logo


2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisKalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės
Naujienos

Pagal poreikį mes papildome interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus. Šiame puslapyje Jus rasite vėliausias naujienas apie mus ir mūsų vykdomas veiklas. Vėliau ši informacija yra perkeliama į skyrelį Archyvas“.

 

juosta

 

2017 kovas                 BE PATYCIU_2015_1_mazas

Kovo 20–26 dienomis visoje Lietuvoje jau aštuntą kartą vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurią inicijavo ir organizuoja emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“.

Savaitės tikslas – sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą, dalintis efektyviomis patyčių prevencijos patirtimis ir skatinti kiekvieną prisidėti, kad mūsų visuomenėje mažėtų patyčių ir dėl jų kenčiančių žmonių.

Šių metų veiksmo savaitėje plačiai skambėjo šūkis „Patyčios bijo tavo nepritarimo!”, kviečiantis visus ir kiekvieną aiškiai išsakyti ir parodyti savo nepritarimą patyčioms. Ir mes (VAIKO LABUI) kaip kasmet įsijungėme į veiksmo savaitę.

Čia galite paskaityti plačiau apie veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017 ir pasižiūrėti kaip į akciją įsijungė įvairių mokyklų vaikai.

juosta

2017 vasaris

..

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ organizatoriai kviečia

mokinius nelikti pasyviais patyčių stebėtojais, bet savo elgesiu aiškiai parodyti nepritarimą patyčioms ir taip jas stabdyti

..

Plakatu konkursas_2017_bp Dainu konkursas_2017_bp

   Kviečiame mokinius sukurti plakatą konkursui

„PATYČIOS BIJO TAVO NEPRITARIMO!“

 Kviečiame mokinius dalyvauti dainų konkurse

„PATYČIOS BIJO TAVO NEPRITARIMO!“

juosta

2017 sausis

Sausio mėnesį ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir visi, kuriems rūpi ikimokyklinio ugdymo kaita ir perspektyvos, rinkosi į Lietuvos Edukologijos universiteto surengtą konferenciją „Ikimokyklinis ugdymas paradigmų virsme“.  Konferencija buvo skirta prof. dr. Onos Monkevičienės jubiliejui. Daug gerų žodžių buvo išsakyta profesorei, kuriems ir mes, programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytojai, entuziastingai pritariame ir antriname, nes jos indėlis į šias programas yra ženklus, akivaizdus ir labai svarus.

Žinia, Zipis būtų pasiekęs Lietuvą ir be profesorės pastangų, tačiau tai tikrai būtų įvykę daug vėliau. Ir vaikų, dalyvavusių programoje, šiandien turėtume nemažai, bet tikrai jų skaičius neartėtų prie 200 tūkstančių. Ir pedagogų, galinčių ją įgyvendinti būtų nemažas būrys, bet jie tikrai būtų kiek mažiau motyvuoti ir mylintys programą. Ir programa, greičiausiai, būtų sėkminga, tačiau be profesorės neturėtume tokios gausios metodinės medžiagos, padedančios pedagogui geriau perprasti programą, sėkmingiau ją įgyvendinti ir taip suteikti vaikui kuo daugiau naudos.

Panašius žodžius galima rašyti ir apie „Obuolio draugų“ programą – ilgai lauktą Zipio tęsinį vyresniems vaikams. Jo būtume laukę dar ilgiau, jei ne profesorės indėlis kuriant ir tobulinant „Obuolio draugus“ drauge su programos iniciatoriaus Partnership for Children. O pradinių mokyklų mokinių mėgstamos nacionalinės prevencijos programos „Įveikiame kartu“ gal ir iš vis nebūtų buvę. Greičiausiai (bet gal daug vėliau), būtų buvusi sukurta kita.

Taigi dėkojome prof. dr. Onai Monkevičienei ir mes visų Zipiukų, Obuoliukų ir kitų vaikų ir jų tėvelių bei pedagogų vardu.

Konferencijos programa buvo itin turtinga, pranešimai įdomūs ir aktualūs visiems prisidedantiems prie mūsų mažųjų piliečių ugdymo. Joje buvo kalbama ir apie programos „Zipio draugai“ poveikį vaikui, pasiremiant vėliausio (2015 metų)  Nacionalinio egzaminų centro atlikto nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo apibendrinimais. Pranešimą „Vaikų įgalinimas įveikti sunkumus“ padarė mūsų valdybos pirmininkas dr. Pranas Gudynas. Pranešime aptarti ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams kylantys iššūkiai ir kaip vaikams padėti geriau jiems pasirengti; išryškinti programos „Zipio draugai“ privalumai ugdant vaikų socialinius ir emocinius gebėjimus; pristatyta, kaip sukurti tinkamą ir ugdymosi aplinką, įgalinančią įveikti sunkumus bei trumpai pristatyta mūsų įgyvendinamų ankstyvosios prevencijos programų plėtra.

