logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNamai

 

Nuo balandžio 3 iki gegužės 31 priimamos ugdymo įstaigų paraiškos dalyvauti vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programose 2023 – 2024 mokslo metais

 
..    . . .   .
Informacija (Word)    Informacija (Word)     Informacija (Word)  
Informacija (PDF)  Informacija (PDF)  Informacija (PDF) 
Paraiškos forma (Word) Paraiškos forma (Word) Paraiškos forma (Word)
Paraiškos forma (PDF) Paraiškos forma (PDF) Paraiškos forma (PDF)
Daugiau informacijos galime suteikti telefonu. Telefonų numerius pasiteirauti rasite paraiškos formose.

 

 

 

Esame dėkingi visiems Lietuvos žmonėms, skiriantiems savo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį mūsų vykdomoms vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programoms „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ paremti.

   Skirkite mūsų vykdomoms programoms savo 1,2 proc!

 

 

Mes dirbame jau dvidešimti metai siekdami padėti vaikams augti linksmais ir laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, kad mūsų vaikai būtų laimingi jau šiandien ir užaugtų emociškai sveiki. Mes – tai nevyriausybinė ne pelno organizacija viešoji įstaiga „Vaiko labui“ įkurta 2002 metais.

Mes įgyvendiname tarptautinę ankstyvosios prevencijos programą Zipio draugai ir jos tęsinį arba antrąją dalį programą Obuolio draugai, kurios moko ikimokyklinio ir pradinio  mokyklinio amžiaus vaikus įveikti stresus ir kasdienius sunkumus, ieškoti būdų susitvarkyti su jausmais, įtvirtina vaiko gebėjimą naudotis parama ir ją teikti, ugdo vaikų empatiją. Šių abiejų programų autorių teisės priklauso Partnership for Children.

Mes sukūrėme ir vykdome ankstyvosios prevencijos programą Įveikiame kartu, kuri yra skirta vyresniems pradinių klasių mokiniams. Tai į vaiko ir šeimos socialinių gebėjimų ugdymą orientuota ankstyvosios prevencijos programa, padedanti ugdyti vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus.

Mes kuriame, inicijuojame ir įgyvendiname kitas programas bei projektus.

Mūsų darbas grindžiamas mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų rūpintis vaiko emocine gerove bei stiprinti jo psichikos sveikatą, kad ateityje  nereikėtų spręsti rimtų psichologinių problemų ar kovoti su priklausomybėmis.

Pristatome jums mūsų 2021 metias nuveiktus darbus.

Informacinis lankstinukas „Vaiko labui