logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisZipio draugai. Vilniaus apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Vilniaus  apskritis. 2018 – 2019 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą ugdymo įstaigoms ir pedagogams,
dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“:
– programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Vilniaus apskrities ugdymo įstaigų sąrašą;
– sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui
programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.
Sąrašuose pedagogai,  dalyvaujantys programoje pirmus metus suskirstyti pagal grupes, kuriose jie lanko seminarus.
Seminarų grafikai pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:
1 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.18 d. 12.00
09.20 d. 12.00
 
I metodinis konsultacinis 11.26 d. 12.00
II metodinis konsultacinis 2019.03.04 d. 12.00 
III metodinis konsultacinis 2019.05.28 d. 12.00

Konsultantė: Lolita Kuginienė
Seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, programos vykdytojo VAIKO LABUI seminarų salėje.

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (1 grupė).
2 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.24 d. 12.00
09.26 d. 12.00
 
I metodinis konsultacinis 12.05 d. 12.00
II metodinis konsultacinis 2019.02.25 d. 12.00
III metodinis konsultacinis 2019.05.06 d. 12.00

Konsultantė: Rasa Šilalytė
Seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, programos vykdytojo VAIKO LABUI seminarų salėje.

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (2 grupė).
3 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 10.02 d. 12.00
10.04 d. 12.00
I metodinis konsultacinis 11.23 d. 12.00
II metodinis konsultacinis 2019.03.05 d. 12.00
III metodinis konsultacinis 2019.05.29 d. 12.00

Konsultantė: Lolita Kuginienė
Seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, programos vykdytojo VAIKO LABUI seminarų salėje.

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (3 grupė).
 

4 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 10.03 d. 12.00
10.08 d. 12.00
I metodinis konsultacinis 12.07 d. 12.00
II metodinis konsultacinis 2019.02.27 d. 12.00
III metodinis konsultacinis 2019.05.08 d. 12.00

Konsultantė: Rasa Šilalytė
Seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, programos vykdytojo VAIKO LABUI seminarų salėje.

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (4 grupė).
5 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.28 d. 12.00
09.29 d. 12.00
I metodinis konsultacinis 11.20 d. 12.00
II metodinis konsultacinis 2019.02.26 d. 12.00
III metodinis konsultacinis 2019.05.07 d. 12.00

Konsultantė: Inga Česnaitė
Seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, programos vykdytojo VAIKO LABUI seminarų salėje.

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (5 grupė).

 

Programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams
Seminarus veda konsultantė Rasa Šilalytė

Įvadinis seminaras vyks 2018 metų spalio 15 dieną, nuo 12 valandos.
Metodinis konsultacinis (paramos) seminaras vyks 2019 metų vasario 6 dieną, nuo 12 valandos.

Seminarų vieta: Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, programos vykdytojo VAIKO LABUI seminarų salėje.

Programos „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams Vilniaus grupės dalyvių sąrašas

 Ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje 2018-2019 mokslo metais Vilniaus apskrityje

 

Ankstesniais metais darbui programoje „Zipio draugai“ paruošti Vilniaus apskrities pedagogui
metodinę programos medžiagą turi grąžinti gegužės 14 ir 15 dienomis, tarp 12:30 ir 15 valandos
„Vaiko labui“ adresu Šv. Ignoto g. 5, 260 kab., Vilniuje.

Kauno I grupė

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,

Vytauto per. 44, Kaunas

Konsultantė – Irena Danielienė

lapkričio 18d.

1330

Kauno II grupė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Konsultantė – Irena Danielienė

lapkričio 25d.

1330

Kauno III grupė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

KonsultantėIrena Danielienė

lapkričio 28d.

1330