- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Programa „Obuolio draugai“. Konsultanto vadovas

Ona Monkevičienė ir Aurelija Okunauskienė

„Programa „Obuolio draugai“. Konsultanto vadovas“

Knyga pateikia medžiagą apie ankstyvosios prevencijos programą „Obuolio draugai“ konsultantams, kurie rengia pedagogus įgyvendinti ją pradinėse klasėse. Leidinyje plačiai aptariami programos tikslai, orientuoti į mokinių socialinių ir sunkumų įveikimo gebėjimų plėtotę. Pateikiamas išsamus teorinis programos

Programa „Obuolio draugai“ yra dvejų metų ankstyvosios prevencijos programos antroji dalis. Pirmoji dalis yra programa „Zipio draugai“. Šios programos ugdo vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, padedančius jiems įveikti kasdienius sunkumus ir stresines situacijas. Programa „Obuolio draugai“ skirta 7 – 9 metų vaikams ugdomiems visų tipų bendrojo ugdymo mokyklose, vaikų globos namuose ar dienos centruose. pagrindimas.Pristatoma programos „Obuolio draugai“ kūrimo ir įgyvendinimo istorija. Daug dėmesio skiriama tyrimams, pagrindžiantiems programos veiksmingumą. Konsultantams pateikiamos praktinės rekomendacijos, kaip pedagogams pristatyti aktualiausius programos įgyvendinimo klausimus. Čia konsultantai ras naudingų idėjų, padedančių geriau suprasti programos „Obuolio draugai“ tęstinumą bei garantuoti kokybišką pedagogų pasirengimą ją įgyvendinti.

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ autorių teisės priklauso jų kūrėjams Partnership for Children, koordinuojantiems programų įgyvendinimą pasaulyje.

Čia galite susipažinti su knygos turiniu