logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisProgramos dalyviai

Programa „Zipio draugai“ į savo tarpą įsuka platų ratą dalyvių. Tai programoje dalyvaujantys 5 – 7 metų vaikai ir jų tėveliai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio mokyklinio ugdymo pedagogai, juos darbui programoje ruošiantys  konsultantai psichologai bei pastariesiams padedantys mūsų aktyvieji savanoriai – pedagogai konsultantų padėjėjai. Tai ir ugdymo įstaigos, programos metodiniai centrai bei vykdytojams talkinantys švietimo skyriai.

Kiekvienais programos įgyvendinimo metais šis ratas tampa vis platesnis: didėja dalyvių skaičius, kinta jų tautinė ir socialinė – kultūrinė sudėtis, plečiasi geografija.

Programos vykdytojus itin džiugina ryškūs kokybiniai pasikeitimai programos dalyvių sudėtyje – programoje pradėjo dalyvauti vis daugiau nedidelių ugdymo įstaigų iš kaimiškųjų vietovių. Nuo 2007 – 2008 mokslo metų joje savo gimtąja kalba dalyvauja lenkų vaikai, o nuo 2008 – 2009 m.m. ir rusų gimtąja kalba kalbantys vaikai. Jau kelerius metus programą įgyvendina už Lietuvos ribų veikiančios lituanistinės mokyklėlės, o šiais mokslo metais prie įvairiaspalvio jos dalyvių būrio prisijungė ir mūsų šalies baltarusiai vaikai.

Įspūdingi ir kiekybiniai programos dalyvių pokyčiai.
  Vaikai Pedagogai Įstaigos
2000 – 2001 mokslo metai 314 30 11
2017 – 2018  mokslo metai 18.145 967 626