logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisPaskirkite 2% savo GPM elgesio ir emocinių sutrikimų prevencinių programų įgyvendinimui

Paskirkite 2% savo GPM elgesio ir emocinių sutrikimų prevencinių programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinimui mokyklose ir tuo prisidėkite prie smurto ir patyčių mažinimo ugdymo įstaigose bei vaikų emocinės ir psichikos sveikatos stiprinimo.

Jūsų skirtą paramą planuojame naudoti apmokydami pedagogus taikyti specialiai parengtą programos „Zipio draugai“ metodiką dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais.

Iki 2018 metų gegužės 1 d. užpildę nesudėtingą formą FR0512 (versija 03), Jūs galite 2% nuo praeitas metais valstybei JAU SUMOKĖTO gyventojo pajamų mokesčio, pervesti savo nuožiūra pasirinktai organizacijai. Ši parama mokesčių mokėtojui nieko nekainuoja. Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

Jeigu šia teise nepasinaudojate, pinigai lieka valstybės biudžete ir panaudojami valstybės nuožiūra.

 

Informaciją kaip paskirti 2% GPM mūsų įgyveninamoms programoms paremti rasite čia