- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Zipio draugai. Alytaus apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Alytaus  apskritis. 2022 – 2023 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą Alytaus apskrities ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“.
Programos „Zipio draugai kontaktiniai mokymai primą kartą į programą įsitraukusiems pedagogams Alytaus apskrityje 2022-2023 mokslo metais nevyks.Alytaus apskrities pedagogai dalyvaus mokymuose nuotolinėje Centro jungtinėje grupėje AMP. Jiems skirtą informaciją rasite čia.

Alytaus apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje 2022 – 2023 m.m.