- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

2018 gruodis

Programos „Zipio draugai“ pristaymas Vilniaus miesto Markučių lopšelyje-darželyje

Mūsų savanoriai, programos „Zipio draugai“ konsultanto padėjėjai visada aktyviai prisideda prie programos įgyvendinimo ir plėtojimo, entuziastingai ją palaiko ir atstovauja. Puikus tokios veiklos pavyzdys – programos pristatymas Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos (buvęs LEU) studentams Vilniaus miesto Markučių lopšelyje-darželyje. Su programa ir jos teikiamomis galimybėmis studentus supažindino ilgametė programos „Zipio draugai“ pedagogė nuo 2000-ųjų metų, savanorė, konsultanto padėjėja. Audronė yra ir šios ugdymo įstaigos vadovė Audronė Ramonienė.

Audronė pasidalino su programos vykdytojais ir visais ja besidominčiais pasiruošimo pristatymui akimirkomis.
.

.
Dėkojame programos savanorei Audronei Ramonienei ir visam Markučių lopšelio-darželio kolektyvui už programos palaikymą.
.