Čia galite susipažinti su konferencijos programa

Čia rasite pranešimo „Vaikų įgalinimas įveikti sunkumus“ skaidres

..

juosta

Be patyciu_2014_logo

Kviečiame visų mokyklų bendruomenes jungtis į
„Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017.“

Kreipiamės į Jus, ragindami ir kviesdami visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos, ir visas kitas – įsijungti į „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017”, kuri vyks šalyje 2017 metų kovo 20 – 26 dienomis.

Daugiau informacijos rasite čia.

juosta

2016 gruodis

2016_kaledinis-sveikinimas-lietuviskas

juosta

2016 lapkritis

Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos iniciatyva miesto pedagogų ir tėvų bendruomenė 2016 metų lapkričio 29 dieną rinkosi į konferenciją „Stabdykime patyčias“.
Konferencijos tikslas – pasidalinti patyčių prevencijos patirtimi, aptarti patyčių problemų sprendimo būdai, socialinio emocinio ugdymo svarba ir kitos šiai aktualiai problemai artimos temos.

Ir mes buvome pakviesti konferencijoje pristatyti mūsų įgyvendinamas programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Programas pristatė programų „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ koordinatorė Milda Novickė.

Čia galite pasižiūrėti pranešimo skaidres PDF formatu

juosta

2016 spalis

2016 – 2017 mokslo metais mūsų labai daug – visose trijose programose dalyvauja 25.420 vaikų ir 1.353 pedagogai.  Tiek daug vaikų, kaip šiais metais, „Zipio draugai“ dar nebuvo įtraukę nei vienais nuo programos pradžios …

juosta

2016 rugsėjis

Atėjo ruduo, prasidėjo rugsėjis. Daliai vaikų ši rugsėjo pirmoji – tikrai PIRMOJI mokykloje. Čia jie išmoks skaityti, rašyti, skaičiuoti. Tačiau vaikui svarbu ne vien tai. Svarbu žinoti, kad, kai tau sunku, visada galima ir reikia kreiptis pagalbos. Svarbu išmokti pamatyti kitą žmogų, kai jam skauda. Svarbu mokėti padėti kitam ir sau.

To išmokti patiems mažiausiems mokiniams padeda mūsų įgyvendinamos programos „Zipio draugai“, Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu.“ Norime pasidžiaugti, kad dar niekada jose nedalyvavo tiek daug vaikų kaip šiemet – beveik 26 tūkstančiai vaikų iš visų Lietuvos kampelių, kalbančių lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. 

Linkime jiems ir visiems kitiems vaikams, kad jų gyvenime būtų kuo daugiau šviesių spalvų!!!

Rugsejo 1_2016

2016 liepa – rugpjūtis
A T O S T O G O S ! ! !
..
2016 birželis

Zipis ir visi jo draugai dar negalvoja apie atostogas.

Besibaigiant mokslo metams ir artėjant vasarai, daugelis dirbančiųjų vaikų ugdymo srityje atsikvepia lengviau, jau planuoja atostogas. Pas mus gi pats darbymetis. Tik spėję pabaigti visus šių mokslo metų atneštus darbus, jau „panirome“ 2016-2017 metuose – paraiškų priėmimas, duomenų bazių pildymas, programų dalyvių dokumentų tvarkymas…

Malonu sulaukti besidominčių ar jau dalyvaujančių ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų skambučių. Mums tai gyvas ryšis su Jumis – mūsų programų dalyviais ir vykdytojais. Pasinaudodami šia galimybe, ne tik sutvarkome iškilusius reikalus, atsakome į Jums rūpimus klausimus, bet gauname gyvą grįžtamąjį ryšį iš Jūsų, programas įgyvendinančių pedagogų – kaip Jums sekasi, kaip viena ar kita programa įtakoja vaiką, kaip ją vertina tėveliai, kaip programa keičia mokyklos ar darželio gyvenimą ir mikroklimatą.

Programų vertę patvirtina tai, kad jose dalyvaujančios ugdymo įstaigos ir pedagogai vėl ir vėl metai iš metų dalyvauja jose. Yra ugdymo įstaigų, kurios nuo 2000 metų, nepraleisdamos nei vienų metų, įgyvendiną programą „Zipio draugai.“

„Obuolio draugų“ programa, palyginus su „Zipio draugai“ – nauja ir jauna programa Lietuvoje. Ji įgyvendinama tik nuo 2013 metų. Tačiau ir ši programa telkia savo „fanų“ būrį.

Stabilus ir nemažėjantis dalyvių skaičius mūsų sukurtoje programoje „Įveikiame kartu“ – kasmet joje dalyvauja apie 100 ugdymo įstaigų.

Pradėdami praeitus mokslo metus, džiaugiamės visų trijų mūsų įgyvendinamų programų statistika – daug vaikų, mokyklų, pedagogų. Skaičiuodami būsimus 2016 – 2017 mokslo metų dalyvius, vėl džiaugiamės ir net stebimės – norinčiųjų dalyvauti „Zipio draugų“, „Obuolio draugų“ ir „Įveikiame kartu“ programose dar daugiau, nei pernai. Džiaugiamės mokyklomis ir darželiais, kurie ir toliau tęs mūsų ilgametę draugystę ir pasitinkame pirmą kartą į mūsų programas įsiliejusias ugdymo įstaigas (tokių bus apie 130) ir pirmą kartą jose dalyvausiančius pedagogus (programoje „Zipio draugai“ – 247; programoje „Obuolio draugai“ – 216; programoje „Įveikiame kartu“ – 199).

