logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNaujienos

Pagal poreikį mes papildome interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus. Šiame puslapyje Jus rasite vėliausias naujienas apie mus ir mūsų vykdomas veiklas. Vėliau ši informacija yra perkeliama į skyrelį Archyvas“.

 

 

       VAIKO LABUI asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

 

 

2019 vasaris

Šiais mokslo metais vėl iškilo klausimas dėl „pašalinių“ asmenų lankymosi valandėlėse. Kur terminu „pašalinis“ apibrėžiamas kitas asmuo, nei įgyvendinantis programą „Zipio draugai“ klasės/grupės pedagogas. Šį klausimą dažnai girdėdavome tik pradėję įgyvendinti programą „Zipio draugai“ Lietuvoje. Kadangi jis iškilo vėl, pateikiame jums programos kūrėjų „Partnership for Children“ poziciją atitinkantį „Vaiko labui“ išaiškinimą.

Visą straipsnį rasite čia

 

2019 sausis

Brošiūra veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“

Šiems mokslo metams paruošėme ir įteikėme programoje „Įveikiame kartų“ dalyvaujančių vaikų tėvams programos metodinę medžiagą tėvams paruošėme, norėdami, kad jie kuo daugiau žinotų apie programą ir ugdomąsias veiklas, kuriose dalyvauja jų vaikai bei padėtų savo vaikams sustiprinti gebėjimus, įgytus dalyvaujant programoje.

Daugiau informacijos rasite čia

 

2018 gruodis

Programos „Zipio draugai“ pristaymas Vilniaus miesto Markučių lopšelyje-darželyje

 

 

2018 lapkritis

Šių metų spalio 22 dieną man, t.y. „Vaiko labui“ vadovei Aurelija Okunauskienei, buvo įteikta LR Vyriausybės padėka, pasirašyta Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio už „ilgametį indėlį puoselėjant ankstyvojo amžiaus vaikų gerovę Lietuvos ugdymo įstaigose, kompetenciją ir profesionalumą.“

Priėmiau šią padėką, kaip padėką visiems ir kiekvienam, kas buvo nuo pat pradžių, kartu keliavo ilgame kelyje ir yra šiandien drauge su mūsų įgyvendinamomis programomis „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“:
    tai programų ekspertams ir/ar valdybos nariams – dr. Pranui Gudynui, dr. prof. Onai Monkevičienei, dr. Kristinai Onai Polukordienei, dr. Ramutei Skripkienei, Vidai Gudauskienei, Vidmantai Kibirkštienei, dr. Ievai Bieliauskienei, a.†a. Valdui Juršiui;
    ilgamečiams programų konsultantams psichologams ir jų padėjėjams pedagogams – mūsų programų savanoriams;
    kiekvienam programą įgyvendinusiam ir įgyvendinančiam pedagogui, ugdymo įstaigai ir jos vadovams;
    ištikimiesiems programos „Zipio draugai“ rėmėjams prekybos tinklui „IKI“;
    visiems mano kolegoms, kurie dirbo ar tebedirba drauge „Vaiko labui“
    ir visiems patarusiems, padėjusiems, parėmusiems mūsų programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“.

Taigi, dėkoju jums visiems už „ilgametį indėlį puoselėjant ankstyvojo amžiaus vaikų gerovę Lietuvos ugdymo įstaigose, kompetenciją ir profesionalumą“, už jūsų įsitraukimą, už entuziazmą, už neabejingumą, už tikėjimą, …

Linkiu jums Ministro Pirmininko žodžiais: „ilgametės ir aktyvios, kūrybingos ir vaisingos veiklos. Nesustokite ir toliau savo darbštumu ir idėjomis kurkite Lietuvą. Telydi Jus laimė ir sėkmė!

Aurelija Okunauskienė

 

2018 spalis

Šių mokslo metų pradžioje „Zipio draugai“ nestokojo spaudos dėmesio.

Čia rasite daugiau informacijos ir nuoruodas į spaudoje paskelbtus straipsnius

…….

…………………………………

 

2018 rugsėjis

Šiais metais mūsų įgyvendinamose programos malonios ir ilgai lauktos naujienos.

 

Daugiau skaitykite čia.

 

2018 liepa – rugpjūtis

 

 

 

 

 

 

 

2018 birželis

Šių metų (2018) birželio mėnesį mūsų būstinėje buvo pristatytas programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ tęsinys „Passport: Skills for Life“. Ne oficialus šios programos pavadinimas lietuvių kalba (nes tokio dar nėra), o laisvas vertimas būtų „Pasas: gebėjimai visam gyvenimui“.

