logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Programos dalyviai

Programa „Zipio draugai“ į savo tarpą įsuka platų ratą dalyvių. Tai programoje dalyvaujantys 5 – 7 metų vaikai ir jų tėveliai, ikimokyklinio, priešmokyklinio ar pradinio mokyklinio ugdymo pedagogai, juos darbui programoje ruošiantys  konsultantai psichologai bei pastariesiams padedantys mūsų aktyvieji savanoriai – pedagogai konsultantų padėjėjai. Tai ir ugdymo įstaigos, programos metodiniai centrai bei vykdytojams talkinantys švietimo skyriai.

Kiekvienais programos įgyvendinimo metais šis ratas tampa vis platesnis: didėja dalyvių skaičius, kinta jų tautinė ir socialinė – kultūrinė sudėtis, plečiasi geografija.

Programos vykdytojus itin džiugina ryškūs kokybiniai pasikeitimai programos dalyvių sudėtyje – programoje pradėjo dalyvauti vis daugiau nedidelių ugdymo įstaigų iš kaimiškųjų vietovių. Nuo 2007 – 2008 mokslo metų joje savo gimtąja kalba dalyvauja lenkų vaikai, o nuo 2008 – 2009 m.m. ir rusų gimtąja kalba kalbantys vaikai. Jau kelerius metus programą įgyvendina už Lietuvos ribų veikiančios lituanistinės mokyklėlės, 2017-2018 mokslo metais prie įvairiaspalvio jos dalyvių būrio prisijungė ir mūsų šalies baltarusiai vaikai, o pastaruoju metu ir ukrainiečių kalba ugdomi vaikai.

Labai džiaugiames, kad nuo 2017 metų jau galime pakviesti pilniau į programą įsijungti ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius turinčius vaikus, nes yra parengti programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos priedai, skirti pedagogams, dirnbantiems su šiais vaikais.

Įspūdingi ir kiekybiniai programos dalyvių pokyčiai.
  Vaikai Pedagogai Įstaigos
2000 – 2001 mokslo metai 314 30 11
2023 – 2024  mokslo metai 18.593 1027 556
 2023-2024 mokslo metais programoje dalyvauja1183 vaikai, ugdomi gimtąją baltarusių, lenkų, rusų ar ukrainiečių kalbomis ir 58 jų pedagogai iš 43 ugdymo įstaigų.