logo


Lentvario „Šilas“ kviečia į konferenciją 2018 09 20Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNaujienos

Pagal poreikį mes papildome interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus. Šiame puslapyje Jus rasite vėliausias naujienas apie mus ir mūsų vykdomas veiklas. Vėliau ši informacija yra perkeliama į skyrelį Archyvas“.

 

 

……Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“ kviečia į konferenciją.

 

 

 

   

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“

 

2018 balandis

 

 

 

 

 

Kovo mėnesio pabaigoje Prahoje vyko tarptautinė „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įvgyvendinančių organizacijų partnerių konferencija „Zippy‘s and Apple‘s Friends – mental health at an Inclusive school“ (Psichikos sveikata įtraukiajame ugdyme – Zipio ir Obuolio draugai). Joje dalyvavo Anglijos, Bulgarijos, Lenkijos, Norvegijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Lietuvos atstovai.

Konferenciją organizavo „Zipio ir Obuolio draugų“ programų vykdytojai Čekijoje – nevyriausybinė organizacija „E-clinic“ ir Prahos miesto socialinė tarnyba. Ją priėmė ir globojo Prahos meras, finasavo ES Struktūriniai fondai.

Konferencijos dalyviams pristatyti Lietuvos „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ programų pasiekimai šalyje, pasidalyta gerąją patirtimi įgyvendinant programas.

Konferencijos metu įvyko joje dalyvavusių dalyvavusių Zipio ir Obuolio programas vykdančių šalių ir Partnership for Children vadovų susitikimas.


 

2018 kovas

Programos pedagogų – konsultantų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„Tarptautinė programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.“

Po ilgokos pertraukos sukvietėme mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ pedagogus-konsultanto padėjėjus drauge patobulinti kvalifikaciją, pasidalinti patirtimi, aptarti iššūkius ir kolegiškai pabendrauti.

Plačiau apie seminarą rasite čia

 

 

Siūlome paskaityti įdomų ir naudingą straipsnį apie įtraukųjį / inkliuzinį ugdymą

 

2018 vasaris

Kviečiame ir raginame visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas – įsijungti į veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018, kuri vyks š.m. kovo 19 – 25 dienomis.

Čia rasite informaciją apie veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018

Čia rasite siūlomų veiklų kalendorių ir jų išsamesnį aprašymą.

 

 

2018 sausis

2016 – 2017 mokslo metais Vilniaus miesto ugdymo įstaigose buvo atliktas tėvų nuomonės apie programos „Obuolio draugai“ poveikį vaikui tyrimas.

Pristatome Jums šio tyrimo apibendrinimą

 

2017 gruodis

Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatytas elgesio ir emocinių problemų ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ priedas pedagogui, dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčiais vaikais. Priedo paskirtis – įtraukti SUP turinčius vaikus į bendrą sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymosi procesą grupėje.  …

Čia galite perskaityti straipsnį apie „Priedo …“ pristatymą

 

2017 lapkritis

Džiugios naujienos iš programos „Zipio draugai“ kūrėjų Partnership for Children – programos tarptautinis pripažinimas plečiasi.

 

 

 

 

 

 

Čia galite rasti daugiau informacijos

 

2017 spalis

2016 – 2017 mokslo metais Vilniaus miesto ugdymo įstaigose buvo atliktas tėvų nuomonės apie programos „Zipio draugai“ poveikį vaikui tyrimas.
Pristatome jums šios tyrimo apibendrinimą.

 

2017 rugsėjis 

Nauji mokslo metai neša pokyčius ir naujus darbus

Su rugsėju pradėjome dar vienus mokslo metus – vaikai, tėveliai, mokytojai ir visi prisidedantys, besirūpinantys mūsų jaunosios kartos švietimu. Pradėjome ir mes naujuosius mokslo metus.

