- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Vėliausios naujienos 2010 vasaris

Programa ,,Zipio draugai“ pedagogo akimis

Prezentaciją paruošė: Audronė Boikovienė, Jolanta Gaidelienė ir Aleksandra Remeikienė.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
Audronė Boikovienė,
lopšelis – darželis „Saulėgrąža“

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė 
Jolanta Gaidelienė,
lopšelis – darželis „Gudrutis“

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Aleksandra Remeikienė,
lopšelis – darželis „Liepsnelė“

Prezentacija buvo pristatyta tarptautinėje konferencijoje 2009 lapkričio 12d. Lietuvos Respublikos Seime.

Šią prezentaciją galite rasti čia.