logo


2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisKalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės
Naujienos 2014 lapkritis

Pristatome mūsų įgyvendinamų programų 2014 – 2015 mokslo metų dalyvių statistiką.

Zipio draugai

Obuolio draugai

.Įveikiame kartu