Daugiau informacijos rasite čia

 

Rugsėjį pasitinkant

Siūlome galimybę ugdymo įstaigų pedagogams ir jose besimokančių vaikų tėvams surengti mokymus aktualia tema:

 „Sunkūs“ ir „nevaldomi“ vaikai – mūsų didieji mokytojai“.
 Alfa kartos vaikai ir ateities mokyklos vizija
 Z kartos vaikai, hiperkatyvūs ar indigo? Kaip kūrybiškai drausminti šiuolaikinius vaikus?
 Kaip būti tikru autoritetu šiuolaikiniams vaikams: šilta širdis – tvirta ranka
 Kūrybiški būdai stresui mažinti – emocinio perdegimo prevencija mokykloje.
 Suburkime stiprią ir kūrybingą komandą: praktiniai darbo komandoje įgūdžiai.
 Įkvepiantis seminaras apie emocijų molekules, sudėtingus jausmus ir paprastus būdus juos valdyti.
 Pasakos ikimokyklinuko ir suaugusio žmogaus gyvenime. Pasakų terapija.
 Gyvenimas prasideda, kur pasibaigia baimė: kaip ugdyti vaikus, kurie nebijo klaidų.

Čia rasite plačiau aprašytas seminarų temas.

Seminarų trukmė: 4-6 akad. val.

Seminarai mokami:
– 4 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 240 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
– 6 akademinių valandų trukmės seminaro kaina 320 eurų (grupė iki 20 pedagogų / tėvų)
Susirinkus didesnei nei 20 asmenų grupei, seminaro kainą aptarsime individualiai.

Seminarų vieta: jūsų ugdymo įstaigoje arba Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje (VšĮ „Vaiko labui“ patalpose).

Seminarų data: derinama individualiai.

Mokymų dalyviams išduodami kvalifikacijos tobulinimą patvirtinantys pažymėjimai.

Dėl seminarų prašome kreiptis į VšĮ Vaiko labui koordinatores:
– telefonu 8 (5) 21 21 407
– mobiliu telefonu 8 (652) 69 608 (Birutė Jurevičienė) arba 8 (652) 10 023 (Milda Novickė)
– el.paštu registracija@vaikolabui.lt

..
Seminarus organizuoja ilgametę pedagogų kvalifikacijos tobulinimo patirtį turinti įstaiga „Vaiko labui“ – socialinius ir sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančių programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytoja. Nuo 2002 metų mūsų rengtuose seminaruose kvalifikaciją tobulino daugiau kaip 9000 Lietuvos pedagogų.

..
Seminarus veda Rasa Šilalytė – klinikinė psichologė, jungiškosios krypties psichoanalitikė, tarptautinių programų lektorė, jau 17 metų vedanti mokomuosius ir patyriminius seminarus pedagogams. Lektorės prioritetai yra savigarbos ir emocinio intelekto ugdymas, kūrybinio požiūrio į švietimo sistemą skatinimas, ryšio tarp pedagogų ir vaikų stiprinimas, atviras ir naujas žvilgsnis į „sunkius“ vaikus ir noras padėti pedagogui išlikti autentišku ir sąmoningu šiandieninės švietimo sistemos įvairovėje

 

2017 liepa – rugpjūtis

 

2017 birželis

Birželio pradžioje Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamentas pakvietė mus dalyvauti Vilniaus miesto socialinių pedagogų susirinkime ir informacinėje mugėje. Čia pristatėme mūsų įgyvendinamas prevencines programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“.

Informacinėje mugėje dalyvavo ir kitos organizacijos, kurios pristatė savo įgyvendinamas programas – „Antras žingsnis“, „Olweus“ ir kitas.

Sulaukėme nemažo pedagogų, ugdymo įstaigų vadovų ir savivaldybės administracijos darbuotojų susidomėjimo. Viskas buvo įdomu: ar tikrai programos duoda poveikį vaikui? ar šis poveikis įvertintas, pagrįstas tyrimais? kaip dalyvaudamas programose tobulėja pedagogas? kaip tapti programos dalyviu? …

Šis renginys dar kartą patvirtino, kad mūsų įgyvendinamos programos yra žinomos, pripažįstamos ir vertinamos. Jomis domimasi ir norima įsitraukti. Išėjome pakylėtos ir įkvėptos tęsti programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinimo darbus, tobulinti programas, kad jos teiktų kuo daugiau naudos vaikui, pedagogui, mokyklai.

