logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisLentvario „Šilas“ kviečia į konferenciją 2018 09 20

Metodinė medžiaga

Programą „Įveikiame kartu“ sudaro dvi viena kitą papildančios dalys: pratybų knygelė vaikui ,,Įveikiame kartu. Ką daryti kilus sunkumams?“ ir knygelė tėvams ,,Įveikiame kartu. Vaikų žalingų įpročių prevencija. Patarimai tėvams.“

Pratybų knygelė vaikams kviečia tėvus ir pedagogus būti kartu su vaiku šiuo pilnu iššūkių jo gyvenimo laikotarpiu. Tėvams ir pedagogams skirtame lape pateikti paaiškinimai, su kokiomis problemomis ir kodėl susiduria vaikai, kokie būdai padeda jiems tas problemas sėkmingai įveikti. Aptariama, kaip pasiūlyti vaikui jam skirtas užduotėles, kad jos turėtų svarų prevencinį poveikį.

Pratybų knygelė moko tėvus ir pedagogus emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos būdų, sukuria prielaidas vaikams sėkmingai ugdytis socialinę kompetenciją, įveikti sunkumus ir gerai jaustis.

Ši knygelė gausiai iliustruota paveikslėliais, taigi yra tinkami ir dar tik pradedantiems skaityti vaikams.

Knygelė tėvams ir pedagogams supažindina su pirminės prevencijos sąvoka, aptaria vaiko emocijų pasaulį ir jo raidą bei suaugusiųjų reikšmę vaiko gyvenime.

Knygelėje kalbama apie didžiulę tėvų meilės ir ryšio su vaiku svarbą, siekiant užkirsti kelią įvairioms problemoms ir negandoms. Taip pat minimi tokie faktoriai kaip tvirta ir teisinga drausmė, galimybė reikšti savo mintis ir jausmus, sąlygos sukurti teigiamą patirtį šeimoje ir mokykloje, stabili atmosfera šeimoje, pakantumas vaiko klaidoms, t.t.

Joje pateikiami vaikų ir tėvų elgesio pavyzdžiai, skaitytojams užduodami klausimai, atsakymai į kuriuos padės ne tik geriau suprasti save ir savo elgesį, bet ir išugdyti siektinus vaiko įgūdžius bei gebėjimus.

Čia Jūs rasite sąsajas tarp pratybų knygelės vaikui ir knygelės tėvams temų.
Čia Jūs galite susipažinti su programos metodinės medžiagos pavyzdžiais (Pratybų knygelė vaikui ,,Įveikiame kartu. Ką daryti kilus sunkumams?“). 
Čia Jūs galite susipažinti su programos metodinės medžiagos pavyzdžiais (Knygelė tėvams ,,Įveikiame kartu. Vaikų žalingų įpročių prevencija. Patarimai tėvams).

Pristatome  programos  „Įveikiame kartu“ metodinę ir informacinę medžiagą. Šio sąrašo tikslas – supažindinti programos vykdytojus, dalyvius ir kitus besidominčius su visa spausdintine ar kitais būdais publikuota programų informacine ir metodine medžiaga. Dalį šios informacijos rasite internete, mūsų svetainėje.  Kita šios informacijos dalis, saugant programų kūrėjų autorių teises, yra skirta tik jas įgyvendinantiems pedagogams ar psichologams. Jei Jūs esate vienas iš pastarųjų ir Jus sudomino šiame sąraše esantis leidinys, prašome kreiptis į mus ir mes aptarsime galimybę Jums įsigyti/pasiskolinti leidinį.
Programos „Įveikiame kartu“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas.
.