- Vaiko labui - https://www.vaikolabui.lt -

Zipio draugai. Vilniaus apskritis

Informacija programos ,,Zipio draugai“ dalyviams
Vilniaus  apskritis. 2022 – 2023 mokslo metai
 
Šiame puslapyje rasite informaciją, skirtą Vilniaus apskrities ugdymo įstaigoms ir pedagogams, 2022 – 2023 mokslo metais dalyvaujantiems programoje „Zipio draugai“:
– programoje „Zipio draugai“ dalyvaujančių ugdymo įstaigų sąrašą;
– sąrašą pedagogų, kurie dalyvauja programoje pirmą kartą bei jiems skirtą informaciją apie darbui programoje  „Zipio draugai“ rengimo seminarus.
 
Vilniaus apskrities ankstesniais metais paruošti programos „Zipio draugai“ pedagogai atsiimti programos metodinės ir padalomosios medžiagos kviečiami rugpjūčio 30 ir 31 dienomis tarp 1300 ir 1530 val. adresu Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, VAIKO LABUI seminarų salėje (260 kab.) Prašome atvykti Jūsų gautame kvietimo laiške nurodytu laiku. Atvykus prie durų telefonspynėje rinkti kodą 260. Tie pedagogai, kurie negalės nurodytomis datomis atsiimti programos medžiagos, galės tai padaryti rugsėjo 29 dieną, tarp 1300 ir 1530 val.
 
Programoje  „Zipio draugai“ pirmą kartą dalyvaujantys pedagogai suskirstyti pagal grupes, kuriose jie lanko seminarus. Žemiau rasite  pedagogų grupių seminarų grafikus ir prie jų pedagogų, priskirtų konkrečiai grupei, sąrašus. 
 
Seminarų grafikai pirmus metus programoje dalyvaujantiems pedagogams:
Vilniaus 1 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.12 d. 12.30
09.14 d. 12.30
I metodinis konsultacinis 12.06 d.12.30  
II metodinis konsultacinis 2023.05.10 d. 12.30  

Konsultantė: Lolita Kuginienė
Kontaktiniai seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, p seminarų salėje (260 kabinetas).

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (1 grupė).
Vilniaus 2 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.13 d. 12.30
09.15 d. 12.30
I metodinis konsultacinis 12.08 d. 12.30   
II metodinis konsultacinis 2023.05.18 d. 12.30  

Konsultantė: Inga Naujalė
Kontaktiniai seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, seminarų salėje (260 kabinetas).

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (2 grupė).
 
Vilniaus 3 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.16 d. 12.30
09.20 d. 12.30
I metodinis konsultacinis 12.05 d. 12.30    
II metodinis konsultacinis 2023.05.12 d. 12.30  

Konsultantė: Rasa Šilalytė
Kontaktiniai seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje,  seminarų salėje (260 kabinetas).

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (3 grupė).
Vilniaus 4 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.19 d. 12.30
09.22 d. 12.30
I metodinis konsultacinis 12.01 d. 12.30    
II metodinis konsultacinis 2023.05.17 d. 12.30  

Konsultantė: Milda Novickė
Kontaktiniai seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, seminarų salėje (260 kabinetas).

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (4 grupė).
Vilniaus 5 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.21 d. 12.30
09.23 d. 12.30
I metodinis konsultacinis 12.09 d. 12.30    
II metodinis konsultacinis 2023.05.15 d. 12.30  

Konsultantė: Rasa Šilalytė
Kontaktiniai seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, programos vykdytojo VAIKO LABUI seminarų salėje (260 kabinetas).

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (5 grupė).
Vilniaus 6 grupė
Seminaro pavadinimas Data ir laikas
Įvadinis 09.26 d. 12.30
09.28 d. 12.30
I metodinis konsultacinis 12.07 d. 12.30    
II metodinis konsultacinis 2023.05.16 d. 12.30  

Konsultantė: Milda Novickė
Kontaktiniai seminarai vyks Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje, seminarų salėje (260 kabinetas).

Vilniaus apskrities pirmą kartą į programą įsitraukusių pedagogų sąrašas (6 grupė).
Vilniaus apskrities ugdymo įstaigos dalyvaujančios programoje 2022-2023 mokslo metais

Kauno I gru

 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras,

Vytauto per. 44, Kaunas

Konsultantė – Irena Danielien

lapkričio 18d.

1330

Kauno II grupė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Konsultantė – Irena Danielienė

lapkričio 25d.

1330

Kauno III grupė

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

KonsultantėIrena Danielienė

lapkričio 28d.

1330