logo


2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisKalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės
Metinė ataskaita 2016

Šiais metais mes – viešoji įstaiga „Vaiko labui“ – visuomenei pristatome jau penkioliktą metinę savo veiklos ataskaitą.

Esame nevyriausybinė ne pelno organizacija, kurios tikslas padėti vaikams augti laimingiems ir linksmiems, formuoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, siekiant vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir  emocinės gerovės.

Savo darbą mes grindžiame mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų stiprinti vaiko psichikos sveikatą ir rūpintis jo emocine gerove, kad ateityje nereikėtų spręsti rimtų psichologinių ar elgesio problemų ir kovoti su priklausomybėmis.

2016 metais „Vaiko labui” toliau įgyvendino ankstyvosios prevencijos tarptautinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirma dalis yra programa „Zipio draugai“ ir antra dalis „Obuolio draugai,“ taip pat ir mūsų pačių sukurtą programą „Įveikiame kartu.”

Tęsėme nuo 2003 metų vykdomą savanorių mokymo ir savanorystės skatinimo programą „Visi drauge“, į kurią yra įsitraukę aktyviausi mūsų trijose prevencinėse programose dalyvaujantys pedagogai.

Kaip ir kasmet, aktyviai įsitraukėme į „Vaikų linijos“ inicijuotą kampaniją „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.

Mes bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse.

 

Mūsų veikla būtų neįmanoma be mūsų draugų ir rėmėjų. „Vaiko labui“ nuoširdžiai dėkoja visų mūsų vykdomų programų dalyvių – vaikų, jų tėvų, pedagogų – vardu, visiems rėmusiems mūsų veiklas 2016 metais –

 

Generalinis programos „Zipio draugai“ rėmėjas nuo 2007 metų

.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą remia

.

Programų „Zipio draugai“  ir „Obuolio draugai“ įgyvendinimą Vilniaus mieste 2016 parėmė

.

Programos „Zipio draugai“ pritaikymą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams 2016 parėmė

2017_naujas_BCCL-logo-RGB2

.

Dėkojame visiems, kas paskyrė mums savo 2%

Esame dėkingi kiekvienam mūsų veiklose dalyvaujančiam savanoriui 

 

Čia rasite 2016 metų veiklos ataskaitą

Čia galite susipažinti su paramos gavėjo VAIKO LABUI 2016 metų metinės ataskaitos viešąja dalimi.