logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Archyvas

Archyvas

 

2023 gruodis

Pasveikinome visu mūsų draugus, partnerius ir rėmėjus Lietuvoje ir už jos ribų su Šventom Kalėdom.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pristatėme veiklą „Parama įtraukiant karo pabėgėlius vaikų grupėje 

Veikla „Parama įtraukiant karo pabėgėlius vaikų grupėje“ sukurta atsižvelgiant į karą Ukrainoje, tačiau ją galima naudoti ir pabėgėliams iš kitų šalių arba adaptuoti vaikams, atvykusiems į jūsų grupę iš kitų ugdymo įstaigų. Jomis taip pat galima pritaikyti skatinti bendrą įtrauktį klasėje. 

Pasiūlėme veiklas, paremtas mūsų koordinuojamomis programomis „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“, kurias galima vykdyti su savo vaikų grupe prieš atvykstant naujam vaikui, kad padėtumėte grupės vaikams pasitikti „naujoką“.

Siūlomos įvairios veiklos – diskusijos, minčių žemėlapio kūrimas, refleksija ir kt. Šios veiklos gali būti naudojamas kaip vienas klasės užsiėmimas (45 min. trukmės pamoka) visos kartu arba kiekviena veikla atskirai išdalinta keliose pamokose.

Veiklos aprašymą rasite čia

 

2023 lapkritis

 

 

Programos OBUOLIO DRAUGAI pristatymas tėvams

 

 

 

2023 spalis

Spalio 10 diena – tarptautinė psichikos sveikatos diena.

2023 metų pagrindė psichikos sveikatos dienos žinia- psichikos sveikata yra visuotinė žmogaus teisė.

Psichikos sveikata yra pagrindinė visų žmonių teisė. Kiekvienas žmogus, kad ir kas jis būtų ir kur jis bebūtų, turi teisę į aukščiausią įmanomą psichikos sveikatos lygį. Tai apima teisę būti apsaugotam nuo psichikos sveikatai kylančių pavojų, teisę į prieinamą, priimtiną ir geros kokybės sveikatos priežiūrą, teisę į laisvę, nepriklausomybę ir įtrauktį į bendruomenę.

Gera psichikos sveikata yra gyvybiškai svarbi mūsų visų bendrai sveikatai ir gerovei. Tačiau kas aštuntas žmogus pasaulyje gyvena su psichikos sveikatos sutrikimais, kurie gali turėti įtakos jų fizinei sveikatai, gerovei, bendravimui su kitais žmonėmis ir pragyvenimo šaltiniui. Psichikos sveikatos sutrikimai taip pat paliečia vis daugiau paauglių ir jaunų žmonių.  Trys iš keturių sergančiųjų gauna netinkamą gydymą arba visai jo negauna.  Daugelis jų susiduria su stigma ir diskriminacija.

Psichikos sveikatos būklė niekada neturėtų būti priežastis atimti iš asmens jo žmogaus teises arba neleisti jam dalyvauti priimant sprendimus dėl savo sveikatos. Vis dėlto visame pasaulyje psichikos sveikatos sutrikimų turintys žmonės ir toliau patiria įvairių žmogaus teisių pažeidimų. Daugelis jų išstumiami iš bendruomenės gyvenimo ir diskriminuojami, o dar daugiau negali gauti reikiamos psichikos sveikatos priežiūros arba gali gauti tik tokią priežiūrą, kuri pažeidžia jų žmogaus teises.

Psichikos sveikata yra gyvybiškai svarbi žmonijai, leidžianti mums gyventi visavertį gyvenimą ir visapusiškai prisidėti prie savo bendruomenių veiklos.

Psichikos sveikata yra ne privilegija, o pagrindinė žmogaus teisė – ji turi būti visuotinės sveikatos priežiūros dalis.  Vyriausybės turi teikti tokią priežiūrą, kuri skatintų žmonių sveikimą ir užtikrintų jų teises.  Tai apima bendruomenės paramos stiprinimą ir psichologinės pagalbos integravimą į platesnę sveikatos ir socialinę priežiūrą.

Taip pat turime kovoti su piktnaudžiavimu ir šalinti kliūtis, trukdančias žmonėms kreiptis pagalbos. Turime šalinti pagrindines priežastis – skurdą, nelygybę, smurtą, diskriminaciją – ir kurti užjaučiančias ir atsparesnes visuomenes.

Pasaulinę psichikos sveikatos dieną ir kiekvieną dieną dar kartą patvirtinkime ir palaikykime psichikos sveikatą kaip visuotinę žmogaus teisę ir drauge kurkime sveikesnį pasaulį, kuriame kiekvienas gali klestėti.

 

2023 rugsėjis

 

Programos ZIPIO DRAUGAI pristatymas tėvams 

 

2023 liepa – rugpjūtis

 

 

 

 

 

2023 birželis

2023-2024 mokslo metams artėjant į pabaigą apie savo paskutinę dieną su Obuoliuku mums visiems papasakojo Alytaus Drevinuko“ mokyklos darželio vaikai ir jų socialinė pedagogė Rita Kamaitienė.

