logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisTėvams ir pedagogams

Visi mes tikime, kad mūsų vaikai bus laimingi, bijome, kad nepatirtų didelių negandų, norime juos apsaugoti nuo tykančių problemų. Visi kažkur širdyje nešiojamės klausimą ,,Ką dar galiu padaryti dėl savo vaiko?“ Jeigu apie tai susimąstote, ši programa kaip tik Jums.

Esminiai gyvenimiški ir asmenybiniai pamatai yra sudedami šeimoje. Šeimoje vaikas mokosi bendrauti, sužino pagrindines socialines taisykles, šeimos įtakoje formuojasi jo jausmų, emocijų pasaulis, nuostatos ir santykis su aplinka.

Remiantis prevencijos teorijomis, pagrindinė sąlyga siekiant užkirsti kelią įvairioms problemoms ir negandoms, yra tėvų meilė ir ryšys su vaiku. Taip pat minimi tokie faktoriai kaip tvirta ir teisinga drausmė, galimybė reikšti savo mintis ir jausmus, sąlygos sukurti teigiamą patirtį šeimoje ir mokykloje, stabili atmosfera šeimoje, pakantumas vaiko klaidoms ir t.t. Pasirodo, tiek daug priklauso nuo mūsų!

Taigi tėvų išmanymas, kaip tinkamai bendrauti su vaikais ir padėti jiems susikurti saugų ir tvirtą gyvenimo pagrindą, yra vienas svarbiausių dalykų, kurių, deja, nemoko nei mokyklose, nei universitetuose.

Norime Jums pristatyti programą, kuri, tikime, padės tėvams ir pedagogams apsaugoti vaikus ne tik nuo žalingų įpročių ar svaigalų vartojimo, bet ir nuo daugybės kitų problemų.

Programa ,,Įveikiame kartu“ skirta 8-11 metų vaikų socialinių ir sunkumų įveikimo gebėjimų lavinimui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse. Čia su vaikų klase dirba specialiai programos įgyvendinimui pasirengęs pedagogas.

Vaikų tėvai ar globėjai, įsigilinę į programos ,,Įveikiame kartu“ esmę bei metodinę medžiagą, gali bandyti ją taikyti individualiai dirbdami su savo vaiku. Tačiau mes šiuo atveju rekomenduotume pasitarti su programos vykdytojais (VšĮ ,,Vaiko labui).

Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimo įgūdžius, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Pradinis mokyklinis amžius šiems įgūdžiams ugdyti pasirinktas neatsitiktinai: moksliniai tyrimai rodo, kad būtent šiame amžiuje sparčiausiai vystosi vaiko bendravimo ir sunkumų įveikimo įgūdžiai, tai yra – vaikas labai intensyviai mokosi gyventi visuomenėje, bendrauti su aplinka. Jo pasaulis, kuris anksčiau daugiau ar mažiau apsiribojo šeima, pamažu plečiasi, į jį įtraukiama vis daugiau žmonių – pedagogų, draugų, pažįstamų.

Vaikas mokosi savarankiškai orientuotis aplinkoje, vis daugiau užduočių atlieka savo jėgomis. Nuo to, ko jis išmoksta šiuo nepaprastai svarbiu laikotarpiu, nemažai priklauso ir tolesnė jo gyvenimo sėkmė: vaikas, turintis įgūdžių, padedančių jam prisitaikyti prie naujos aplinkos, susirasti draugų, spręsti konfliktus, daug lengviau įveiks ir nedideles, kasdienes, ir didesnes problemas.

Tas, kuris sudėtingoje situacijoje gebės rasti gerą išeitį, paprašyti pagalbos, daug rečiau griebsis alkoholio ar narkotikų, kurie padeda tik laikinai pabėgti nuo problemos, bet jos tikrai neišsprendžia.

Čia Jūs galite sužinoti, ko mokosi programoje dalyvaujantys vaikai.
Čia Jūs galite paskaityti, ką pataria programa tėvams ir pedagogams.
Čia Jūs galite susipažinti su programos metodine medžiaga.
Kaip tapti programos ,,Įveikiame kartu“ dalyviu?