logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisMes bendradarbiaujame

Mums labai svarbūs tiek kiekvienas atskiras asmuo, tiek įstaiga, su kuriomis bendradarbiaujame įgyvendindami savo veiklas.

2002 metų balandžio 3 d. Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su programos „Zipio draugai“  vykdytojais dėl šios tarptautinės programos įgyvendinimo Lietuvos ugdymo įstaigose. Jaučiame ŠMM palaikymą mūsų vykdomoms programoms, ypač Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo bei Vaikų ir jaunimo socializacijos skyrių dėmesį. ŠMM iš jos vykdomų programų konkurso būdu ne kartą rėmė mūsų vykdomus projektus.

Sunku pervertinti daugelio Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių palaikymą bei talkininkavimą mūsų vykdomoms programoms ,,Zipio draugai“, Obuolio draugai ir ,,Įveikiame kartu“. Rajonų švietimo skyrių darbuotojai, atsakingi už ikimokyklinį ir pradinį ugdymą, padeda platinti informaciją apie mūsų vykdomas veiklas, organizuoti mūsų vykdomose programose pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Sėkmingai plėtojame bendradarbiavimų su rajonų savivaldybių Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ir švietimo centrais. Aktyviai bendradarbiaujame vykdydami įvairias veiklas, atskirus projektus drauge mūsų steigėjais Vaikų linija ir Ugdymo plėtotės centru . Jie mielai mus konsultuoja, dalijasi savo profesionaliomis žiniomis, padeda propaguoti mūsų vykdomas programas bei talkina lėšų paieškoje.

Bendradarbiaujame ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse.

Esame nariai dviejų nevyriausybinių organizacijų ir nepriklausomų ekspertų koalicijų:
– Neformalios nevyriausybinių organizacijų už vaiko teises koalicijos, skatinančios tinkamą visų vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. Ši koalicija yra priimta į skėtinę organizaciją „Eurochild“, vienijančią 161 nevyriausybinę organizaciją iš 35 Europos valstybių ir Kanados;
– koalicijos „Psichikos sveikata 2030“, siekiančios padėti mums tapti visuomene, kurioje vertinama psichikos sveikata, užtikrinamas žmogaus orumas bei tinkamai apsaugomos visos žmogaus teisės ir laisvės.
Abi šios koalicijos siekia įtakoti sprendimus priimančių institucijų sprendimus ir veiksmus koalicijų veiklos lauko klausimais.

Drauge su kitomis 9 Lietuvos NVO vykdėme tris metus trukusi tarptautinį projektą, kuriame iš viso dalyvavo 15 valstybių, 32 organizacijų -„Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: efektyvių politikų ir praktikų sukūrimas“ (CAMHEE). Projektą finansavo Europos Komisijos Europos visuomenės sveikatos programa. Galbūt Jūs esate atstovas įstaigos ar NVO, veikiančios mums artimose srityse. Esame atviri ir noriai bendradarbiaujame – galime drauge inicijuoti, kurti ir vykdyti naujas programas ir projektus. Dirbkime drauge!

Pristatome Jums mūsų kolegas ir partnerius, įgyvendinančius programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ užsienyje:

Programos ,,Zipio draugai“ kūrėjai Partnership for Children

Airijoje programą ,,Zipio draugai“ įgyvendina Health Service Executive
(Sveikatos apsaugos komitetas)


Brazilijos Zipio draugai – Amigos do Zippy

Danija pirmoji Europoje pradėjo įgyvendinti programą ,,Zipio draugai“. Programą šiuo metu įgyvendina ,,Centrum for Inklusion“

Ankstyvosios vaikystės katedra
prie Honkongo Švietimo instituto
(Department of Early Childhood Education at the Hong Kong Institute of Education)
koordinuoja programos  įgyvendinimą Honkonge.


Islandijos Visuomenės sveikatos institutas koordinuoja programos įgyvendinimą Islandijoje ,,Lydheilsustod“


Indijoje programą koordinuoja Sangato draugijos Vaiko raidos ir šeimos konsultavimo centras Sangath Society for Child Development and Family Guidance

New Jersey valstija pirmoji pradėjo
įgyvendinti programą ,,Zipio draugai“
Jungtinėse Amerikos Valstijose

Kanadoje programos įgyvendinimą koordinuoja CRISE – Savižudybių ir eutanazijos tyrimo ir intervencijos centras (Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia), įsikūręs prie Kvebeko universiteto, Monrealyje.

Kinijoje programa įgyvendinama –
Pekine (China National Institute for Educational Research)
ir Šanchajuje (East China Normal University).

 

Lenkijoje programą įgyvendina Centrum Pozytywnej Edukacji (Centre of Positive Education, or COPE)

Mauricijus – pirmoji valstybė Afrikos žemyne,
pradėjusi įgyvendinti programą ,,Zipio draugai“.
Ją vykdo organizacija
The Catholic Education Bureau.

Olandijoje programą įgyvendina Roterdamo Public Health Service and Environs (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)

Programą Prancūzijoje koordinuoja psichiatrinės ligoninės Hôpital Maison Blanche tyrimų departamentas.

Dar viena Pietryčių Azijos valstybė,
įgyvendinanti programą ,,Zipio draugai“ – Singapūras.
Programą įgyvendina vyriausybės padalinys
Health Promation Board
(Sveikatos skatinimo valdyba)

Programą Meksikoje koordinuoja organizacija „Lazos“

Programą Panamoje įgyvendiną „Universidad Especializada de las Américas“ (UDELAS)

Norvegijoje programą koordinuoja
,,Voksne for Barn“