 

 

2023 gegužis

Informacija apie mūsų įgyvendinams programas Zipio draugai“ , Obuolio draugai“ ir Įveikiame kartu  ir kaip jose dalyvauti 2023-2024 mokslo metais.

……………………………………

 

2023 balandis

Padėkojome visiems mus remiantiems.

 

 

 

 

 

 

2023 kovas

Kaip ir kasmet, pakvietėme visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas tradiciškai kovo mėnesį skelbti patyčių prevencijos mokyklose mėnesiu.

Ugdymo įstaigoms pasiūlėme rekomendacinio pobūdžio temas ir veiklas:

  1. Jausmai
  2. Pyktis
  3. Draugystė
  4. Bendravimas

Kaip mes galime susivienyti prieš patyčias

 

2023 vasaris

Pristatėme antrąjį programos „Zipio draugai“ pratybų sąsiuvinį vaikams, kurį sukūrė programos kūrėjai Partnership for Children. Jis tokio pačio formato kaip pirmasis pratybų sąsiuvinis, bet mažesnės  apimties – pirmasis yra 64 puslapių, antrasis – 24. (Pastaba – lietuviško jo varianto kol kas nėra.)

 

2023 sausis

Zipio draugai pasveikino visad jauną Vilnių su istoriniu įvykiu – 700 metų jubiliejumi!

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 gruodis

 

Programos „Zipio draugai“ Vilniaus miesto konsultantų padėjėjų grupė ėmėsi iniciatyvos visų Zipio draugų vardu pasveikinti Vilnių ir vilniečius 700 metų jubiliejaus proga.

 

 

 

 

 

 

 

……

2022 lapkritis

Padėka už produktųvų ilgametį bendradarbiavimą ir konkrečią pagalbą įgyvendinant Lietuvoje programą „Zipio draugai“ lenkų kalba. 2022-2023 mokslo metais, pritrūkome lenkiškų programos metodikų. Kreipėmės į programos vykdytoją Lenkijoje Centrum Pozytywnej Edukacji. Pagalba atėjo nedelsiant –  2022 lapkričio pradžioje gavome iš p. Elzbietos net dvi dėžes programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos rinkinių lenkų kalba. Tai Centrum Pozytywnej Edukacji dovana gimtąja lenkų kalba ugdomiems Lietuvos vaikams.

 

2022 spalis

Pristatėme mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ , „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“  statistiką. Visose trijose programose dalyvauja 26.120 vaikai ir 1.396 pedagogas iš 732 ugdymo įstaigų visoje Lietuvoje.

Programoje „Zipio draugai“ 2022 – 2023 mokslo metais dalyvauja:

Apskritis Ugdymo įstaigos Pedagogai Vaikų grupės Vaikai
dalyvavusios nedalyvavusios nauji „seni“
Alytus 14 0 5 19 27 483
Kaunas 110 5 41 150 191 3544
Klaipėda 67 9 35 111 134 2537
Marijampolė 30 1 5 35 43 715
Panevėžys 38 2 12 46 54 985
Šiauliai 53 3 15 80 100 1715
Tauragė 18 0 4 34 37 697
Telšiai 16 0 5 18 27 537
Utena 18 0 11 30 41 653
Vilnius 164 6 141 226 339 6948
  528 26 274 749 993 18 814
                      554           1023

Programa „Zipio draugai“ įgyvendinama lietuviųlenkų ir rusų kalbomis.

Tautinės mažumos  „Zipio draugų“ programoje

Ugdymo įstaigos Vaikų grupės Nauji pedagogai „Seni“ pedagogai Vaikai Regionas
Lenkų kalba 23 31 16 13 573 Vilnius
Rusų kalba 13 23 14 8 509 Vilnius
  2 3 2 2 55 Utena
  4 5 3 2 94 Klaipėda
Viso rusų kalba: 19 31 19 12 658  
Baltarusiai (rusų kalba) 1 2 2 0 40 Vilnius
iš viso tautinių mažumų dalyviai: 43 64 37 25 1271

Programoje „Obuolio draugai“ 2022 – 2023 mokslo metais dalyvauja:

Apskritis Ugdymo įstaigos Pedagogai Vaikų grupės Vaikai
dalyvavusios nedalyvavusios nauji „seni“
Alytus 2 1 1 7 8 131
Kaunas 17 3 6 27 33 714
Klaipėda 2 2 3 2 5 52
Marijampolė 7 3 5 9 14 232
Panevėžys 5 1 6 11 17 321
Šiauliai 7 1 5 8 13 184
Tauragė 5 0 1 8 9 145
Telšiai 1 1 1 1 2 50
Utena 2 0 0 3 3 46
Vilnius 34 6 39 65 104 2312
  82 18 67 141 208 4187
                                   100          208

Programa „Obuolio draugai“ įgyvendinama lietuviųlenkų ir rusų kalbomis.

