logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Panevėžio apskritis

Panevėžio  apskritis. 2018 – 2019 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Panevėžioapskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.
Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.18 d. 12.00
09.21 d. 12.00
I metodinis konsultacinis 11.23 d. 12.00
II metodinis konsultacinis 2019.02.22 d. 12.00
III metodinis konsultacinis 2019.05.14 d. 12.00
Konsultantės: Rasa Praninskienė ir Liuda Nikolajeva
Seminarai vyks Panevėžio lopšelyje – darželyje „Vaivorykštė“ , J.Tilvyčio g. 12
Panevėžio apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų grupės sąrašas
Įstaigos dalyvaujančios programoje