- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Zipio draugai. Klaipėdos apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Klaipėdos  apskritis. 2022 – 2023 mokslo metai
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.

Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:

Klaipėdos 1 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.12 d. 12:30    
09.19 d. 12:30     
I metodinis konsultacinis 2023.01.16 d. 12:30  
II metodinis konsultacinis 2023.05.15 d. 12:30 

Konsultantė: Liana Brazdeikienė
Seminarai vyks: Lopšelis-darželis „Volungėlė“, Simonaitytės g. 26, Klaipėda

Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 1 grupės sąrašas

 

Klaipėdos 2 grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.23 d. 12:30    
09.26 d. 12:30     
I metodinis konsultacinis 2023.01.20 d. 12:30  
II metodinis konsultacinis 2023.05.19 d. 12:30 

Konsultantė: Liana Brazdeikienė
Seminarai vyks: Lopšelis-darželis „Volungėlė“, Simonaitytės g. 26, Klaipėda

Klaipėdos apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų 2 grupės sąrašas

 

Klaipėdos apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2022-2023

„Volungėlė“