logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisMetinė ataskaita 2019

2019 metais mes – viešoji įstaiga „Vaiko labui“ – visuomenei pristatome jau aštuonioliktą savo veiklos metinę ataskaitą.

Esame nevyriausybinė ne pelno organizacija, kurios tikslas padėti vaikams augti laimingiems ir linksmiems, formuoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, siekiant vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir  emocinės gerovės.

Savo darbą mes grindžiame mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų stiprinti vaiko psichikos sveikatą ir rūpintis jo emocine gerove, kad ateityje nereikėtų spręsti rimtų psichologinių ar elgesio problemų ir kovoti su priklausomybėmis.

2019 metais „Vaiko labui” toliau įgyvendino tarptautinę emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos dvejų metų  programą, kurios pirma dalis yra programa „Zipio draugai“ ir antra dalis „Obuolio draugai.“ Toliau tęsiame programos „Zipio draugai“, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, įgyvendinimą. Šiais metais pakvietimą įgyvendinti programą „Zipio draugai“ dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ugdomiems ne tik specializuotosio mokyklose, bet ir įtaukiojo ugdymo metodu. Nuo praeitų metų lenkų ir nuo 2019 metų rusų kalba ugdomi vaikai turi galimybę dalyvauti programoje „Obuolio draugai“ gimtaja kalba.  Tęsiame ir plėtojame mūsų pačių sukurtą ir 2018 metais esmingai atnaujintą bei išplėtotą programą „Įveikiame kartu.”

Nuo 2003 metų vykdome savanorių mokymo ir savanorystės skatinimo programą „Visi drauge“, į kurią yra įsitraukę aktyviausi mūsų trijose programose dalyvaujantys pedagogai.

Kaip ir kasmet, aktyviai dalyvavomeį „Vaikų linijos“ inicijuotoje kampanijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.

Mes bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse.

 

Mūsų veikla būtų neįmanoma be mūsų draugų ir rėmėjų. „Vaiko labui“ nuoširdžiai dėkoja visų mūsų vykdomų programų dalyvių – vaikų, jų tėvų, pedagogų – vardu, visiems rėmusiems mūsų veiklas 2019 metais –

 

Generalinis programos „Zipio draugai“ rėmėjas nuo 2007 metų

.

Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimui pritaria ir jį palaiko

.

Programų „Zipio draugai“  ir „Obuolio draugai“ įgyvendinimą Vilniaus mieste 2019 parėmė

.

Dėkojame visiems, kas paskyrė mums savo 2%

Esame dėkingi kiekvienam mūsų veiklose dalyvaujančiam savanoriui 

 

Čia rasite 2019 metų veiklos ataskaitą

Čia galite susipažinti su paramos gavėjo VAIKO LABUI 2019 metų metinės ataskaitos viešąja dalimi.

Čia galite susipažinti su veliauių mūsų įgyvendinamų programų vertinimų santrauka