- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

2018 rugsėjis

Šiais metais mūsų įgyvendinamose programos malonios ir ilgai lauktos naujienos.

 

Programa „Zipio draugai“ ir programa „Įveikiame kartu“ pasitinka naujuosius 2018-2019 mokslo metus atnaujintomis metodikomis. Džiaugiamės už programų dalyvius – vaikus, tėvus ir ypač pedagogus, galėsiančius naudotis ne tik naujomis ir gražiomis, bet ir turinio atžvilgiu papildytomis, patobulintomis programų metodinėmis priemonėmis.

Programos „Zipio draugai“ metodinė medžiaga išlaikė savo struktūrą, tačiau buvo papildyta pedagogui būsiančia itin parankia elektronine vaizdine medžiaga, patalpintą į USB atmintinę. Joje pedagogas ras visų 6 programos modulių / dalių iliustracijas, didžiuosius programos plakatus, vaikui skirtą pratybų sąsiuvinį „Mano užduotėlių sąsiuvinis“, „Zipio spalvinimo knygelę“ ir kitą jam įgyvendinant programą praversiančią medžiagą.

Kita itin praktiška ir patogi naujovė – pedagogas ras kiekvieno modulio pasakojimo tekstą atspausdintą ant tos dalies iliustracijų antrosios pusės. Taigi, atsukęs į vaikus iliustraciją, galės patogiai skaityti kitoje pusėje esantį tekstą.

Yra ir daugiau didesnių ar mažesnių pakeitimų: pateikiamas priemonių, reikalingų pravesti valandėlę, sąrašas; yra nuorodos į konkrečios valandėlės medžiagą programos „Priede“, skirtame pedagogams, dirbantiems su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikai; kt.

.
Ateinančiais mokslo metais atnaujinta programos metodine medžiaga jau naudosis visų Lietuvos apskričių, išskyrus Vilniaus ir Kauno, pedagogai.
.
Iš esmės atnaujinome programos „Įveikiame kartu“ metodinę medžiagą. Iš pratybų sąsiuvinio vaikams „Įveikiame kartu. Ką daryti kilus sunkumams?“ išimti čia buvę pedagogui skirti užduočių aprašymai. Taigi, pratybų sąsiuvinis vaikams dabar tikrai tapo skirtas tik vaikams. Jis pasipildė naujomis temomis ir užduotimis. Čia vaikai taip pat ras jų itin mėgiamus lipdukus. Viename lipdukų lape pateikti paveikslėliai su emocijų veideliais, o antrame – situacijų / išeičių kortelės. Šie lipdukai gali būti naudojami pratybų sąsiuvinyje pateiktoms užduotims atlikti ar kitose klasės veiklose.Atnaujintą pedagogo knygą sudaro dvi prasminės dalys. Pirmoji dalis supažindina su pirminės prevencijos sąvoka, aptaria vaiko emocijų pasaulį ir jo raidą bei suaugusiųjų reikšmę vaiko gyvenime.
Čia rašoma apie tėvų meilės ir ryšio su vaiku svarbą, siekiant užkirsti kelią įvairioms problemoms ir negandoms. Aptariami tokie faktoriai kaip tvirta ir teisinga drausmė, galimybė reikšti savo mintis ir jausmus, sąlygos sukurti teigiamą patirtį šeimoje ir mokykloje, stabili atmosfera šeimoje, pakantumas vaiko klaidoms, pateikiami vaikų ir tėvų elgesio pavyzdžiai, aptariami auklėjimo stiliai, t.t.Antroje dalyje pedagogui pateikiamos metodinės rekomendacijos kaip naudoti pratybų sąsiuviniu vaikui įgyvendinant programą „Įveikiame kartu“.Programos naujovė – sukurta metodinė medžiaga tėvams „Programa „Įveikiame kartu“. Joje tėvai ras trumpą programos pristatymą ir rekomendacijas, kaip jie gali padėti vaikui sustiprinti programoje įgytus gebėjimus. Leidinys skirtas programoje dalyvaujantiems vaikams kartu su tėvais namuose atlikti nesunkias programos užduotėles. Leidinio tikslas – sustiprinti vaikų gebėjimus, įgytus dalyvaujant programoje „Įveikiame kartu“ ir tuo pačiu labiau įtraukti į programą tėvus. Kiekvienai programos temai, skirta viena užduotėlė, palydima išsamiu aprašymu, kokių tikslu siekiama šia užduotimi ir kaip ją atliktį.Taip pat atnaujinta ir išplėsta pedagogų rengimo įgyvendinti programą „Įveikiame kartu“ mokymų (seminarų) programa. Jei anksčiau pedagogai dalyvaudavo 6 akademinių valandų seminare, tai nuo šiol bazinį programos parengimą įgis įvadiniame seminare (6 kontaktinės akademinės valandos ir 2 akademinės valandos namų užduotis) ir paramos / metodiniame-konsultaciniame seminare (4 kontaktinės akademinės valandos).
 Linkime sėkmės visiems mūsų programų dalyviams – vaikams, tėvams, pedagogams. Tegul šie mokslo metai būna kupini naujų atradimų, įdomių iššūkių, džiuginančių naujovių!
.