- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Zipio draugai. Šiaulių apskritis

Informacija programos „Zipio draugai“ dalyviams

Šiaulių apskritis. 2022 – 2023 mokslo metai

Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą Šiaulių apskrities ugdymo įstaigoms ir pedagogams, dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“: programoje dalyvaujančių Šiaulių apskrities ugdymo įstaigų sąrašą; sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.

Seminarų grafikas pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:

Šiaulių grupė

Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.12 d. 12:30    
09.14 d. 12:30     
I metodinis konsultacinis 2023.01.17 d. 12:30  
II metodinis konsultacinis 2023.05.16 d. 12:30 

Konsultantė: Dalia Augienė
Seminarai vyks: Lopšelis-darželis „Žirniukas“, Valančiaus g. 31a, Šiauliai

Šiaulių apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų grupės sąrašas

 

Šiaulių apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje „Zipio draugai“ 2022 – 2023 m. m.