- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Įveikiame kartu. Pratybų sąsiuvinis vaikams

Pratybų sąsiuvinyje vaikui aptariamos šios temos:

 

 

– Mūsų jausmai;
– Kaip susidraugauti ir išsaugoti draugystę;
– Kai atrodo, kad viskas blogai;
– Draugystė ir paslaptys;
– Kaip ieškoti tinkamos išeities;
– Jei kas nors nesiseka;
– Kai pats pasielgi netinkamai;
– Ką daryti, jei kas nors priekabiauja, ko nors bijai;
– Kaip pasakyti „ne“;
– Kada ir kas gali padėti.

 

Pratybų sąsiuvinyje vaikui pateikiamos 16 užduočių:

– pristatomas užduoties tikslas;
– detaliai paaiškinama, kaip atlikti užduotį. 

 

Sąsiuvinyje vaikas ras du lapus lipdukų:

 

pirmame lipdukų lape pateikti paveikslėliai su emocijų veideliais;
antrame lipdukų lape – situacijų / išeičių kortelės.
Šie lipdukai naudojami pratybų sąsiuvinyje pateiktoms užduotims atlikti.