logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisLentvario „Šilas“ kviečia į konferenciją 2018 09 20

Obuolio draugai. Plėtra

„Obuolio draugų“ programą, kaip ir „Zipio draugus“ sukūrė Didžiosios Britanijos nevyriausybinės organizacijos „Partnership for Children“ suburta mokslininkų komanda. Programa pirmą kartą buvo išbandyta Brazilijoje 2008 metais. Po pilotinio įgyvendinimo Brazilijoje, programa „Obuolio draugai“ buvo patobulinta, atsižvelgiant į programą įgyvendinusių Brazilijos pedagogų pastabas ir pasiūlymus bei programos „Zipio draugai“ ekspertų iš Anglijos, Airijos, Lietuvos ir Norvegijos darbo grupės mintis.
Jau patobulintą programos variantą įgyvendinti pradėjo Anglija, Airija, Olandija ir Norvegija, o 2012 metais programa „Obuolio draugai“ pasiekė Lietuvą. 2012 – 2013 mokslo metų rudenį buvo pradėtas programos bandomasis (pilotinis) įgyvendinimas septyniose Vilniaus miesto mokyklose lietuvių kalba. Jame dalyvavo  21 pedagogas ir 437 vaikai.
Pilotinio programos įgyvendinimo Lietuvoje metu buvo suburta programos vykdytojų darbo grupė, teikusi programos kūrėjams „Partnership for Children“ idėjas programai patobulinti ir/ar papildyti, atsižvelgiant į praktinę pedagogų patirtį vedant valandėles ir konsultantų bei ekspertų įžvalgas vedant mokymus pirmiesiems programos pedagogams Lietuvoje. Daugeliui šių pasiūlymų „Partnership for Children“ pritarė ir jie buvo įtraukti į atnaujintą ir patobulintą „Obuolio draugų“ programą.
Nuo 2013 – 2014 mokslo metų pradėta programos plėtra Lietuvoje: pirmieji į programą įsijungė Vilniaus apskrities pedagogai, jau turėdami atnaujintą ir Lietuvos ugdymo sistemai pritaikytą programos metodinės medžiagos variantą ir naują patraukliai bei pedagogui patogiai išleistą programos metodinę medžiagą.
2014 – 2015 mokslo metais programoje dalyvavo 4 apskritys: Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Vilniaus.
2015 – 2016 mokslo metais prie programos prisijungė Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskritys. Nuo šių mokslo metų (2016 – 2017) dalyvauti programoje gali to pageidaujančios ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos.
od_vaikai_2016-2017
 od_pedagogai_2016-2017
od_ui_2016-2017
Programoje  „Obuolio draugai“ jau sudalyvavo arba šiuo metu dalyvauja daugiau kaip 20 tūkstančių vaikų. Šiuo metu įgyvendinti programą  yra paruošti jau 885 Lietuvos pedagogai.
 Programoje „Obuolio draugai“ 2012-2017 metais dalyvavę vaikai ir pedagogai