logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris1,2 proc. GPM

1,2 proc.

Pasirūpinkite, kad 1,2% nuo Jūsų GPM būtų panaudoti geriems darbams –  vaikų elgesio ir emocinių problemų prevencinių programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinimui mokyklose ir tuo prisidėkite prie smurto ir patyčių mažinimo ugdymo įstaigose bei vaikų emocinės ir psichikos sveikatos stiprinimo.

Jūsų paramos dėka galėsime su šiais vaikais dirbančius pedagogus ne tik apmokyti taikyti programą savo ugdytinių klasėse, bet ir aprūpinsime pedagogus programos įgyvendinimui reikalinga metodine medžiaga.

Kaip užpildyti prašymą paskirti 1,2 proc.

Prašymą galima pateikti galima tik elektroniniu būdu iki 2023 metų gegužės 2 dienos. Tikimės, kad vadovaudamiesi mūsų pateikta informaciją, tai padarysite nesunkiai.

1. Naršyklėje įvedę www.deklaravimas.vmi.lt  pateksite į Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS)

2. Paspauskite Prisijungti prie EDS

3. Jums patogiu būdu prisijunkite prie EDS (Elektroninio deklaravimo sistema);

4. Skiltyje „DEKLARAVIMAS“ , kairėje lango pusėje reikia pažymėti „Pildyti formą“ ir iš sąrašo „Dažniausiai pildomos formos“ pasirinkti „Prašymas skirti paramą“. Filtro laukelyje „Formos pavadinimas“ suvedus deklaracijos pavadinimo fragmentą „paramos“ ir paspaudus filtruoti, žemiau atsiranda gaublio simbolis su užrašu „Forma elektroniniam pildymui“. Paspauskite šį gaublio simbolį.

5. Pamatysite šį vedlio dialogo langą, kurio apačioje, priklausomai nuo to ar esate paskyrę paramą, pamatysite „Tęsti“ arba „Pradėti“. Papauskite tą žodį.

6. Jei paramą esatę paskyrę anksčiau, čia galėsite koreguoti. Jei dar ne – galėsite paskirti. Reikia paspausti „Pradėti naują įrašą“.

 

7. Gavėjo paieškos langelyje reikia įrašyti „Vaiko labui“ (be kabučių) arba įrašyti identifikacijos numerį 125966250. 

Atsiranda mūsų įstaigos pavadinimas „Viešoji įstaiga VAIKO LABUI“. Tada paspauskite „Tęsti“.

8. Šiame vedlio dialogo lange reikia užpildyti, kokią pajamų mokesčio dalį mums norite skirti (pirmoje eilutėje). Daugiausiai paramos gavėjams galite skirti iki 1,2 procento.  Antroje eilutėje reikia įrašyti iki kelintų mokestinių metų skiriate VAIKO LABUI paramą. Galima skirti tik už 2022 metu. Ir galima skirti penkiems metams, t.y. net iki 2026. Trečioje eilutėje galite įrašyti (tačiau tai nėra privaloma) mokesčio dalies paskirtį, pvz. plėtoti programą ZIPIO DRAUGAI arba pritaikyti programą OBUOLIO DRAUGAI specialiųjų poreikių turintiems vaikams ar pan.

9. Jei norite paskirti paramč politinėms partijosm ar / ir profsąjungoms, spauskite „Pradėti naują įrašą“. Jei norite skirti tik paramą, spauskite „Taip, teisingai“.

10. Belieka paskutiniai žingsniai – formuoti prašymą ir jį pateikti. 

Kai pateiksite prašymą, vedlio langas atrodys taip – 

 

Jūsų prašymas sėkmingai pateiktas.

Dėkojame Jums visų tų tūkstančių vaikų ir pedagogų dalyvaujančių programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ vardu.