Tautinės mažumos programoje „Obuolio draugai“ 

Ugdymo įstaigos Vaikų grupės Vaikai Nauji pedagogai „Seni“ pedagogai Apskritis
Lenkų kalba 9 12 5 7 203 Vilniaus
Rusų kalba 4 9 8 1 243 Vilniaus
Iš viso tautinių mažumų dalyviai: 13 21 13 8 446

Programoje  „Įveikiame kartu“ 2022 – 2023 mokslo metais dalyvauja:

Seminaro vieta Dalyvavusios ugdymo įstaigos Nedalyvavusios ugdymo įstaigos Pedagogai Vaikai Vaikų grupės
nauji „seni“
Kaunas 16 4 20 12 639 32
Klaipėda 4 2 5 8 247 13
Šiauliai 13 4 13 26 582 39
Vilnius 27 8 39 42 1651 81
  60 18 77 88 3.119 165
                                                                  78            165

Programa „Įveikiame kartu“ įgyvendinama lietuvių kalba

2022 rugsėjis

Pasveikinome visus Lietuvos pedagogus su Rugsėjo 1-ąja – Mokslo ir žinių švente.

2022 rugpjūtis

 

 

 

 

…..

 

2022 liepa

Mes, tai yra vaikų elgesio ir emocinių problemų prevencijos programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinanti nevyriausybinė organizacija VAIKO LABUI pažymėjome 20-tus veiklos metus. Esame dėkingi visiems ėjusiems kartu su mumis visus šiuos metus.

 

 

   

 

 

2022 birželis

Išlydėdami mūsų programų dalyvius į vasarą, į jos džiaugsmus, keliones, lėtą tingų ar smagų nuotaikingą poilsį, pasiūlėme su savimi į kelionę, į pliažą ar į hamaką pasiimti linksmą ir nuotaikingą žaidimą „Jausmai nuo A iki Ž“.

Čia rasite žaidimo versiją PDF formatu.

2022 gegužis

Pedagogams ir ugdymo įstaigoms pasiūlėme rekomendacijas, kaip teikti emocinę paramą įtraukiant Ukrainos karo pabėgėlius į vaikų grupę/klasę.

Veiklas parengė „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai Partnership for Children ir suteikė teisę naudotis visiems savo partneriams, įgyvendinantiems šias programas 34 pasaulio šalyse.

Veiklų aprašymą rasite čia

2022 balandis

Pateikėme išsamią informanciją apie galimybę dalyvauti 2022 – 2023 m. m. mūsų įgyvendinamose programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ ir dalyvavimo sąlygas. 

 

2022 kovas

Pakvietėme visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas tradiciškai kovo mėnesį skelbti patyčių prevencijos mokyklose mėnesiu.

Jausmai……Pyktis……Draugystė……Bendravimas

Daugiau informacijos rasite čia

Mėnesiui pasibaigus, pristatėme 2022-ųjų metų sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ veiklas. Čia rasite  akcijoje dalyvausių ugymo įstaigų veiklų aprašymą

2022 vasaris

Pristatėme 2017-2018 Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) paskelbtą tyrimą apie patyčių paplitimą tarp Lietuvos mokinių.

Čia rasite vėliausio tarptautinio Moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimo (HBSC) apibendrinimą 

2022 sausis

Visiems mūsų programų dalyviams pasiūlėme spalvingą, linksmą 2022 metų kalendorių.

Čia rasite kalendorių JPG formatu

Čia rasite kalendorių PDF formatu

 

 

2021 gruodis

2021 metais mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai – pelno nesiekianti labdaros organizacija „Partnership for Children“  šventė savo veiklos 20-ties veiklos metų jubiliejų.

Daugiau informacijos rasite čia

2021 lapkritis

Zipio draugų laiškas tėveliams ………           … Obuolio draugų laiškas tėveliams
Word formatu   Word formatu
PDF formatu   PDF formatu
 


….

Pirmoji Zipio valandėlė Sedos darželyje

Mažeikių rajono Sedos darželio socialinė pedagogė Aurelija Jonaitytė pasidžiaugė ir pasidalino pirmąja patirtimis įgyvendinant programą „Zipio draugai“. Pedagogės Aurelijos sutikimu, dalijames jos patirtimi ir pristatome visiems programos vykdytojams puikias idėjas pirmajai programos valandėlei.

Informaciją rasite čia

2021 spalis   Psichikos sveikatos dienai. Nauji duomenys – koronaviruso poveikis vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatai. Mairi Jeffery, Tanya Lereya, Julian Edbrooke-Childs, Jess Deighton, Nick Tait, Melissa A. Cortina.  Visą vertinimo santrauką rasite čia

2021 rugsėjis  Lietuvos programoje „Zipio draugai“ – 250-tūkstantasis vaikas.  Daugiau informacijos rasite čia.

2021 rugpjūtis 

 

2021 liepa    Programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ koordinuojančios VAIKO LABUI atstovų pakvietimą drauge su Jo Ekscelencija Prezidentu ir Pirmąją Ponia Prezidento rūmuose paminėti Valstybės dieną priėmėme kaip padėką ir įvertinimą kiekvienam mūsų programas vykdančiam pedagogui, su pedagogais dirbančiam psichologui, kiekvienam programų ekspertui ir VAIKO LABUI darbuotojui. Mums tai buvo garbė ir mūsų visų triūso įvertinimas.

..

 

2021 birželis 2020-2021 mokslo metais, minėdami programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo dvidešimtmetį Lietuvoje, gavome kvietimą būreliui programos vykdytojų, ekspertų ir savanorių susitikti 2021 birželio 11 dieną su Prezidento patarėjais švietimo klausimais.  Plačiau apie šį susitikimą galite paskaityti čia.