  
 …

juosta

 

2017 gegužė

Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija (LSEUA) šiemet nusprendė organizuoti metinę konferenciją, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į bendruomenės susitelkimo svarbą, kuriant saugią aplinką, kurioje būtų gera augti ir  gyventi kiekvienam vaikui.

 

juosta

 

2017 balandis

Kaip Zipiui sekasi megzti ryšius ir įsigyti draugų

… Niekada nenutrūko ir mūsų ryšys su British Chamber of Commerce Lithuania. Būtent jų dėka turime šią puikią interneto svetainę, nes jie finansavo jos sukūrimą. BCC parėmė programos „Zipio draugai“ priedo, skirto pedagogams dirbantiems su specialiųjų poreikių vaikais vertimą ir pritaikymą Lietuvos ugdymo sistemai. O šiais metais skyrė paramą šio priedo leidybai …

Čia rasite plačiau aprašyta, kaip Zipiui sekasi megzti ryšius ir įsigyti draugų

juosta

 

2017 kovas                 BE PATYCIU_2015_1_mazas

Kovo 20–26 dienomis visoje Lietuvoje jau aštuntą kartą vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurią inicijavo ir organizuoja emocinės paramos tarnyba „Vaikų linija“.

Savaitės tikslas – sutelkti visuomenės dėmesį į patyčių problemą, dalintis efektyviomis patyčių prevencijos patirtimis ir skatinti kiekvieną prisidėti, kad mūsų visuomenėje mažėtų patyčių ir dėl jų kenčiančių žmonių.

Šių metų veiksmo savaitėje plačiai skambėjo šūkis „Patyčios bijo tavo nepritarimo!”, kviečiantis visus ir kiekvieną aiškiai išsakyti ir parodyti savo nepritarimą patyčioms. Ir mes (VAIKO LABUI) kaip kasmet įsijungėme į veiksmo savaitę.

Čia galite paskaityti plačiau apie veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017 ir pasižiūrėti kaip į akciją įsijungė įvairių mokyklų vaikai.

juosta

2017 vasaris

..

„Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ organizatoriai kviečia

mokinius nelikti pasyviais patyčių stebėtojais, bet savo elgesiu aiškiai parodyti nepritarimą patyčioms ir taip jas stabdyti

..

Plakatu konkursas_2017_bp Dainu konkursas_2017_bp

   Kviečiame mokinius sukurti plakatą konkursui

„PATYČIOS BIJO TAVO NEPRITARIMO!“

 Kviečiame mokinius dalyvauti dainų konkurse

„PATYČIOS BIJO TAVO NEPRITARIMO!“

juosta

2017 sausis

Sausio mėnesį ikimokyklinio ugdymo pedagogai ir visi, kuriems rūpi ikimokyklinio ugdymo kaita ir perspektyvos, rinkosi į Lietuvos Edukologijos universiteto surengtą konferenciją „Ikimokyklinis ugdymas paradigmų virsme“.  Konferencija buvo skirta prof. dr. Onos Monkevičienės jubiliejui. Daug gerų žodžių buvo išsakyta profesorei, kuriems ir mes, programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vykdytojai, entuziastingai pritariame ir antriname, nes jos indėlis į šias programas yra ženklus, akivaizdus ir labai svarus.

Žinia, Zipis būtų pasiekęs Lietuvą ir be profesorės pastangų, tačiau tai tikrai būtų įvykę daug vėliau. Ir vaikų, dalyvavusių programoje, šiandien turėtume nemažai, bet tikrai jų skaičius neartėtų prie 200 tūkstančių. Ir pedagogų, galinčių ją įgyvendinti būtų nemažas būrys, bet jie tikrai būtų kiek mažiau motyvuoti ir mylintys programą. Ir programa, greičiausiai, būtų sėkminga, tačiau be profesorės neturėtume tokios gausios metodinės medžiagos, padedančios pedagogui geriau perprasti programą, sėkmingiau ją įgyvendinti ir taip suteikti vaikui kuo daugiau naudos.

