logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisLentvario „Šilas“ kviečia į konferenciją 2018 09 20

Vertinimas

Programa „Zipio draugai ne kartą profesionaliai vertinta. Buvo atlikti dveji nepriklausomi tarptautiniai tyrimai.

Vertinant programos poveikį, atlikti lyginamieji programoje dalyvavusių ir nedalyvavusių vaikų tyrimai. Šie tyrimai buvo atlikti lygiagrečiai Lietuvoje ir Danijoje, vertinant programos, įgyvendintos skirtingose kultūrinėse aplinkose, skirtingomis kalbomis bei skirtingose ugdymo įstaigose, poveikį vaikų savijautai ir elgesiu.

Tyrimo rezultatai parodė, jog programa „Zipio draugai“ buvo sėkmingai įgyvendinta tiek Lietuvoje, tiek Danijoje, abejose šalyse turėdama teigiamą įtaką vaikų gebėjimams įveikti kasdienius sunkumus. Išaugo vaikų pasitikėjimas savimi ir savo gebėjimais, atsparumas neigiamai aplinkos įtakai, gebėjimas susivaldyti, vaikai tapo jautresni draugų ir artimųjų emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti. Sumažėjo agresyvaus, nevaldomo elgesio atvejų, padidėjo dėmesingumas. Pasikeitė programoje dalyvaujančių pedagogų požiūris – jie suprato, kad ir su mažais vaikais galima kalbėtis apie jausmus bei problemas, išmoko naujų kalbėjimosi su tokio amžiaus vaikais būdų.

Jūs galite perskaityti pirmojo tarptautinio vertinimo santrauką ,,Reikšmingas įveikimo įgūdžių pagerėjimas“

Pakartotinai tarptautinis programos tyrimas buvo atliktas Lietuvoje praėjus vieneriems programos įgyvendinimo metams. Šis tyrimas patvirtino programos tyrėjo lūkesčius, jog programoje įgytus sunkumų įveikimo įgūdžius vaikai išlaikė ir po vienerių metų. Tai itin džiugina, nes programos tikslas yra padėti vaikams išsiugdyti gebėjimus, kurie, tikėtina, išliks iki visą gyvenimą.

Jūs galite perskaityti pakartotino vertinimo santrauką Programos ,,Zipio draugai“ poveikis jos dalyviams Lietuvoje po vienerių metų“.

Programą „Zipio draugai“ nuodugniai bei įvairiapusiškai tiria ir Lietuvos mokslininkai. Programos ekspertės, psichologijos mokslų daktarės doc. Onos Monkevičienės atliktas programos įtakos vaikų adaptacijai mokykloje tyrimas parodė, kad programoje dalyvavę vaikai lengviau prisitaikė prie mokyklos tvarkos ir aplinkos, greičiau susirado draugų, turėjo mažiau problemų, geriau jautėsi.

Lietuvoje buvo atlikti ir kiti tyrimai: programos kokybės ir efektyvumo;  pedagogų; ugdymo įstaigų vadovų ir vyr.auklėtojų, programoje dalyvavusių vaikų tėvų/globėjų nuomonės tyrimai. Įdomu, kad net 72% tėvų pastebėjo jiems patinkančius pokyčius savo vaikų elgsenoje, kuriuos jie siejo su vaiko dalyvavimu programoje „Zipio draugai“.

 

Užsienio valstybėse buvo atlikta nemažai įvairų programos vertinimų. Labai išsamūs vėliausi programos tyrimai atlikti Airijoje ir Norvegijoje.

 

Naujausias Lietuvoje atliktas programos „Zipio draugai“ tyrimas kėlė sau tikslą nustatyti programos ilgalaikį poveikį joje dalyvavusiems vaikams.

2016 – 2017 mokslo metais Vilniaus miesto ugdymo įstaigose buvo atliktas tėvų nuomonės apie programos „Zipio draugai“ poveikį vaikui tyrimas.

 Čia galite susipažinti su pirmųjų „Zipio draugų“ dalyvių – vaikų nuomonės, išreikštos praėjus 10 metų po dalyvavimo programoje, tyrimu.

Plačiau apie programą ,,Zipio draugai“ Jūs galite perskaityti išsamiame informaciniame buklete ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“, kur sužinosite, kokia tai programa ir pagrindinius jos įgyvendinimo principus, tikslus, kaip ji įgyvendinama bei trumpai susipažinsite su programos medžiaga.

 

Jūs galite parsisiųsdinti informacinį bukletą ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“ PDF formatu.