2021 gegužis

2021 metai mums buvo ypatingi tuo, kad programa „Zipio draugai“ nuėjo 20 metų kelią.  Šiam dvidešimtmečio jubiliejui, programos „Zipio draugai“ ekspertų komanda parašė, o programos vykdytojai VšĮ „VAIKO LABUI“ publikavo knygą „Programa ZIPIO DRAUGAI Lietuvoje. 2000 – 2020. Knyga skirta pirmiausiai visiems įgyvendinantiems programą, ar tai būtų pedagogams, ar socialinis pedagogas, ar psichologas. Aktuali ji ir būsimiesiems pedagogams, dar studijuojančiais ir besiruošiančiais jais tapti. Tikime, kad ji bus įdomi ir tėveliams.

Pristatome jums straipsnį, nušviečiantį programos kelią Lietuvoje jos ekspertų akimis.

Šį straipsnį taip pat galite rasti ir interneto portale „Švietimo naujienos“ (2021-05-07) 

2021 balandis kvietimas ugdymo įstaigoms jau 22-trą kartą jungtis kartu įgyvendinti programą „Zipio draugai“.

2021 kovas – 2021-ųjų metų Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ galerija, kurioje galite susipažinti su kampanijoje mūsų kvietimu dalyvausių ugdymo įstaigų veikla.

2021 kovas    Kaip ir kasme, drauge su kampanijos BE PATYČIŲ iniciatore „Vaikų linija“ ugdymo įstaigas kvietėme į sąmoningumo didinimo mėnesį. Čia galite susipažinti su kvietimo laiško turiniu.

     2021 vasaris

VAIKO LABUI, pradėdama 2021  metus su savo veiklos bendrakeliaiviais dalinosi tuo, ką  jau yra pasiekusi ir dėkojo visiems kartu su mumis esantiems. 

Visą straipsnio tekstą rasite čia

 

2021 sausis

Atsižvelgiant į tai, kad ugdymas iš darželių, mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų buvo perkeltas į virtualią erdvę ir vykdomas nuotoliniu būdu, paruošėme trijų mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ užduotėles, kurias programose dalyvaujantys vaikai gali atlikti namuose drauge su tėveliais.

Šios užduotėlės yra skirtos vaikams, kurie su tėvelių pagalba toliau gilina programų ugdomus gebėjimus jau namuose. Tačiau jas labai lengvai modifikuoti gali ir pedagogas, pritaikydamas nuotoliniam mokymui.

Užduotėlės buvo išsiuntinėtos visiems mūsų programose dalyvaujantiems pedagogams ir ugdymo įstaigoms mūsų duomenų bazėse turimais el. paštais (pagal duomenis, kurie buvo įrašyti sutartyse).

Jei jums šiandien įgyvendinant programą, kiltų poreikis ją įgyvendinti nuotoliniu būdu ar tiesiog norėtumėte pasisemti idėjų paiivairinti programos užduoteles vaikams, kreipkitės į mus ir mes jums šias užduoteles atsiųsime.

 

2020 gruodis Nuo šiol visos emocinės pagalbos linijos vienu numeriu 1809.

 

                          Kiekvienas rūpestis gali turėti savo ausį

 

 

2020 lapkritisMano herojus tai tu!

..

Norime su jumis pasidalinti išskirtinio projekto, prasidėjusio COVID-19 pandemijos pradžioje, istorija.

Visame pasaulyje vaikų gyvenimas apsivertė aukštyn kojomis. Nuo izoliacijos ir nežinomybės iki sergančių artimųjų. Normalus gyvenimas sustojo. Kol valstybės ir organizacijos stengiasi reaguoti į COVID-19, jauni žmonės dažnai jaučiasi vieniši, jų nuogąstavimai ir rūpesčiai auga ir ima slėgti. Bet iš šios slegiančios tamsos gimė kažkas nuostabaus – vilties istorija…

 

2020 spalis 1992 m. Pasaulinės psichinės sveikatos federacijos siūlymu spalio 10 minima kaip Pasaulinė psichinės sveikatos diena.

2020 rugsėjis Programa „Obuolio draugai“ naujus mokslo metus pasitinka praturtinta naujienomis. Džiaugdamiesi pristatome programą įgyvendinantiems pedagogams ir joje dalyvaujančių vaikų tėveliams naujai programos ekspertų sukurtą leidinį.

2020 gegužis – Pasidalinome itin aktualia karantino laikotarpiu informacija – puikus vebinaras apie izoliacijos įtaką vaikų ir jaunimo psichikos sveikatai (anglų kalba).

2020 balandis Dėl  paskelbto karantino COVID-19 epidemijos metu, ugdymas buvo perkeltas iš klasių į namus,  į virtualią erdvę, tad teko visiems greitai išmokti dirbti ir bendrauti nuotoliniu būdu. Atsižvelgdami į tai, ir mes paruošėme visų trijų mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ virtualias užduotėles. Šios užduotėlės yra skirtos programos dalyviams ir viešai neskelbiamos.

2020 kovas Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ 2020. 

