logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Šiaulių apskritis

Informacija programos „Zipio draugai“ dalyviams
Šiaulų apskritis. 2018 – 2019 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Šiaulių apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.

Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:

1 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.18 d. 1200
09.20 d. 1200
09.21 d. 1200
I metodinis konsultacinis 11.29 d. 1200
II metodinis konsultacinis 2019.02.28 d. 1200
III metodinis konsultacinis 2019.05.09 d. 1200

Konsultantė: psichologė Dalia Augienė ir Daiva Malinauskienė.
Seminarai vyks Šiaulių miesto lopšelyje – darželyje „Žirniukas“, M.Valančiaus g. 31A, Šiauliai

Šiaulų apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 1 grupės sąrašas
2 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.25 d. 1200
09.27 d. 1200
09.28 d. 1200
I metodinis konsultacinis 11.30 d. 1200
II metodinis konsultacinis 2019.03.01 d. 1200
III metodinis konsultacinis 2019.05.10 d. 1200

Konsultantė: psichologė Dalia Augienė ir Daiva Malinauskienė.
Seminarai vyks Šiaulių miesto lopšelyje – darželyje „Žirniukas“, M.Valančiaus g. 31A, Šiauliai

Šiaulų apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 2 grupės sąrašas

 

Programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams

Seminarus pedagogams veda konsultantės Dalia Augienė ir Daiva Malinauskienė.

Įvadinis seminaras vyks 2018 metų spalio 19 dieną, nuo 12 valandos.
Metodinis konsultacinis (paramos) seminaras vyks 2019 metų vasario 8 dieną, nuo 12 valandos.

Seminarų vieta: Šiaulių miesto lopšelyje-darželyje „Žirniukas“ , M. Valančiaus g. 31a, Šiauliai.

Programos „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Šiaulių grupės dalyvių sąrašas

 

Ankstesniais metais parengtiems įgyvendinti programą pedagogams
kvalifikacijos tobulinimo seminarai vyks:
1 grupei – 2019 metų sausio 24 dieną, pradžia 12:00 valandą. Šiaulių miesto lopšelyje-darželyje „Žirniukas“, M. Valančiaus g. 31A.
Pirmos grupės dalyvių sąrašas

2 grupei – 2019 metų sausio 25 dieną, pradžia 12:00 valandą. Šiaulių miesto lopšelyje-darželyje „Klevelis“, Miglovaros g. 26.
Antros grupės dalyvių sąrašas

Seminarus pedagogams ves programos „Zipio draugai“ konsultantės Dalia Augienė ir Daiva Malinauskienė.
.


Šiaulių apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2018-2019 m. m.