logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Susipažinkime

VšĮ Vaiko labui darbą organizuoja ir vykdo du etatiniai darbuotojai, dirbantys pilną darbo dieną:
direktorė – vadovauja įstaigai, organizuoja jos darbą ir už jį atsiskaito dalininkų susirinkimui bei valdybai; veikia vadovaudamasi Lietuvos įstatymais bei Įstaigos  įstatais.
viena programų koordinatorės – koordinuoja mūsų vykdomų programų įgyvendinimą bei plėtrą, palaiko kontaktus su programų dalyviais, administruoja įstaigos darbą.
 Mūsų įstaigos buhalterinę apskaitą tvarko buhalterinės apskaitos įmonė UAB „Amesta“ (į.k.300597979).
Švietimo mokymo institucijų registro Vaiko labui suteiktas identifikacinis kodas: 88888880856119. Įregistravimo data 2020-05-25.

Aukščiausias mūsų įstaigos valdymo organas yra visuotinis dalininkų susirinkimas. Jis tvirtina įstaigos įstatus, nustato privalomas veiklos užduotis, tvirtina finansinę ir veiklos atskaitomybę.

Du steigėjai įsteigė viešąją įstaigą Vaiko labui. Tai
– viešoji įstaiga ,,Jaunimo psichologinės paramos centras“ (nutraukė veiklą 2013 metais)
– Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos Ugdymo plėtotės centras (buvęs Švietimo plėtotės centras; nuo 2019 rugsėjo 1 d. apjungtas su kitomis švietimo istitucijomis į Nacionalinę švietimo agentūrą).

Nuo 2019 metų gegužės 30 dienos „Vaiko labui“ dalininkai yra trys:
– viešoji įstaiga „Vaikų linija“ (įmonės kodas 300592971),
– fizinis asmuo Aurelija Okunauskienė,
– fizinis asmuo Ona Monkevičienė.

Kolegialus įstaigos valdymo organas yra įstaigos valdyba, nustatanti mūsų veiklos strategiją, tvirtinanti vykdomas programas bei veiklos formų. Šiuo metu mums vadovauja ir padeda siekti užsibrėžtų tikslų 4 valdybos nariai:

Dr. Pranas Gudynas – valdybos pirmininkas. Įvairių švietimo konceptualiųjų dokumentų, modelių, analitinių darbų, programų, standartų, metodinių priemonių autorius ir bendraautorius. Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos narys, Lietuvos švietimo tarybos sekretorius, ŠMM Bendrojo ugdymo tarybos narys.

Prof. Dr. Ona Monkevičienė – valdybos narė. Psichologijos mokslų daktarė, moksliniai tyrimai vaikystės pedagogikos, psichologijos bei specialiųjų ugdymosi poreikių srityse; įvairių švietimo modelių, programų, standartų, metodinių priemonių bendraautorė; knygų bei daugelio straipsnių šalies ir užsienio spaudoje autorė ir bendraautorė; Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų grupės narė.

Dr. Ramutė Skripkienė – valdybos narė. Edukologijos mokslų daktarė, moksliniai tyrimai vaikystės pedagogikos srityse; įvairių švietimo modelių, programų, metodinių priemonių bendraautorė; knygų bei daugelio straipsnių šalies ir užsienio spaudoje autorė ir bendraautorė.

Vidmanta Kibirkštienė – valdybos narė. Ilgametė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos švietimo departamento neformaliojo švietimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Mūsų eksperų grupė talkina tobulinant įgyvendinamas programas ir aktyviai prisideda kuriant naujus projektus ir programas bei vykdant įvairias veiklas.