 

2020 vasaris  Vaikai auga nesustodami, ir mes neturime kito pasirinkimo, kaip tik augti. Tad dirbame, kad galėtume pakviesti dar vyresnius vaikus įsilieti į mūsų koordinuojamų programų dalyvių ratą. Norime ir jiems sudaryti galimybes ugdytis socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, dalyvaujant naujoje į Lietuvą ateinančioje programoje „Passport: Skills for Life“ / „Pasas: gebėjimai visam gyvenimui“.

2020 sausis – 

Anglų kalbos žodynas žodį „special“ į lietuvių kalbą verčia žodžiu „ypatingas“. Mes visi esame unikalūs ir ypatingi. Nei vienas netilptume į visus apimantį standartą, jeigu toks būtų. Kiekvienas kitoks savo išvaizda, gebėjimais. Todėl pasaulis įdomus ir spalvingas. Nors dėl mūsų unikalumo ir asmeninių ypatumų bendrauti su kitu – kitonišku, unikaliu, ypatingu – kartais tampa sudėtingiau.

Visi mes ypatingi, specialūs. Tačiau mūsų visuomenėje yra žmonių – tiek vaikų, tiek suaugusiųjų -, kuriuos ypatingais įvardija medikai ar psichologai, t.y. jiems nustato specialiuosius poreikius. Kaip sekasi specialiuosius ugdymosi poreikius turintiems vaikams integruotis į švietimo sistemą? Kaip šią integraciją vertina visuomenė?

Į šiuos klausimus gal padės atsakyti čia pristatomas jums visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų centro „VILMORUS“ atliktas tyrimas „Visuomenės požiūris į specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų įtraukųjį ugdymą“. (Tyrimas atliktas LR Vaiko teisių kontrolieriaus įstaigos užsakymu 2018 metais.)

 

2019 gruodisMūsų įgyvendiamoms programoms 2019 metų pabaiga turtinga konferencijomis 

2019 lapkritis – Pastebėti ir spręsti vaikų patyčių situacijas padės „Vaikų linijos“ nemokami mokymai tėvams internetu     (Paruošta pagal VAIKŲ LINIJOS informaciją.)

  Kas penktas tėvas nežino, kaip turėtų tinkamai reaguoti, jei jo vaikas susidurtų su patyčiomis. Tuo tarpu kas trečias tėvas prisipažįsta, kad jo vaikas yra patyręs patyčias mokykloje. „Vaikų linija“, skatindama tėvus pastebėti ir padėti savo vaikams spręsti patyčių situacijas, pristato mokymus tėvams internetu, adaptuotus iš Švedijos patyčių prevencijos organizacijos „Friends“.

 

2019 spalis Sveikiname visus su pasauline psichikos sveikatos diena. Linkime visiems būti sveikais ir laimingais.

2019 rugsėjis – Programos „Zipio draugai“ vykdytojai „Vaiko labui“ pristato naujai sukurtą ir ką tik išspausdintą pratybų sąsiuvinį vaikams, dalyvaujantiems programoje

2019 – Savaitė be patyčių

2019 birželis – Gegužės pradžioje (2019) VAIKO LABUI vadovė Aurelija ir programų „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ koordinatorė Milda lankėsi pas mūsų kolegas ir partnerius „Voksne for Barn“, kurie įgyvendina Norvegijoje

2019 gegužė – Patiekiame trumpą vėliausių tyrimų santrauką anglų kalba.

2019 balandis – Čia galite paskaityti ir pasižiūrėti, ką visą kovo mėnesį veikė mūsų programose dalyvaujantys mokiniai įsitraukę į Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ.

2019 kovas – Programos „Zipio draugai“ veikėjų iliustracijosPartnership for Children – programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ iniciatoriai ir kūrėjai – dalinasi Anglijos pedagogų patirtimi, kaip nusimegzti Zipį.

2019 vasaris – Šiais mokslo metais vėl iškilo klausimas dėl „pašalinių“ asmenų lankymosi valandėlėse.

2019 sausis Brošiūra veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“

 

2018 gruodis Programos „Zipio draugai“ pristaymas Vilniaus miesto Markučių lopšelyje-darželyje

2018 spalisLietuvos respublikos Vyriausybės apdovanojimas (2018 spalio 22 d.)

2018 spalis – Šių mokslo metų pradžioje „Zipio draugai“ nestokojo spaudos dėmesio.

2018 rugsėjis – Šiais metais mūsų įgyvendinamose programos malonios ir ilgai lauktos naujienos.

2018 birželis – Šių metų (2018) birželio mėnesį mūsų būstinėje buvo pristatytas programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ tęsinys „Passport: Skills for Life“. Ne oficialus šios programos pavadinimas lietuvių kalba (nes tokio dar nėra), o laisvas vertimas būtų „Pasas: gebėjimai visam gyvenimui“. Programą pristatė ilgametė programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojų asociacijos „Associação pela Saúde Emocional de Crianças“ (ASEC) Brazilijoje vadovė Tania Paris. (ASEC lietuvių kalba reiškia „Vaikų emocinė sveikata“). Čia galite rasti išsamesnę informaciją

2018 gegužis  gegužės 10-11 dienomis Druskininkuose vyko Vilniaus miesto ikimokyklinių ugdymo įstaigų bei darželių-mokyklų vadovų išvažiuojamoji konferencija „Gero darželio link. Vadovas pokyčių kelyje“.  Čia galite pasižiūrėti programos „Zipio draugai” Vilniaus miesto konsultanto padėjėjų Jolantos Žukauskienės, Aleksandros Remeikienės ir Audronės Ramonienės pristatymą, padarytą konferencijoje „Gero darželio link”. 