Panašius žodžius galima rašyti ir apie „Obuolio draugų“ programą – ilgai lauktą Zipio tęsinį vyresniems vaikams. Jo būtume laukę dar ilgiau, jei ne profesorės indėlis kuriant ir tobulinant „Obuolio draugus“ drauge su programos iniciatoriaus Partnership for Children. O pradinių mokyklų mokinių mėgstamos nacionalinės prevencijos programos „Įveikiame kartu“ gal ir iš vis nebūtų buvę. Greičiausiai (bet gal daug vėliau), būtų buvusi sukurta kita.

Taigi dėkojome prof. dr. Onai Monkevičienei ir mes visų Zipiukų, Obuoliukų ir kitų vaikų ir jų tėvelių bei pedagogų vardu.

Konferencijos programa buvo itin turtinga, pranešimai įdomūs ir aktualūs visiems prisidedantiems prie mūsų mažųjų piliečių ugdymo. Joje buvo kalbama ir apie programos „Zipio draugai“ poveikį vaikui, pasiremiant vėliausio (2015 metų)  Nacionalinio egzaminų centro atlikto nacionalinio mokinių pasiekimų tyrimo apibendrinimais. Pranešimą „Vaikų įgalinimas įveikti sunkumus“ padarė mūsų valdybos pirmininkas dr. Pranas Gudynas. Pranešime aptarti ikimokyklinukams, priešmokyklinukams ir pradinukams kylantys iššūkiai ir kaip vaikams padėti geriau jiems pasirengti; išryškinti programos „Zipio draugai“ privalumai ugdant vaikų socialinius ir emocinius gebėjimus; pristatyta, kaip sukurti tinkamą ir ugdymosi aplinką, įgalinančią įveikti sunkumus bei trumpai pristatyta mūsų įgyvendinamų ankstyvosios prevencijos programų plėtra.

Čia galite susipažinti su konferencijos programa

Čia rasite pranešimo „Vaikų įgalinimas įveikti sunkumus“ skaidres

..

juosta

Be patyciu_2014_logo

Kviečiame visų mokyklų bendruomenes jungtis į
„Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017.“

Kreipiamės į Jus, ragindami ir kviesdami visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos, ir visas kitas – įsijungti į „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2017”, kuri vyks šalyje 2017 metų kovo 20 – 26 dienomis.

Daugiau informacijos rasite čia.

juosta

2016 gruodis

2016_kaledinis-sveikinimas-lietuviskas

juosta

2016 lapkritis

Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir Alytaus pedagoginės psichologinės tarnybos iniciatyva miesto pedagogų ir tėvų bendruomenė 2016 metų lapkričio 29 dieną rinkosi į konferenciją „Stabdykime patyčias“.
Konferencijos tikslas – pasidalinti patyčių prevencijos patirtimi, aptarti patyčių problemų sprendimo būdai, socialinio emocinio ugdymo svarba ir kitos šiai aktualiai problemai artimos temos.

Ir mes buvome pakviesti konferencijoje pristatyti mūsų įgyvendinamas programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Programas pristatė programų „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ koordinatorė Milda Novickė.

Čia galite pasižiūrėti pranešimo skaidres PDF formatu

juosta

2016 spalis

2016 – 2017 mokslo metais mūsų labai daug – visose trijose programose dalyvauja 25.420 vaikų ir 1.353 pedagogai.  Tiek daug vaikų, kaip šiais metais, „Zipio draugai“ dar nebuvo įtraukę nei vienais nuo programos pradžios …

juosta

2016 rugsėjis

Atėjo ruduo, prasidėjo rugsėjis. Daliai vaikų ši rugsėjo pirmoji – tikrai PIRMOJI mokykloje. Čia jie išmoks skaityti, rašyti, skaičiuoti. Tačiau vaikui svarbu ne vien tai. Svarbu žinoti, kad, kai tau sunku, visada galima ir reikia kreiptis pagalbos. Svarbu išmokti pamatyti kitą žmogų, kai jam skauda. Svarbu mokėti padėti kitam ir sau.

