- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Kaip tapti programos dalyviu

Programa „Įveikiame kartu“ yra skirta 8-11  metų amžiaus vaikams. Ši programa gali būti įgyvendinama visų tipų bendrojo lavinimo mokyklų pradinėse klasėse. Ją taip pat gali įgyvendinti pedagogas, dirbantis su 7–9 metų vaikais popamokiniuose užsiėmimuose (būreliuose), prailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose ar globos namuose.

Įgyvendindamas programą „Įveikiame kartu“, su vaikų klase ar dienos centro grupe gali dirbti tik specialiai programos įgyvendinimui pasirengęs pedagogas.

Vaikų tėvai ar globėjai, įsigilinę į programos „Įveikiame kartu“ esmę bei metodinę medžiagą, gali bandyti ją taikyti individualiai dirbdami namuose su kelias vaikais ar vien tik su savo vaiku . Tačiau mes šiuo atveju rekomenduotume vis dėlto pasitarti su programos kūrėjais ir vykdytojais „Vaiko labui“.

Jūsų vaikas ar auklėtinis dalyvavo tarptautinėje socialinių įgūdžių ir sunkumų įveikimo gebėjimų ugdymo programoje „Zipio draugai“? Jam būtų itin naudinga, jei jis turėtų galimybę dalyvauti ir programoje „Įveikiame kartu“. Nes taip pirmojoje programoje įgyti įgūdžiai bus įtvirtinti ir turės ilgalaikį išliekamąjį poveikį vaikui.

Jei Jūs esate ugdymo įstaigos vadovas ir norėtumėte, kad joje dirbantys pedagogai įgytų programos „Įveikiame kartu” pedagogo kvalifikaciją ir teisę vykdyti programą Jūsų ugdymo įstaigos vaikų klasėje ar grupėje, iki 2020 metų birželio 30 dienos pateikite paraišką VšĮ „Vaiko labui” paštu, faksu arba elektroniniu paštu.

VšĮ „Vaiko labui“ siūlo suorganizuoti ankstyvosios prevencijos programos „Įveikiame kartu“ pristatymą, jei Jūs nespėjote pateikti paraiškos ir norėtumėte, kad programą pristatantis seminaras būtų surengtas Jūsų mieste ar net Jūsų įstaigoje vien tik Jūsų ugdymo įstaigos ar rajono pedagogams, susisiekite su mumis – programos kūrėjais ir vykdytojais.

Jei turite klausimų, susietų su programa „Įveikiame kartu“, prašome nedvejoti ir kreiptis į mus.
.
Čia rasite informaciją kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu 2020 – 2021 m.m. (PDF formatu)

Čia rasite programos „Įveikiame kartu“ paraiškos formą 2020 – 2021 m.m. (word formatu)

Čia rasite programos Įveikiame kartu“paraiškos formą 2020-2021 m.m. (PDF formatu)