..2018 balandis – Kovo mėnesio pabaigoje Prahoje vyko tarptautinė „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įvgyvendinančių organizacijų partnerių konferencija „Zippy‘s and Apple‘s Friends – mental health at an Inclusive school“ (Psichikos sveikata įtraukiajame ugdyme – Zipio ir Obuolio draugai). Joje dalyvavo Anglijos, Bulgarijos, Lenkijos, Norvegijos, Slovėnijos, Slovakijos ir Lietuvos atstovai.

Konferenciją organizavo „Zipio ir Obuolio draugų“ programų vykdytojai Čekijoje – nevyriausybinė organizacija „E-clinic“ ir Prahos miesto socialinė tarnyba. Ją priėmė ir globojo Prahos meras, finasavo ES Struktūriniai fondai.

Konferencijos dalyviams pristatyti Lietuvos „Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ programų pasiekimai šalyjepasidalyta gerąją patirtimi įgyvendinant programas.

2018 kovas – Programos pedagogų – konsultantų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Tarptautinė programa „Zipio draugai“ specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams.“ Plačiau apie seminarą rasite čia

Siūlome paskaityti įdomų ir naudingą straipsnį apie įtraukųjį / inkliuzinį ugdymą

„Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“

2018 vasaris – Čia rasite informaciją apie veiksmo savaitę BE PATYČIŲ 2018Čia rasite siūlomų veiklų kalendorių ir jų išsamesnį aprašymą.

2018 sausis – 2016 – 2017 mokslo metais Vilniaus miesto ugdymo įstaigose buvo atliktas tėvų nuomonės apie programos „Obuolio draugai“ poveikį vaikui tyrimas.

 

2017 gruodis – Zipio draugai specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams

2017 lapkritis – Džiugios naujienos iš programos „Zipio draugai“ kūrėjų Partnership for Children – programos tarptautinis pripažinimas plečiasi.

2017 spalis – 2016 – 2017 mokslo metais Vilniaus miesto ugdymo įstaigose buvo atliktas tėvų nuomonės apie programos „Zipio draugai“ poveikį vaikui tyrimas.

2017 rugsėjis  – Nauji mokslo metai neša pokyčius ir naujus darbus

2017 gegužė – Lietuvos socialinio emocinio ugdymo asociacija (LSEUA) šiemet nusprendė organizuoti metinę konferenciją, kurios tikslas – atkreipti dėmesį į bendruomenės susitelkimo svarbą

2017 balandis – Kaip Zipiui sekasi megzti ryšius ir įsigyti draugų

2017 kovas – „Savaitė be patyčių 2017“

2017 sausis – „Ikimokyklinis ugdymas paradigmų virsme“

2016 lapkritis – Būkime draugais

2016 spalis – Statistika

2016 gegužė – Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras atšventė savo veiklos 40-metį.

2016 balandis – 2016 metais sukanka 10 metų nuo tos dienos kai prekybos tinklas IKI tapo programos „Zipio draugai“ generaliniu rėmėju

2016 kovas – zipio ir obuolio draugai susitiko oksforde

2016 vasaris – Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius

2016 sausis – 40  IDĖJŲ IŠ VISO PASAULIO

 

2015 lapkritis – Puslapis naujas: Švenčiame laimėjimus

 2015 rugsėjis – Kaip vabaliukas nugalėjo mažųjų sunkumus mokykloje

Savaitė be patyčių 2015     

2015 liepa – rugpjūtis

 

 

 

2015 birželis„Zipio draugų“ ir „Obuolio draugų“ programos buvo pristatytos konferencijoje „Emocinis intelektas švietimo sistemoje“...

2015 gegužė Generalinio programos „Zipio draugai“ rėmėjo prekybos tinko IKI atstovai lankėsi Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „Gudrutis“ ir stebėjo programos valandėlę. ..

2015 balandis Programa „Zipio draugai“ atšventė savo dešimtmetį Alytaus apskrityje!!!

Sužinokite ir pamatykite, ką programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ dalviai veikė veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2015 metu ..

2015 kovas Pristatome tėvams ir pedagogams aktualią informaciją apie patyčias tarp ikimokyklinio amžiaus vaikų

2015 vasaris Pristatome Jums mūsų veiklos ataskaitą už 2014 metus

2015 sausis LRT laidoje „Teisė žinoti“ apie savižudybių ir patyčių prevenciją kalbėjosi Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė,….

 

2014 gruodis Pristatome visų mūsų įgyvendinamų ankstyvosios prevencijos programų – Zipio draugai, Obuolio draugai ir Įveikiame kartu – metodinę ir informacinę medžiagą. .