To išmokti patiems mažiausiems mokiniams padeda mūsų įgyvendinamos programos „Zipio draugai“, Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu.“ Norime pasidžiaugti, kad dar niekada jose nedalyvavo tiek daug vaikų kaip šiemet – beveik 26 tūkstančiai vaikų iš visų Lietuvos kampelių, kalbančių lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis. 

Linkime jiems ir visiems kitiems vaikams, kad jų gyvenime būtų kuo daugiau šviesių spalvų!!!

Rugsejo 1_2016

2016 liepa – rugpjūtis
A T O S T O G O S ! ! !
..
2016 birželis

Zipis ir visi jo draugai dar negalvoja apie atostogas.

Besibaigiant mokslo metams ir artėjant vasarai, daugelis dirbančiųjų vaikų ugdymo srityje atsikvepia lengviau, jau planuoja atostogas. Pas mus gi pats darbymetis. Tik spėję pabaigti visus šių mokslo metų atneštus darbus, jau „panirome“ 2016-2017 metuose – paraiškų priėmimas, duomenų bazių pildymas, programų dalyvių dokumentų tvarkymas…

Malonu sulaukti besidominčių ar jau dalyvaujančių ugdymo įstaigų vadovų ir pedagogų skambučių. Mums tai gyvas ryšis su Jumis – mūsų programų dalyviais ir vykdytojais. Pasinaudodami šia galimybe, ne tik sutvarkome iškilusius reikalus, atsakome į Jums rūpimus klausimus, bet gauname gyvą grįžtamąjį ryšį iš Jūsų, programas įgyvendinančių pedagogų – kaip Jums sekasi, kaip viena ar kita programa įtakoja vaiką, kaip ją vertina tėveliai, kaip programa keičia mokyklos ar darželio gyvenimą ir mikroklimatą.

Programų vertę patvirtina tai, kad jose dalyvaujančios ugdymo įstaigos ir pedagogai vėl ir vėl metai iš metų dalyvauja jose. Yra ugdymo įstaigų, kurios nuo 2000 metų, nepraleisdamos nei vienų metų, įgyvendiną programą „Zipio draugai.“

„Obuolio draugų“ programa, palyginus su „Zipio draugai“ – nauja ir jauna programa Lietuvoje. Ji įgyvendinama tik nuo 2013 metų. Tačiau ir ši programa telkia savo „fanų“ būrį.

Stabilus ir nemažėjantis dalyvių skaičius mūsų sukurtoje programoje „Įveikiame kartu“ – kasmet joje dalyvauja apie 100 ugdymo įstaigų.

Pradėdami praeitus mokslo metus, džiaugiamės visų trijų mūsų įgyvendinamų programų statistika – daug vaikų, mokyklų, pedagogų. Skaičiuodami būsimus 2016 – 2017 mokslo metų dalyvius, vėl džiaugiamės ir net stebimės – norinčiųjų dalyvauti „Zipio draugų“, „Obuolio draugų“ ir „Įveikiame kartu“ programose dar daugiau, nei pernai. Džiaugiamės mokyklomis ir darželiais, kurie ir toliau tęs mūsų ilgametę draugystę ir pasitinkame pirmą kartą į mūsų programas įsiliejusias ugdymo įstaigas (tokių bus apie 130) ir pirmą kartą jose dalyvausiančius pedagogus (programoje „Zipio draugai“ – 247; programoje „Obuolio draugai“ – 216; programoje „Įveikiame kartu“ – 199).

Laukiame Jūsų visų naujais 2016-2017 mokslo metais pailsėjusių, žvalių, kūrybingų ir atvirų naujovėms, pokyčiams, dėmesingų visiems šalia esantiems.

Geros Jums vasaros!

2016 gegužė
Ilgametis mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ metodinis centras, Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras atšventė savo veiklos 40-metį.
Čia rasite aprašytą šventinį renginį.
2016 balandis
2016 metais sukanka 10 metų nuo tos dienos, kai prekybos tinklas IKI tapo programos „Zipio draugai“ generaliniu rėmėju – pradėjo remti ir teberiama jos įgyvendinimą Lietuvoje.

