logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Metodinė medžiaga. Zipio draugai

Programos „Zipio draugai“ metodinę medžiagą sudaro aplankas pedagogui, skaitmeninė informacijos laikmena (USB raktas) ir A2 formato spalvingi plakatai.
Aplanke pedagogui yra pedagogui skirta „Atmintinė“ ir po atskirą knygelę kiekvienai programos temai / moduliui (6 knygelės). Kiekvienoje jų – atskiras pasakojimas, apie programos herojus dvynukus Lilą ir Tigą bei jų draugą vabaliuką Zipį.  Pasakojimus palydi komplektas iliustracijų, padedančių pedagogui vesti valandėlę, o vaikams geriau susipažinti su pagrindinių veikėjų ir jų draugų nuotykiais. Skirtingose programos dalyse yra skirtingas iliustracijų skaičius – nuo 5 iki 9. (Šio puslapio apčioje matote programos pirmosios dalies pasakojimo „Kupinas jausmų“ iliustracijas.)
Be iliustracijų, kiekviename metodinės medžiagos aplanke yra užduočių formos vaikams ir grįžtamojo ryšio anketa vaikui.
Programos „Zipio draugai“ turinys: temos (moduliai) ir valandėlės
Žemiau pateiktose nuorodose Jūs galite susipažinti su programos „Zipio draugai“ metodine medžiaga: perskaityti pirmosios programos dalies „Jausmai“, pirmos valandėlės „Liūdesys ir džiaugsmas“ pasakojimą, kurį pedagogas skaito vaikams; paskaityti  pirmosios valandėlės aprašymą. Atkreipkite dėmesį, kad šios valandėlės metu pristatomos taisyklės ir pateikiamos dvi užduotys vaikams.
Čia Jūs galite perskaityti pirmosios dalies „Jausmai“ pirmosios valandėlės  pasakojimą „Kupinas jausmų“.
Čia Jūs galite perskaityti pirmosios dalies „Jausmai“ pirmosios valandėlės aprašymą pedagogui.

Čia Jūs galite perskaityti visų programos dalių (modulių) santrauką.
 
 
Programos kūrėjai „Partnership for Children“ sukūrė programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos „Priedą pedagogui,  dirbdančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais. Jis skirtas pedagogams, įgyvendinantiems  programą specialiosiose mokyklose ar bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse / grupėse. Nuo 2017 metų šio „Priedo…“ lietuviškąją versiją, adaptuotą šalies ugdymo sistemai, naudoja ir mūsų pedagogai.
 

2019 metais  buvo paruoštas ir išspausdintas priedas prie pagrindinės originalios programos „Zipio draugai“ metodikos – leidinys „Programa „Zipio draugai“: metodika įtraukiajam ugdymui“ (toliau – „Metodika įtraukiajam ugdymui“) – 96 puslapių A4 formato leidinys ir skaitmeninė laikmena (USB raktas arba DVD). 

 Tai originalios programos metodinės medžiagos priedas, skirtas pedagogui dirbančiam su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais ugdomais ikimokyklinėje arba bendrojo ugdymo mokykloje. „Metodiką įtraukiajam ugdymui“ pedagogas naudoja lygiagrečiai su originalios programos metodine medžiaga, pirmenybę teikdamas pastarajai. 

„Metodikos įtraukiajam ugdymui“ autorių teisės priklauso ©„Partnership for Children“. „Metodikos įtraukiajam ugdymui“ įvado autorių teisės priklauso © Ona Monkevičienei.

Drauge su programos „Zipio draugai“ ekspertais Lietuvoje parašėme ir publikavome seriją originalių leidinių, skirtų padėti programos vykdytojams – pedagogams, konsultantų padėjėjams ir konsultantams – geriau perprasti programą, jos tikslus ir filosofiją. Serija pavadinta „Mokomės įveikti sunkumus“ . Leidiniuose pateikiama informacija apie programos atsiradimą, svarbiausius vykdytus programos vertinimus, pateikiami praktiški patarimai. Seriją šiuo metu sudaro 9 knygos.
Viena iš serijos knygų yra skirta pedagogams, kurie rengiasi pirmą kartą vykdyti programą savo ugdytinių grupėje ar klasėje. Knygą „Pedagogų rengimo seminaras: medžiaga pedagogui“  kiekvienas pirmą kartą programoje dalyvaujantis pedagogas gauna drauge su metodinės mdžiagos aplanku įvadiniame programos pedagogų rengimo seminare.
Čia jūs galite susipažinti su visais serijos „Mokomės įveikti sunkumus“  leidiniais:
1. Konsultanto vadovas
2. Konsultanto padėjėjų kompetencijų tobulinimas: metodinės rekomendacijos konsultantui
3. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui
4. Vadovas konsultanto padėjėjui. II dalis
5. Vadovas konsultanto padėjėjui
6. Pedagogų rengimo seminaras: medžiaga pedagogui
…….7. Programa „Zipio draugai“: Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas
…….8. Programa „Zipio draugai“: Menas įgalinti vaikus ugdytis sunkumų įveikimo gebėjimus.Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas. II dalis
……..9. Programa „Zipio draugai“: Šeima ir vaikas: kaip atsižvelgti į skirtingus poreikius.  Pedagogo profesinio meistriškumo tobulinimo vadovas.  III dalis
..
Pristatome  programos  „Zipio draugai“ metodinę ir informacinę medžiagą. Šio sąrašo tikslas – supažindinti programos vykdytojus, dalyvius ir kitus besidominčius su visa spausdintine ar kitais būdais publikuota programų informacine ir metodine medžiaga. Dalį šios informacijos rasite internete, mūsų svetainėje.  Kita šios informacijos dalis, saugant programų kūrėjų autorių teises, yra skirta tik jas įgyvendinantiems pedagogams ar psichologams. Jei Jūs esate vienas iš pastarųjų ir Jus sudomino šiame sąraše esantis leidinys, prašome kreiptis į mus ir mes aptarsime galimybę Jums įsigyti/pasiskolinti leidinį.

Programos „Zipio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas

Norime Jums priminti, jog programos „Zipio draugai“  autorių teisės priklauso Partnership for Children, o Lietuvoje šią programą įgyvendina, turėdama išimtinę licenciją VšĮ Vaiko labui. Jokia programos medžiaga negali būti kopijuojama, reprodukuojama ar pritaikoma (adaptuojama) be raštiško aukščiau minėtų organizacijų sutikimo.
Cituojant ištraukas iš programos „Zipio draugai“, būtina nurodyti jos kūrėjus Partnership for Children. Cituojant šią svetainę, būtina nuoroda www.vaikolabui.lt