logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Įveikiame kartu

Programos „Įveikiame kartu“ tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, užkirsti kelią vaikų elgesio ir emocinėms problemoms.

Ši ankstyvosios prevencijos programa skirta vyresnio amžiaus pradinių klasių mokiniams emocinių sunkumų įveikimo ir socialinių gebėjimų  ugdymui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse, prailgintos dienos grupėse ar vaikų globos namuose.

Dalyvaudami programoje vaikai mokosi susivokti savo jausmuose, įžvelgti sunkius jausmus sukėlusias priežastis, savarankiškai rasti išeitis kebliose situacijose, neužsisklęsti savyje, tačiau vis daugiau problemų gebėti įveikti savo jėgomis. Programa kviečia pedagogus būti kartu su vaiku šiuo pilnu iššūkių jo gyvenimo laikotarpiu. Ji pasiūlo pedagogams naujų emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos būdų, padeda geriau pažinti vaiką, įgalina padėti vaikui pasijusti geriau.

Čia Jūs galite paskaityti, ką sužino programoje dalyvaujantys pedagogai.

 

Kam skirtos visos trys mūsų įgyvendinamos programos ir kaip geriau jas vykdyti ugdymo įstaigoje, kad vaikai gautų kuo daugiau naudos?

Programa „Zipio draugai“ skirta jaunesniems – 6-7  metų vaikams ir labiau pritaikyti vaikų darželio, nei mokyklos aplinkai. Vyresni vaikai gebėjimus, įgytus dalyvaujant programoje „Zipio draugai“, gali sustiprinti ir įgyti naujų, dalyvaudami „Zipio draugų“ tęsinyje – programoje Obuolio draugai“. programa „Įveikiame kartu“ skirta ir labiau tinka dar šiek tiek vyresniems vaikams, turintiems 8 – 11 metų.  Naudingiausia, jei vaikas turi galimybę dalyvauti visose trijose programose – pirmiausia „Zipio draugų“, vėliau  „Obuolio draugų“ ir galiausiai „Įveikiame kartu“, nes taip jų gebėjimai įtvirtinami ir turi daugiau galimybių išlikti ilgam.

VšĮ „Vaiko labui“ inicijavo programos „Įveikiame kartu“ kūrimą, tam pasitelkę savo ekspertų komandą, kuriai vadovavo programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertė prof. dr. Ona Monkevičienė. Ši programa yra įgyvendinama tik Lietuvoje.
.
Programos „Įveikiame kartu“ kūrimą ir pirmųjų jos pedagogų rengimą per savo vykdomas programas parėmė ŠMM. (2006 m.  balandžio 28  d.ISAK-810) Programa papildo ir gali būti tikslingai taikoma ugdymo įstaigose, įgyvendinant Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą integruojančiąją „Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo  prevencijos programą“.

 

Paskaitykite programą „Įveikiame kartu“ trumpai pristatantį lankstuką.

Kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu?
Čia Jūs galite susipažinti su programos metodine medžiaga.

Norime Jums priminti, jog programos „Įveikiame kartu“ autorių teisės priklauso VšĮ Vaiko labui. Jokia programos medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama ar pritaikoma (adaptuojama) be raštiško jos kūrėjų sutikimo.

Cituojant ištraukas iš programos „Įveikiame kartu“, būtina nurodyti jos kūrėjus VšĮ Vaiko labui. Cituojant šią svetainę, būtina nuoroda www.vaikolabui.lt