- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Zipio draugai. Klaipėdos apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Klaipėdos  apskritis. 2023 – 2024 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.

Nuotolinių seminarų grafikas :

Klaipėdos grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.15 d. 12:30  – 17:00
09.18 d. 12:30   – 17:00
I metodinis konsultacinis 2024.01.17 d. 12:30 – 15:30 
II metodinis konsultacinis 2024.05.08 d. 12:30  – 15:30

Konsultantė: Liana Brazdeikienė
Seminarai vyks nuotoliniu būdu

Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų grupės sąrašas
Programos metodinę medžiagą pedagogams reikia turėti nuotolinio seminaro metu. Tad ją reikia pasiimti iki seminaro pradžios. Paskirta data metodinei programos medžiagiai atsiimti – rugsėjo 5 arba 6 d., tarp 13:00 ir 16:00 val. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Volungėlė“, Simonaitytės g. 26, Klaipėda pas direktorės pavaduotoją ugdymui Iloną Gaidienę.
 
Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2023-2024

„Volungėlė“