2014 lapkritis Pristatome mūsų įgyvendinamų programų 2014 – 2015 mokslo metų dalyvių statistiką. .

2014 spalis 2014 metų spalio mėnesį „Vaikų linija“ drauge su Švietimo ir mokslo ministerija, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru bei kitais partneriais, tarp kurių buvome ir mes, surengė itin aktualią mūsų visuomenei konferenciją patyčių tema „Virtualios erdvės iššūkiai patyčių prevencijai.“Siūlome susipažinti su konferencijos pranešimais..

2014 rugsėjis Tarptautinėje programoje „Zipio draugai“ – 1.000.000 vaikų! .

2014 birželis Intensyviai ruošiamės programos „Obuolio draugai“ plėtrai….

2014 gegužis Panevėžio apskrities Zipio draugai švenčia programos įgyvendinimo dešimtmetį!!!.

2014 balandis Šiais metais mes – „Vaiko labui“ – visuomenei pristatome jau dvyliktą metinę savo veiklos ataskaitą..Kauno Panemunės lopšelio-darželio pedagogės Ramutė Naujūnaitė ir  Daiva Lydekaitienė jau daug metų yra aktyvios ir iniciatyvios programos „Zipio draugai“ pedagogės-konsultanto padėjėjos savanorės.Pristatome jų inicijuotą ir organizuotą renginį.

2014 kovas Savaitė be patyčių 2014 metais jau penktą kartą iniciatyva „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ sujudino ugdymo įstaigų bendruomenes. Visi – mokiniai ir jų tėvai, pedagogai – buvo kviečiami įsijungti į kovo 24 – 30 dienomis vykusią veiksmo savaitę, kuria siekiama apjungti kiekvieną asmenį ir kiekvieną organizaciją bendram darbui mažinant patyčių paplitimą bei keičiant visuomenės nuostatas palankias patyčioms į nuostatas nepalankias patyčioms.

Ką daryti, kai vaikas išveda iš kantrybės? kai jūsų vaikai elgiasi taip, kad jums norisi rėkti? Kaip turėtų elgtis tėvai, kad suvaldytų savo emocijas. Patirtimi su tėveliais ir pedagogais dalinasi programos „Zipio draugai“ pedagogė-konsultanto padėjėja Zita Jurgelevičienė iš Vilniaus lopšelio-darželio „Pasagėlė.“ .

2014 vasarisKristina Ona Polukordienė iš valstybės vadovės Jos Ekscelencijos Prezidentės Dalios Grybauskaitęs rankų gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordiną už „Nuopelnus Lietuvai “ šių metų vasario 16 dieną.

Patirtimi su kolegomis – „Zipio draugų“ pedagogais dalinasi pedagogė Zita Jurgelevičienė iš Vilniaus miesto lopšelio – darželio „Pasagėlė.“ .

2014 sausis Ilgametė programos „Zipio draugai“ pedagogė-konsultanto padėjėja Edita Girijotienė iš Gargždų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ dalinasi patirtimi su pedagogais ir tėveliais, kaip padėti sunkumus išgyvenančiam vaikui.

 

2013 lapkritis „Programos „Zipio draugai“ principų taikymas pedagogo darbe.“ 

2013 spalis Naujas programos „Zipio draugai“ priedas specialiųjų poreikių vaikams 

2013 rugsėjis Sveikiname visus mūsų koordinuojamų programų dalyvius su naujais mokslo metais! 

2013 rugpjūtis Programa „Obuolio draugai“ žengia į Lietuvą. 

2013 gegužė Čia rasite pedagogės Zitos Dobilienės parengtą prezentaciją. 

2013 balandis Šiais metais visuomenei pristatome jau dešimtą metinę savo veiklos ataskaitą 

2013 kovas Programos „Zipio draugai“ metodinio centro veiklos dešimtmetį šiemet pažymėjo Kauno Panemunės lopšelis darželis.

Čia rasite straipsnį „Gera išeitis yra ta, kuri padeda ir neskaudina kito“

Savaitė be patyčių 2013

 2013 vasaris Programos „Zipio draugai“ geroji patirtis 100-tūkstantasis programos „Zipio draugai“ dalyvis Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite čia.

 „Vaiko labui“ 10 metų – dešimtmetis skirtas prevencinių programų įgyvendinimui. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite čia.  „Vaiko labui“ 10-mečio galerija!

 

2012 gruodis Tarptautinė konferencija

 Programa „Zipio draugai“ Klaipėdos ir Šiaulių apskrityse jau 10 metų!!!

Vieša paskaita „Vaikų emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos programos“ Lektoriai ir jų pranešimaiCaroline Egar – tarptautinės organizacijos Partnership for Children programų direktorė. Tania Paris – Brazilijos Vaikų emocinės sveikatos asociacijos vadovė(ASEC – Associação pela Saúde Emocional de Crianças/Association for Emotional Health of Children).  Keletas paskaitos akimirkų

 2012 rugsėjis Tarptautinė programos „Zipio draugai“ vykdytojų konferencija Oksforde 

2012 birželis Tėveliai ir pedagogai kalba apie Zipį. 

