logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Programa ĮVEIKIAME KARTU tėvams ir pedagogams

Visi mes tikime, kad mūsų vaikai bus laimingi, bijome, kad nepatirtų didelių negandų, norime juos apsaugoti nuo tykančių problemų. Visi kažkur širdyje nešiojamės klausimą „Ką dar galiu padaryti dėl vaiko?“ Jeigu apie tai susimąstote, ši programa kaip tik Jums.

Esminiai gyvenimiški ir asmenybės pamatai yra sudedami šeimoje. Šeimoje vaikas mokosi bendrauti, sužino pagrindines socialines taisykles, šeimos įtakoje formuojasi jo jausmų, emocijų pasaulis, nuostatos ir santykis su aplinka. Remiantis prevencijos teorijomis, pagrindinė sąlyga siekiant užkirsti kelią įvairioms problemoms ir negandoms, yra tėvų meilė ir ryšys su vaiku. Tačiau didelę įtaką daro ir mokykla, joje formuojami santykiai. Tokie faktoriai kaip galimybė reikšti savo mintis ir jausmus, sąlygos sukurti teigiamą patirtį šeimoje ir mokykloje, tvirta ir teisinga drausmė, stabili ir draugiška atmosfera, pakantumas vaiko klaidoms ir t.t. Pasirodo, tiek daug priklauso nuo mūsų – tėvų ir pedagogų. Pedagogų ir tėvų išmanymas, kaip tinkamai bendrauti su vaikais ir padėti jiems susikurti saugų ir tvirtą gyvenimo pagrindą, yra vienas svarbiausių dalykų.

Norime Jums pristatyti programą, kuri, tikime, padės pedagogams apsaugoti vaikus ne tik nuo žalingų įpročių ar svaigalų vartojimo, bet ir nuo daugybės kitų problemų. 

Programa „Įveikiame kartu“ skirta 8-11 metų vaikų socialinių ir sunkumų įveikimo gebėjimų lavinimui ir gali būti vykdoma visų tipų mokyklų pradinėse klasėse, pailgintos dienos grupėse, vaikų dienos centruose, globos namuose, t.y. visur, kur yra suformuoti stabili ugdomų vaikų grupė (vienus mokslo metus). Čia su vaikų klase dirba specialiai programos įgyvendinimui pasirengęs pedagogas. 

Programos tikslas – ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir emocinių problemų sprendimo įgūdžius, užkirsti kelią priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus ir savidestruktyvaus elgesio formoms bei gerinti bendrą emocinę vaiko savijautą.

Pradinis mokyklinis amžius šiems įgūdžiams ugdyti pasirinktas neatsitiktinai: moksliniai tyrimai rodo, kad būtent šiame amžiuje sparčiausiai vystosi vaiko bendravimo ir sunkumų įveikimo įgūdžiai, tai yra, vaikas labai intensyviai mokosi gyventi visuomenėje, bendrauti su aplinka. Jo pasaulis, kuris anksčiau daugiau ar mažiau apsiribojo šeima, pamažu plečiasi, į jį įtraukiama vis daugiau žmonių – pedagogų, draugų, pažįstamų.

Dalyvaudamas programoje vaikas mokosi savarankiškai priimti ir vertinti jo aplinkoje vykstančius įvykius ir žmones, vis daugiau iškilusių sunkumų spręsti savo jėgomis. Nuo to, ko jis išmoksta šiuo nepaprastai svarbiu laikotarpiu, nemažai priklauso ir tolesnė jo gyvenimo sėkmė: vaikas, turintis įgūdžių, padedančių jam prisitaikyti prie naujos aplinkos, susirasti draugų, spręsti konfliktus, daug lengviau įveiks ir nedideles, kasdienes, ir didesnes problemas.

Tas, kuris sudėtingoje situacijoje pats gebės rasti gerą išeitį, padedančią pasijusti geriau; paprašyti pagalbos, daug rečiau griebsis alkoholio ar narkotikų, kurie tik laikinai padeda pabėgti nuo problemos, bet jos tikrai neišsprendžia.

Pedagogų pasirengimo įgyvendinti programą „Įveikiame kartu“  programa yra akredituota – AIKOS kodas 213001693. Pastaba: programos akreditacija nebus tęsiama, nes LR prevencinių programų akreditavimas šiuo metu nėra vykdomas.

Čia Jūs galite sužinoti, ko mokosi programoje dalyvaujantys vaikai.
Čia Jūs galite paskaityti, ką pataria programa tėvams ir pedagogams.
Čia Jūs galite susipažinti su programos metodine medžiaga.
Kaip tapti programos „Įveikiame kartu“ dalyviu?