logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Kaip tapti programos OBUOLIO DRAUGAI dalyviu

Jūs esate pradinuko mama ar tėtis, o galbūt močiutė ar senelis, o gal globėjas? O gal Jūs esate pedagogas?

Jūs norėtumėte, kad Jūsų vaikas ar vaikaitis susidraugautų su Obuoliu? O gal ugdymo įstaigoje, kurioje Jūs dirbate, dar nevyksta ši efektyvi programa ir Jūs norėtumėte į ją įsijungti?

Tai labai paprasta – tereikia paskatinti ugdymo įstaigos vadovą kreiptis į programos vykdytojus ir tapti programos „Obuolio draugai“ dalyviu.

Programoje gali dalyvauti  –

  • 1.  visų tipų bendrojo ugdymo mokyklos, vaikų globos namai, dienos centrai (lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis).
  • 2. ji taip pat gali būti įgyvendinama prailgintos dienos grupėse, popamokiniuose užsiėmimuose (kaip būrelio veiklos forma) ar pan.;
  • 3.  programoje dalyvausiantys vaikai turi būti 8 – 10 metų amžiaus;
  • 4.  vaikai šią grupę ar klasę turi lankyti pastoviai visus vienus mokslo metus;
  • 5.  pedagogas turi būti įgijęs programos „Obuolio draugai“ kvalifikaciją;
  • 6.  programa gali būti įgyvendinama ugdymo įstaigoje tik su jos vadovo sutikimu.

 

Pageidaujanti įsitraukti į programą „Obuolio draugai“ ugdymo įstaiga einamaisiais metais nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos pateikia paraišką programos vykdytojams – viešajai įstaigai „Vaiko labui“.

Programos dalyvio paraišką ugdymo įstaigai, norinčiai dalyvauti programoje, reikia pateikti kasmet. Taip pat kasmet kiekviena įstaiga su programos vykdytojais VšĮ ,,Vaiko labui“ pasirašo programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo sutartį.

Paraiškos dalyvauti programoje parastai pradedamos priiminėti einamųjų metų balandžio mėnesį. Informacija apie dalyvavimo programoje sąlygas ir paraiškos formą einamaisiais metais nuo balandžio 1 iki gegužės 31 dienos Jūs galite rasti šio puslapio apačioje, programos vykdytojų būstinėje Šv. Ignoto g. 5, Vilniuje arba pasiteirauti savo savivaldybės švietimo skyriuje.  

Jei pedagogas dalyvauja programoje pirmą kartą, jis rugsėjo pradžioje gauna raštišką iškvietimą – laišką į ugdymo įstaigą dalyvauti įvadiniuose programos seminaruose rugsėjo arba spalio mėnesiais. Seminarų metu pedagogas gauna programos  metodinės medžiagos komplektą ir visą reikiamą programos įgyvendinimui medžiagą. Išklausęs įvadinius seminarus, pedagogas gali pradėti vesti valandėles vaikams.

Pedagogas, jau turintis programos pedagogo kvalifikaciją, rugsėjo mėnesį laišku kviečiamas pasiimti programos metodinės medžiagos komplektą bei dalomosios medžiagos. Jis gali pradėti vesti valandėles programos vykdytojų rekomenduojamu grafiku. Šiam pedagogui papildomo pasirengimo nereikia.

 

Čia rasite informaciją, kaip tapti programos „Obuolio draugai“ dalyviu 2024-2025 m.m. ir paraiškos formą (word)

Čia rasite informaciją, kaip tapti programos „Obuolio draugai“ dalyviu 2024-2025 m.m.  ir paraiškos formą (PDF)