Minėdami prekybos tinklo IKI paramos 10-metį, programos „Zipio draugai“ vykdytojai VAIKO LABUI drauge su pedagogais-programos savanoriais organizavo konferenciją „Zipio draugai – vaikui, pedagogui, mokyklai“  šių metų balandžio 5 dieną.  Čia rasite išsamią informaciją.
2016 kovas
Kas ketveri metai programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai Partnership for Children (PFC) sukviečia į bendrą darbinį seminarą programų vykdytojus iš visų jas įgyvendinančių šalių. 2016 metų kovo 21 – 24 dienomis įvyko ketvirtasis toks susitikimas. Jame dalyvavo  dvidešimties valstybių atstovai iš 30 šiuo metu programą įgyvendinančių šalių.
Čia rasite platesnį programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojų susitikimo aprašymą.
Kovo viduryje jau septintą kartą Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2016“. Prie iniciatyvos prisijungė daugiau nei tūkstantis ugdymo įstaigų, nevyriausybinių, valstybinių ir verslo organizacijų, kurios savo veiklomis skatino vaikus ir suaugusiuosius pastebėti patyčias, tinkamai į jas reaguoti ir bendromis jėgomis stabdyti patyčių plitimą.
Čia rasite platesnę informaciją apie veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2016
2016 vasaris
2016 metų pradžioje buvo išleista ilgai laukta 9-toji leidinių serijos „Mokomės įveikti sunkumus“ knyga „Programa „Zipio draugai“: Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius.  Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas.  III dalis“. Ji pratęsia patyrusiems pedagogams skirtus šios serijos leidinius.
Čia galite rasti daugiau informacijos apie leidinį.
2016 sausis

40  IDĖJŲ IŠ VISO PASAULIO

„Zipio draugus“ įgyvendina tūkstančiai pedagogų visame pasaulyje. Daugelis jų pasiūlė naujų idėjų, kad programa taptų dar patrauklesnė ir veiksmingesnė. Siūlome pasirinktinai šias idėjas išmėginti ir jums:

Čia rasite pedagogų idėjas pdf formatu          Čia rasite pedagogų idėjas doc formatu

2015 gruodis
 

2015 lapkritis

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ konsultanto padėjėja Asta Juškauskienė, pristatė programą programos „Obuolio draugai“ ir  pasidalijo pirmųjų metų įgyvendinimo patirtimi apskrities laikraštyje „Suvalkietis“.

Kviečiame perskaityti Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro atstovės, ilgametės „Zipio draugų“ programos pedagogės ir konsultanto padėjėjos, aktyviai įsijungusios į programą  „Obuolio draugai“  straipsnį. Šį straipsnį Asta parašė drauge su kolegėmis, programos „Obuolio draugai“ pedagogėmis Jūrate Olbergiene ir Jolanta Mikuliene. „Žiburėlio“ mokykla – DFC yra programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ metodinis centras Marijampolės apskrityje.

2015 spalis
.
2015 rugsėjis
apie mūsų įgyvendinamas programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įdomų ir išamų straipsnį parašė didžiausiu tiražu Lietuvosje leidžiamas dienraštis „Lietuvos rytas“.
Kaip vabaliukas nugalėjo mažųjų sunkumus mokykloje
DIENRAŠTIS „LIETUVOS RYTAS“ 2015-09-18
Naujausi tyrimai patvirtina, kad emocinių įgūdžių turintys vaikai yra laimingesni, labiau savimi pasitiki, jiems geriau sekasi mokykloje. Be to, tokie vaikai rečiau konfliktuoja, kyla mažiau problemų, dėl smurto ir patyčių. Tą gali patvirtinti Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pedagogai. Mat pradėję įgyvendinti emociniam intelektui lavinti skirtas programas, išvydo ryškių pokyčių. O viskas prasidėjo nuo prieš dešimtmetį į mokyklą atkeliavusio vabaliuko Zipio…
Straipsnį surasite čia
Cituojant šio internetinio puslapio medžiagą, prašytume nurodyti nuorodą – VšĮ ,,Vaiko labui“ www.vaikolabui.lt