Zipio draugai

Vilniaus miesto savivaldybė, vykdydama Visuomenės sveikatos rėmimo specialiąją programą, dalinai remia programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą Vilniaus mieste 2023 – 2024 mokslo metais (Projektas „Mokomės bendrauti 2023“) … Tarptautinės programos „Zipio draugai“ tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip … Tęskite Zipio draugai skaitymą