logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Obuolio draugai

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t.y. 8 – 10 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programą, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.

Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“  Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės. Valandėles vienus mokslo metus vaikams klasėje veda specialiai paruoštas įgyvendinti programą vaikų klasės ar grupės pedagogas.

Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.

Programa „Obuolio draugai“ pedagogams siūlo visą sistemą gerai apgalvotų uždavinių, būdų ir metodų bei konkrečių praktinių užduočių, kuriuos įvaldęs pedagogas gali efektyviai padėti vaikui išsiugdyti kasdieniam jo gyvenimui ir bendravimui taip reikalingus socialinius gebėjimus.

Palyginus su „Zipio draugų“ programa, „Obuolio draugai“ dar nauja programa – ji sukurta 2008 metais. 2024 metais šią programą įgyvendina Anglija, Belgija, Brazilija, Bulgarija, Čekija, Islandija, Jordanija, Kaimanų salos, Kenija, Kinija, Lietuva, Mauricijus, Niderlandai, Norvegija, Pietų Korėja, Portugalija, Prancūzija, Sint Martenas, Slovakija.

Pilotinis programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimas Lietuvoje vyko 2012 – 2013 mokslo metais septyniose atrinktose Vilniaus ugdymo įstaigose. Programa buvo išbandoma, vertinama ir tobulinama, pritaikant ją Lietuvos ugdymo sistemai. Bandomojo programos įgyvendinimo metu buvo suburta programos „Obuolio draugai“ ekspertų, vykdytojų atstovų ir programą įgyvendinančių pedagogų grupė. Šiai grupei išsikeltas tikslas – teikti programos kūrėjams „Partnership for Children“ idėjas programai patobulint ar papildyti, atsižvelgiant į praktinę pedagogų patirtį vedant valandėles vaikams ir konsultantų bei ekspertų įžvalgas vedant mokymus pirmiesiems programos „Obuolio draugai“ pedagogams Lietuvoje.

Pagrindinis šios grupės darbo rezultatas – konkretūs pasiūlymai programos kūrėjams „Partnership for Children“ dėl programos „Obuolio draugai“ metodinės medžiagos komplekto pedagogui patobulinimo. Dauguma jų buvo pripažinti priimtinais ir yra įtraukti į programos metodinę medžiagą.

Nuo 2013-2014 mokslo metų pradėta programos „Obuolio draugai“ plėtra Lietuvoje. Vilniaus apskrities pedagogai pirmieji buvo pakviesti įgyvendinti programą. Jie pradėjo vesti programos   „Obuolio draugai“  valandėles vaikams jau turėdami atnaujintą programos variantą ir naują gražiai bei pedagogui patogiai išleistą programos metodinę medžiagą.

2014 – 2015 mokslo metais į programą įsijungė Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskritys, 2015 – 2016 mokslo metais – Klaipėda, Panevėžys ir Šiauliai. 2016 – 2017 mokslo metais įsijungti į programą pakvietėme Tauragės, Telšių ir Utenos pedagogus. Taip palaipsniui visos Lietuvos vaikams buvo suteikta galimybė programoje „Obuolio draugai“.
 
Programa Obuolio draugai“ mūsų šalyje įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Galimybę dalyvauti programoje gimtąja kalba vaikai įgijo nuo 2018-2019 mokslo metų, o nuo sekančių metų ir rusų gimtąja kalba kalbantys vaikai.
Nuo programos pradžios Lietuvoje, joje yra dalyvavę 60,1 tūkst. vaikų, darbui programoje parengti 2.092 pedagogai, 20 programos konsultantų. Apskrityse aktyviai veikia 9 metodinių centrai, prie kurių telkiasi pedagogai – programos „Obuolio draugai“.
Lietuvoje  programa „Obuolio draugai“ vykdoma visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų pradinėse klasėse ir prailgintos dienos grupėse, globos namuose ir vaikų dienos centruose lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.
Programa „Obuolio draugai“ yra mokslininkų patvirtinimą ir edukologų, pedagogų bei tėvų pripažinimą užsitarnavusios programos „Zipio draugai“  antra dalis arba tęsinys, sudaryta tuo pačiu moksliniu pagrindu ir, labai tikėtina, atnešianti tokius pačius rezultatus, kurie bus ne kartą patvirtint išsamiais moksliniais tyrimais.

Programą „Obuolio draugai“, kaip ir programą „Zipio draugai“ sukūrė ne pelno siekianti organizacija Partnership for Children, reziduojanti Londone (JK) . Lietuvoje šias abi programas įgyvendiname mes (VAIKO LABUI) pagal jų kūrėjų suteiktą išimtinę licenciją.