logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisKonsultanto vadovas

Ieva Bieliauskienė, Ona Monkevičienė, Aurelija Okunauskienė

Programa ,,Zipio draugai“. Vadovas konsultantui


Lietuvoje jau devintus metus įgyvendinama tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa „Zipio draugai“, kurią vykdo nevyriausybinė organizacija VšĮ „Vaiko labui“. Programos tikslas – padėti vaikams įgyti kasdienių sunkumų bei stresų įveikimo gebėjimų, plėtoti jų socialinę kompetenciją. 2000 metais, pradedant įgyvendinti programą, joje dalyvavo 314 Vilniaus miesto vaikų, 2007–2008 mokslo metais pasiektas rekordinis programoje dalyvaujančiųjų skaičius – 9 502 vaikai, taigi beveik 10 000 vaikų ugdėsi kasdienių sunkumų bei stresų įveikimo gebėjimus. Per devynerius programos įgyvendinimo metus joje iš viso dalyvavo 47 772 vaikai. 2008–2009 mokslo metais „Zipio draugų“ valandėles turėtų vesti 700 pedagogų. Bus parengta maždaug 400 pedagogų, kurie programą „Zipio draugai“ vykdys pirmus metus. Planuojama, kad programoje dalyvaus 12 500 vaikų.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo kokybę užtikrina priešmokyklinių grupių pedagogų ir pradinių klasių mokytojų kompetencijos tobulinimas specialiai tam skirtame seminare. Seminarą paprastai veda du programos „Zipio draugai“ konsultantai psichologai. Jiems talkina konsultanto padėjėjai – pedagogai savanoriai, turintys programos įgyvendinimo praktinės patirties.

Šis leidinys skirtas konsultantams, rengiantiems pedagogus įgyvendinti programą „Zipio draugai“ ir vykdantiems jos įgyvendinimo kokybės priežiūrą. Leidinio tikslas – pateikti kuo daugiau informacijos apie programą ir jos įgyvendinimą. Leidinyje aptariami šios programos ypatumai, išryškinami jos skirtumai nuo kitų ankstyvosios prevencijos programų. Daug dėmesio skiriama vaikų gebėjimams, kurių siekiama, ir programoje vaikams siūlomos veiklos bei pedagogo darbo būdams aptarti. Remiantis pedagogų rengimo patirtimi, pateikiami patarimai, kaip didinti seminarų ir kitų pedagogų rengimo formų veiksmingumą. Pateikiami pedagogų dažniausiai užduodami klausimai ir galimi atsakymai, taip atskleidžiant daugelį programos įgyvendinimo aspektų. Konsultantas, turėdamas išsamią informaciją apie programą, aiškiau, lanksčiau ir įvairesniais būdais ją perteiks pedagogams.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu.