sąrašuose pedagogai, dalyvaujantys programoje pirmus metus, suskirstyti pagal grupes, kuriose jie lanko seminarus.

Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:

1 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.16 d. 12:30
09.18 d. 12:30
I metodinis konsultacinis 11.21 d. 12:30
II metodinis konsultacinis 2020.02.27 d. 12:30
III metodinis konsultacinis 2020.05.18 d. 12:30

Konsultantės: psichologės Regina Jonušienė ir Lilija Poškaitė
Seminarai vyks Klaipėdos lopšelyje – darželyje ,,Volungėlė“, I.Simonaitytės g. 26, Klaipėda.

Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 1 grupės sąrašas
Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2019-2020 m. m.

„Volungėlė“