2012 gegužė Ankstyvosios prevencijos programos „Zipio draugai“ tęsinys „Obuolio draugai.“ 

2012 balandis Zipio draugai kaimyninėje Rusijoje. 

2012 kovas Jau trečią kartą visoje Lietuvoje vyko akcija „Savaitė be patyčių 2012.“ 

2012 vasaris Zipio draugai kaimyninėje Lenkijoje. 

2012 sausis  Į Lietuvą ateina ilgai lauktas tarptautinės programos „Zipio draugai“ tęsinys – programa „Obuolio draugai.“ 

 

2011 gruodis Pristatome programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo Airijos pradinėse mokyklose įvertinimą:    Lietuvių kalba   Anglų kalba 

2011 spalis Programos „Zipio draugai“ kūrėjai Partnership for Children (PFC) 2011 metų spalio mėnesį atšventė savo veiklos dešimtmetį. 

2011 rugsėjis Pradedame naujus 2011-2012 mokslo metus 

2011 rugpjūtis Naujas leidinys patyrusiems programos „Zipio draugai“ pedagogams 

2011 birželis Vilniaus miesto lopšelio – darželio „Švelnukas“ pedagogės dalijasi savo darbo patirtimi su kitais programos „Zipio draugai“ pedagogais. 

2011 gegužė Vilniaus miesto lopšelio – darželio „Rūta“, priešmokyklinės logopedinės grupės „Varpeliai“ pedagogė Rita Stulpinienė dalinasi programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimo patirtimi. 

2011 balandis Kauno apskrities Zipio draugai švenčia dešimtmetį!!! 

2011 kovas Programos „Zipio draugai“ vaikai ir pedagogai jau antrus metus aktyviai įsiliejo į didelį akcijos „Savaitė be patyčių“ dalyvių būrį. 

2011 sausis Naujovės pedagogų rengimo darbui „Zipio draugų“ programoje. 

 

2010 gruodis – Vilniuje įvyko konferencija „Mokykla gali būti saugi. Patyčių ir smurto prevencija Lietuvoje. Daugiau informacijos rasite čia

2010 metų pabaigoje įvyko jau septintas programos „Zipio draugai“ pedagogų – konsultanto padėjėjų seminaras. Daugiau informacijos rasite čia

2010 lapkritis – Pristatome jums programos ,,Zipio draugai“ 2010 – 2011 mokslo metų dalyvių statistiką. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite čia.

Lietuvos Zipio draugai perduos savo patirtį Zipio draugams Amerikos žemyne. Jei norite sužinoti daugiau, skaitykite čia.

 2010 liepa – Programa ,,Zipio draugai“ – sudėtinė Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos dalis. 2010 birželis –,,Zipio draugai“ svečiuose pas Lietuvos Resublikos Prezidentę. 2010 gegužis – Kviečiame skaityti Vilniaus miesto  programos ,,Zipio draugai“ savanarių – pedagogų 3-iąjį laikraštėlio ,,Zipio žinios“ numerį.

2010 balandis – Pristatome Jums Marianne Ubbe straipsnį – laišką, skirtą visų šalių programą įgyvendinantiems pedagogams.
2010 kovas – Programos „Zipio draugai“ dalyviai – vaikai ir jų pedagogai, tėveliai – aktyviai prisidėjo prie akcijos „Savaitė be patyčių“
2010 vasaris – Programa „Zipio draugai“ pedagogų akimis.
2010 sausis  – Pirmųjų programos „Zipio draugai“ dalyvių nuomonės tyrimas apie programą
2009 birželis – Programa ,,Zipio draugai“ – sudėtinė Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos dalis

 

2009 balandis – Tarptautinis programos ,,Zipio draugai“ seminaras Oksforde
2009 vasaris – Viešosios įstaigos ,,Vaiko labui“ 2008 metų veiklos ataskaita
2009 sausis – Zipis gamtoje
 

2008 gruodis – Lietuvos respublikos vyriausybės dovana mažiesiems

2008 lapkritis – Pedagogų – konsultano padejėjų kvalifikacijos tobulinimo ir atnaujinimo seminaras 

2008 spalis – Pradėtas programos ,,Zipio draugai“ įgyvendinimas 2008 – 2009 m.m. ugdymo įstaigose 

2008 rugsėjis – Tarptautinė ankstyvosios prevencijos programa ,,Zipio draugai“ pristatyta Lietuvos respublikos Seime 

2008 rugpjūtis – Konsultantų rengimo ir kvalifikacijos atnaujinimo seminaras 

2008 liepa – Nauji programos „Zipio draugai“ leidiniai 

2008 birželis – Programa ,,Zipio draugai“ įtraukta į Nacionalinę smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams metų programą.
2008 vasaris – Programa „Zipio draugai“ Ukmergės rajone
2007 gruodis – Programa ,,Zipio draugai“ 2007 – 2008: aštuntieji mokslo metai
2007 metų lapkritis (2) – Pedagogų – konsultantų padėjėjų kvalifikacijos tobulinimo seminaras
2007 metų lapkritis –  Zipio draugų draugai
2007 metų liepa – Mes švenčiame savo jubiliejų

 

2007 metų birželis –
Programos ,,Zipio draugai“ metodiniai centrai – svarbi programos įgyvendinimo grandis.