logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Įveikiame kartu. Metodinė medžiaga

Programos „Įveikiame kartu“ metodinę medžiagą sudaro dvi viena kitą papildančios dalys: pratybų sąsiuvinis vaikui „Įveikiame kartu. Ką daryti kilus sunkumams?“ ir pedagogo knyga „Įveikiame kartu. Vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencija. Metodinės rekomendacijos pedagogams.“ 

Pratybų sąsiuvinyje vaikams pateikiamos 16 temų vaikams su užduotimis ir jų aprašymu. Sąsiuvinis gausiai iliustruotas paveikslėliais, taigi yra tinkamas ir dar tik pradedantiems skaityti vaikams.

Sąsiuvinyje vaikai ras du lapus lipdukų. Viename lape pateikti paveikslėliai su emocijų veideliais, o antrame – situacijų / išeičių kortelės. Šie lipdukai gali būti naudojami pratybų sąsiuvinyje pateiktoms užduotims atlikti ar kitose klasės veiklose. (24 puslapiai, A4 formatas)

Pedagogo knygą sudaro dvi prasminės dalys. Pirmoji dalis supažindina su pirminės prevencijos sąvoka, aptaria vaiko emocijų pasaulį ir jo raidą bei suaugusiųjų reikšmę vaiko gyvenime.
Čia rašoma apie tėvų meilės ir ryšio su vaiku svarbą, siekiant užkirsti kelią įvairioms problemoms ir negandoms. Minimi tokie faktoriai kaip tvirta ir teisinga drausmė, galimybė reikšti savo mintis ir jausmus, sąlygos sukurti teigiamą patirtį šeimoje ir mokykloje, stabili atmosfera šeimoje, pakantumas vaiko klaidoms, pateikiami vaikų ir tėvų elgesio pavyzdžiai, aptariami auklėjimo stiliai, t.t.

Antroje dalyje pedagogui pateikiamos metodinės rekomendacijos kaip įgyvendinti programą vaikų klasėje, kaip naudoti pratybų sąsiuvinį, įgyvendinant programą „Įveikiame kartu“. (80 puslapių, 170 mm x 240 mm formatas)

Taip pat yra paruošta metodinė medžiaga tėvams „Programa „Įveikiame kartu“. Joje tėvai ras trumpą programos pristatymą ir rekomendacijas, kaip jie gali padėti vaikui sustiprinti programoje įgytus gebėjimus. Leidinys skirtas programoje dalyvaujantiems vaikams kartu su tėvais namuose atlikti nesunkias programos užduotėles. Leidinio tikslas – sustiprinti vaikų gebėjimus, įgytus dalyvaujant programoje „Įveikiame kartu“ ir tuo pačiu labiau įtraukti į programą tėvus. Kiekvienai programos temai, kurių yra 16, skirta viena užduotėlė, palydima išsamiu aprašymu, kokių tikslu siekiama šia užduotimi ir kaip ją atliktį. (40 puslapių, 170 mm x 240 mm formatas)

„Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“ – pilnas tekstas

Brošiūros veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“ pristatymas

.
Programos „Įveikiame kartu“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas.
Programos „Įveikiame kartu“ metodinės ir informacinės medžiagos sąraše pristatome  šios programos  metodinę ir informacinę medžiagą. Sąrašo tikslas – supažindinti programos vykdytojus, dalyvius ir kitus besidominčius programa su visa spausdintine ar kitais būdais publikuota programos informacine ir metodine medžiaga. Dalį šios informacijos rasite internete, šioje svetainėje.  Kita informacijos dalis, saugant programų kūrėjų autorių teises, yra skirta tik ją įgyvendinantiems pedagogams ar psichologams. Jei Jūs esate vienas iš jų ir Jus sudomino šiame sąraše esantis leidinys, prašome kreiptis į mus ir mes aptarsime galimybę Jums įsigyti/pasiskolinti leidinį.
.