Programą pristatė ilgametė programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojų asociacijos „Associação pela Saúde Emocional de Crianças“ (ASEC) Brazilijoje vadovė Tania Paris. (ASEC lietuvių kalba reiškia „Vaikų emocinė sveikata“).

Čia galite rasti išsamesnę informaciją

 

2018 gegužis

2018 m. gegužės 10-11 dienomis Druskininkuose vyko Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei darželių-mokyklų vadovų išvažiuojamoji konferencija „Gero darželio link. Vadovas pokyčių kelyje“.

Jau antrus metus Vilniaus miesto ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacija ir Vilniaus miesto savivaldybė organizuoja konferenciją, siekdama stiprinti vadovų lyderystę, kaip būtiną šiuolaikinės ugdymo įstaigos valdymo prielaidą. Konferencijoje dalyvavo Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės, Ugdymo plėtotės centro, Pedagoginės psichologinės tarnybos atstovai. Viena aktauliausių temų – inkliūzinis ugdymas, jo keliami iššūkiai, įgyvendinimo sunkumai. Šioje konferencijoje turėjome galimybę pristatyti tarptautinės programos „Zipio draugai“ ilgai lauktą priedą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.

Mane, kaip programos konsultanto padėjėją, maloniai nuteikė tai, kad programa „Zipio draugai“, papildyta priedu specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, lyg nauja banga sulaukė švietimo įstaigų vadovų susidomėjimo. Atsakingas ir pozityvus vadovo požiūris į įgyvendinamas įstaigoje programas – svarbi prielaida kelyje gero darželio link.

Aleksandra Remeikienė, darželio „Jovarėlis” direktorė

Čia galite pasižiūrėti programos „Zipio draugai” Vilniaus miesto konsultanto padėjėjų Jolantos Žukauskienės, Aleksandros Remeikienės ir Audronės Ramonienės pristatymą, padarytą konferencijoje „Gero darželio link”. 

 

 

 

 

……Lentvario lopšelis – darželis „Šilas“ kviečia į konferenciją.

 

 

 

   

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“

 

2018 balandis

 

 

 

 

 

Kovo mėnesio pabaigoje Prahoje vyko tarptautinė „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įvgyvendinančių organizacijų partnerių konferencija „Zippy‘s and Apple‘s Friends – mental health at an Inclusive school“ (Psichikos sveikata įtraukiajame ugdyme – Zipio ir Obuolio draugai). Joje dalyvavo Anglijos, Bulgarijos, Lenkijos, Norvegijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Lietuvos atstovai.

Konferenciją organizavo „Zipio ir Obuolio draugų“ programų vykdytojai Čekijoje – nevyriausybinė organizacija „E-clinic“ ir Prahos miesto socialinė tarnyba. Ją priėmė ir globojo Prahos meras, finasavo ES Struktūriniai fondai.

Konferencijos dalyviams pristatyti Lietuvos „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ programų pasiekimai šalyje, pasidalyta gerąją patirtimi įgyvendinant programas.

Konferencijos metu įvyko joje dalyvavusių dalyvavusių Zipio ir Obuolio programas vykdančių šalių ir Partnership for Children vadovų susitikimas.


 

2018 kovas

Programos pedagogų – konsultantų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo seminaras
„Tarptautinė programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.“

Po ilgokos pertraukos sukvietėme mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ pedagogus-konsultanto padėjėjus drauge patobulinti kvalifikaciją, pasidalinti patirtimi, aptarti iššūkius ir kolegiškai pabendrauti.

Plačiau apie seminarą rasite čia

 

 

Siūlome paskaityti įdomų ir naudingą straipsnį apie įtraukųjį / inkliuzinį ugdymą

 

2018 vasaris

Kviečiame ir raginame visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas – įsijungti į veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018, kuri vyks š.m. kovo 19 – 25 dienomis.

Čia rasite informaciją apie veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018

Čia rasite siūlomų veiklų kalendorių ir jų išsamesnį aprašymą.

 

 

2018 sausis

2016 – 2017 mokslo metais Vilniaus miesto ugdymo įstaigose buvo atliktas tėvų nuomonės apie programos „Obuolio draugai“ poveikį vaikui tyrimas.

Pristatome Jums šio tyrimo apibendrinimą