Laukiame Jūsų visų naujais 2016-2017 mokslo metais pailsėjusių, žvalių, kūrybingų ir atvirų naujovėms, pokyčiams, dėmesingų visiems šalia esantiems.

Geros Jums vasaros!

2016 gegužė
Ilgametis mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ metodinis centras, Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras atšventė savo veiklos 40-metį.
Čia rasite aprašytą šventinį renginį.
2016 balandis
2016 metais sukanka 10 metų nuo tos dienos, kai prekybos tinklas IKI tapo programos „Zipio draugai“ generaliniu rėmėju – pradėjo remti ir teberiama jos įgyvendinimą Lietuvoje.

Minėdami prekybos tinklo IKI paramos 10-metį, programos „Zipio draugai“ vykdytojai VAIKO LABUI drauge su pedagogais-programos savanoriais organizavo konferenciją „Zipio draugai – vaikui, pedagogui, mokyklai“  šių metų balandžio 5 dieną.  Čia rasite išsamią informaciją.
2016 kovas
Kas ketveri metai programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai Partnership for Children (PFC) sukviečia į bendrą darbinį seminarą programų vykdytojus iš visų jas įgyvendinančių šalių. 2016 metų kovo 21 – 24 dienomis įvyko ketvirtasis toks susitikimas. Jame dalyvavo  dvidešimties valstybių atstovai iš 30 šiuo metu programą įgyvendinančių šalių.
Čia rasite platesnį programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojų susitikimo aprašymą.
Kovo viduryje jau septintą kartą Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“. Prie iniciatyvos prisijungė daugiau nei tūkstantis ugdymo įstaigų, nevyriausybinių, valstybinių ir verslo organizacijų, kurios savo veiklomis skatino vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti ir bendromis jėgomis stabdyti patyčių plitimą.
Čia rasite platesnę informaciją apie veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016
2016 vasaris
2016 metų pradžioje buvo išleista ilgai laukta 9-toji leidinių serijos „Mokomės įveikti sunkumus“ knyga „Programa „Zipio draugai“: Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius.  Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas.  III dalis“. Ji pratęsia patyrusiems pedagogams skirtus šios serijos leidinius.
Čia galite rasti daugiau informacijos apie leidinį.
2016 sausis

40  IDĖJŲ IŠ VISO PASAULIO

„Zipio draugus“ įgyvendina tūkstančiai pedagogų visame pasaulyje. Daugelis jų pasiūlė naujų idėjų, kad programa taptų dar patrauklesnė ir veiksmingesnė. Siūlome pasirinktinai šias idėjas išmėginti ir jums:

Čia rasite pedagogų idėjas pdf formatu          Čia rasite pedagogų idėjas doc formatu

2015 gruodis
 

2015 lapkritis

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ konsultanto padėjėja Asta Juškauskienė, pristatė programą programos „Obuolio draugai“ ir  pasidalijo pirmųjų metų įgyvendinimo patirtimi apskrities laikraštyje „Suvalkietis“.

Kviečiame perskaityti Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro atstovės, ilgametės „Zipio draugų“ programos pedagogės ir konsultanto padėjėjos, aktyviai įsijungusios į programą  „Obuolio draugai“  straipsnį. Šį straipsnį Asta parašė drauge su kolegėmis, programos „Obuolio draugai“ pedagogėmis Jūrate Olbergiene ir Jolanta Mikuliene. „Žiburėlio“ mokykla – DFC yra programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ metodinis centras Marijampolės apskrityje.

2015 spalis
.
2015 rugsėjis
apie mūsų įgyvendinamas programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įdomų ir išamų straipsnį parašė didžiausiu tiražu Lietuvosje leidžiamas dienraštis „Lietuvos rytas“.
Kaip vabaliukas nugalėjo mažųjų sunkumus mokykloje
DIENRAŠTIS „LIETUVOS RYTAS“ 2015-09-18
Naujausi tyrimai patvirtina, kad emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, labiau savimi pasitiki, jiems geriau sekasi mokykloje. Be to, tokie vaikai rečiau konfliktuoja, kyla mažiau problemų, dėl smurto ir patyčių. Tą gali patvirtinti Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai. Mat pradėję įgyvendinti emociniam intelektui lavinti skirtas programas, išvydo ryškių pokyčių. O viskas prasidėjo nuo prieš dešimtmetį į mokyklą atkeliavusio vabaliuko Zipio…
Straipsnį surasite čia
Cituojant šio internetinio puslapio medžiagą, prašytume nurodyti nuorodą – VšĮ ,,Vaiko labui“ www.vaikolabui.lt