logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Vykdytojai

Pagal programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjų Partnership for Children suteiktą išimtinę licenciją abi programas Lietuvoje įgyvendina viešoji įstaiga „Vaiko labui.“

Programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimo schema yra tokia pati kaip „Zipio draugų“: programą administruojantis personalas, programos kokybę palaikantys ir darbui programoje konsultantus ruošiantys ekspertai, pedagogus programai ruošiantys konsultantai psichologai, programoje dalyvaujančios įstaigos ir jose programą įgyvendinantys pedagogai, programos savanoriai. Visų funkcijos yra aiškiai apibrėžtos, atsakomybės pasidalintos.

Čia Jūs galite susipažinti su programos įgyvendinimo modeliu.

Pedagogų vaidmuo programoje „Obuolio draugai“ yra pats svarbiausias, nes jie tiesiogiai dirba su vaikais, nuo jų priklauso programos poveikis vaikui. Tai akcentuoja tiek abiejų programų – „Zipio draugai“ ir jos antrosios dalies „Obuolio draugai“ – kūrėjai Partnership for Children, tiek ir jų vykdytojai Lietuvoje. Jei pedagogas perpras programą, jei jos filosofija pedagogui priimtina, o ugdymo metodai ir būdai taps pedagogo darbo savastimi, programa pasieks savo tikslą padėti vaikui tapti laimingesniu jau šiandien ir padėti jam išsiugdyti socialinių ir emocinių sunkumų gebėjimų, kurie bus naudingi visą gyvenimą.

Pedagogai kruopščiai rengiami darbui programoje „Obuolio draugai“ įvadinių ir metodinių konsultacinių seminarų metu pagal programos kūrėjų parengtą metodiką. Pedagogams šiuos seminarus veda programos konsultantai – psichologai. Prireikus konsultantai gali ir individualiai konsultuoti pedagogus jiems keblesniais klausimais.

Pedagogus darbui programoje ruošia programos ekspertai ir konsultantai-psichologai. Didžioji  „Obuolio draugų“ programos konsultantų dalis yra ilgametę darbo patirtį programoje „Zipio draugai“ turintys šios programos konsultantai – psichologai. Programos ekspertai ir konsultantai veda seminarus pedagogams, stebi pedagogų darbą ir, esant poreikiui, yra visada pasirengę patarti pedagogui, jį pakonsultuoti, perskaityti paskaitą programos pedagogams ar programoje dalyvaujančių vaikų tėvams.

Konsultantai teikia ataskaitas programos vykdytojams „Vaiko labui“ apie programos įgyvendinimo kokybę ugdymo įstaigose, apie pedagogų pasiūlymus, pasidalijimus, sėkmes ar iškylančius sunkumus. Jie kelia idėjas ir rekomenduoja kaip galima būtų tobulinti pedagogų paruošimą darbui programoje, dalyvauja programos vertinime, „Vaiko labui“ pavedus, atstovauja programą Lietuvoje ir kt.

Programos konsultanto darbas labai atsakingas – nuo konsultanto priklauso, kaip programą perpras pedagogas ir netgi kaip pastarajam seksis ją įgyvendinti vaikų grupėje ar klasėje.

 

Ruošti darbui naujai į programą įsitraukusius naujus pedagogus konsultantams padeda didesnę darbo programose „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ turintys pedagogai-konsultanto padėjėjai. Jie padeda konsultantams vesti seminarus, o pirmus metus „Obuolių draugų“ programą įgyvendinantiems pedagogams talkina pristatant arba patys pristato programą klasės ar grupės tėvų susirinkime; padeda pasiruošti valandėlei; stebi pradedančio darbą programoje pedagogo vedamas valandėles, o po jų aptaria problemines situacijas, pateikia praktiškų patarimų ir kt.

Konsultantų padėjėjai – tai labiausiai patyrę ir kvalifikuoti programų „Zipio draugai“ ir/ar „Obuolio draugai“ pedagogai, itin motyvuoti entuziastai, padedantys programų vykdytojams „Vaiko labui“ savanoriškais pagrindais. Konsultanto padėjėju tampama ilgus metus įgyvendinant programą ir dalyvaujant tęstiniuose konsultanto padėjėjų rengimo ir kvalifikacijos tobulinimo seminaruose.  (Pastaba: atsižvelgiant į tai, kad programa „Obuolio draugai“ Lietuvoje vykdoma ne taip seniai, programos  pedagogai – konsultantų padėjėjai yra ne visose apskrityse.)

Konsultanto padėjai talkina programų „Zipio draugai“ ir jos antrosios dalies „Obuolio draugai“ vykdytojams savanoriškais pagrindais. Jie paprastai buriasi prie apskričių centruose veikiančių abiejų programų metodinių centrų, kuriuose vyksta programų seminarai, konferencijos, paskaitos bei kiti su programomis susiję regioniniai renginiai. Administracijos darbuotojams būtų itin sudėtinga įgyvendinti programas dešimtyje Lietuvos apskričių, koordinuojant iš Vilniaus, jei ne apskrityse esantys metodiniai centrai. 

Programos „Obuolio draugai“ ekspertai rūpinasi programos kokybės užtikrinimu ir palaikymu Lietuvoje. Jie kuria programos vykdytojų – pedagogų ir psichologų – rengimo darbui programoje ,,Obuolio  draugai“, kvalifikacijos įgyjimo, tobulinimo, atnaujinimo ir palaikymo programas. Skaito paskaitas ir veda seminarus programos vykdytojams, programoje dalyvaujančių vaikų tėvams ar kitiems besidomintiems programa. Programos ekspertai kuria papildomą programos „Obuolio draugai“ metodinę medžiagą, yra atsakingi už programos tyrimus ir kt.

Administracijos darbuotojai koordinuoja kasdienį programos „Obuolio draugai“ įgyvendinimą, atsako už jos tęstinumą bei lėšų, reikalingų programos įgyvendinimui, paiešką, palaiko ryšius su visais programos dalyviais, atstovauja programai Lietuvoje ir užsienyje. „Vaiko labui“ administracija palaiko pastovius ryšius su programos dalyviais ir įgyvendintojais, stengiasi, kad ugdymo įstaigas ir pedagogus pasiektų naujausia su programa susijusi informacija, skatina pedagogus ir kitus besidominčius programa visada kreiptis iškilus klausimams.