logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Aktualijos

Pagal poreikį mes papildome interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus. Šiame puslapyje Jus rasite vėliausias naujienas apie mus ir mūsų vykdomas veiklas. Vėliau ši informacija yra perkeliama į skyrelį Archyvas“.

 

2024 balandis

Nuo 2024 balandžio 2 iki gegužės 31 priimamos paraiškos dalyvauti visose trijose mūsų įgyvendinamose programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“.

 Informacija ir paraiškos forma Word formatu. Informacija ir paraiškos forma Word formatu. Informacija ir paraiškos forma Word formatu.
 Informacija ir paraiškos forma PDF formatu.  Informacija ir paraiškos forma PDF formatu. Informacija ir paraiškos forma PDF formatu.
Kaip pildyti praišką. Kaip pildyti praišką.

Perkamos papildomos padalomosios medžiagos įkianiai

Dėl dalyvio mokesčio apmokėjimą už dalyvavimą emocinių ir elgesio problemų prevencijos programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“.

Kokiu laiku bendrojo ugdymo mokykloje pedagogas gali įgyvendinti programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ar „Įveikiame kartu“.

 

 

2024 kovas

Gerbiami mūsų koordinuojami programų dalyviai.

Kvietėme jus kasmet nuo 2004 metų kovo mėnesį skirti ypatingą dėmesį patyčių reiškiniui vaikų tarpe ugdymo įstaigose. Kampanijos BE PATYČIŲ iniciatorius „Vaikų linija“ 2022 metais ją sustabdė, kviesdamas ugdymo įstaigas, organizacijas ir asmenis skleisti sąmoningumą apie patyčias ne tik kovą, bet ir ištisus metus. Kiekvienas gali prisidėti, kad patyčių mūsų šalyje būtų mažiau.

Mes, būdami pastovūs ir aktyvūs „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ partneriai, dar du metus (2022 ir 2023) kvietėme visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Įveikiame kartu“ ir visas kitas –  tradiciškai  kovo mėnesį skelbti patyčių prevencijos mokyklose mėnesiu.

Šiais metais, kaip ir kompanijos BE PATYČIŲ iniciatoriai „Vaikų linija“, ją stabdome. Tačiau kviečiame ugdymo įstaigas ir visus pedagogus neapleisti šios skaudžios temos visada ir visur.

Labai svarbu su vaikais kalbėtis apie patyčias: padėti atpažinti ir skirti, kas yra patyčios, humoras ar konfliktas. Kalbėtis su vaikais apie patyčių formas (žodinės, fizinės, elektroninės) ir kaip reaguoti, jei vaikas patiria patyčias. Diskutuoti su vaikais, kaip padėti klasės draugui, patiriančiam patyčias ir pan. Vertėtų  pakalbėti ir apie tuos, kurie mėgsta pasityčioti iš kitų, inicijuoja patyčias ar jas palaiko; padėti jiems išmokti laiku sustoti ir savo neigiamas emocijas išreikšti kitais būdais, neskaudinant ir nežeminant kitų.

Reiktų nepamiršti, kad siekiant įveikti patyčias, itin svarbu ugdyti vaikų emocinį intelektą, jo socialius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: padėti vaikui atpažinti savo ir aplinkinių jausmus; gebėti su jais tvarkytis; ugdyti empatiją; supratimą, kad visada yra asmuo, kuris gali tau padėti ištikus sunkumams; vaikų gebėjimą ir norą padėti aplinkiniams.

VAIKO LABUI kasmet jums siųsdavo rekomenduojamas veiklas ar kviesdavo į kampanijai skirtus renginius. Nuo šių metų to nebedarysime. Tačiau labai apsidžiaugtume, jei jūs ir toliau tęstumėte mūsų pasiūlytą veiklą – pradėti kurti arba tęsti jau ankstesnėse BE PATYČIŲ kampanijose pradėtą klasės ar grupės draugystės dienoraštį – „Draugystės knyga“. Siūlome vaikams ir pedagogams pradėti arba jau sugrįžti prie draugystės dienoraščio: kartu aptarti, kaip vaikai išaugo ir pasikeitė, kaip išmoko vertinti draugą ir draugystę, kaip išmoko padėti greta esančiam draugui, kaip keitėsi vaikų klasės santykiai, …  Kurkite tęstinę klasės „Draugystės knygą“ – pirmas, antras, trečias,  … ir dvyliktas tomai.

Taip pat pakartotinai siunčiame 2023 metais mūsų paruoštas rekomenduojamas temas ir veiklas. Kadangi Pateikiame idėją, kurią būtų galima aptarti su mokiniais. Siūlomos temos yra rekomendacinio pobūdžio. Tai tik mintis ir pasiūlymas, norint padėti pedagogui. Temos tiks visiems mokiniams, tačiau užduotys yra labiau pritaikytos ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams (žr. priedus žemiau).

  1. Jausmai
  2. Pyktis
  3. Draugystė
  4. Bendravimas

Kaip mes galime susivienyti prieš patyčias

 

2024 vasaris

Vaikų psichikos sveikatos savaitė JK

Jungtinėje Karalystėje jau dešimti metai vasario pradžioje skelbiama VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖ. Tai labdaros organizacijos „Place2Be“ # iniciatyva, pradėta 2015 metais. Iniciatyvos tikslas – didinti psichikos sveikatos sąmoningumą bei suteikti galimybę ir balsą kiekvienam vaikui Jungtinėje Karalystėje.

Kasmet VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖJE dalyvauja šimtai mokyklų, vaikų, tėvų ir globėjų. Į veiklas įsitraukia nemažai labdaros organizacijų. Specialiai šiai savaitei jos sukuria internetu pasiekiamas nemokamas priemones / išteklius, kad kuo daugiau žmonių galėtų dalyvauti savaitės veiklose. Šios priemonės skiriamos plačiai auditorijai – pradinėms, vidurinėms ir aukštosioms mokykloms bei šeimoms, tėvams ir globėjams.

2024 metų VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖS  tikslas yra paskatinti daugiau žmonių nei bet kada anksčiau prisidėti, kad nė vienas vaikas ar jaunuolis neturėtų susidurti su psichikos sveikatos problemomis vienas. Šių metų savaitės devizas – „Mano balsas svarbus“ (My voice matters‘). VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖ 2024 m. vyks vasario 5-11 d. visoje Jungtinėje Karalystėje.

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“ (PFC) kaip ir kasmet, taip ir šiais metais įsijungė į VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĘ ir jai sukūrė visiems laisvai prieinamas veiklas: veiksmingas bendravimas, pagalbos prašymas ir savo įsitikinimų gynimas. Šios veiklos yra  įkvėptos PFC kurtų ir įgyvendinamų programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Pasas“ ir „SPARK atsparumas“.

PFC siūlomas veiklas anglų kalba galite rasti čia.

# „Place2Be“ – tai pelno nesiekianti / labdaros organizacija, kuri rūpinasi vaikų ir jaunimo psichikos sveikata, teikia konsultacijas, psichikos sveikatos pagalbą ir vykdo mokymus JK ugdymo įstaigose.

 

„Partnership for Children“ rengia naują programą skirtą 4-5 metų vaikams

Su džiaugsmu pranešame visiems neabejingiems vaikų psichikos sveikatai ir emocinei gerovei, kad programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“ (PFC), bendradarbiaudami su Švietimo rėmimo fondu (angl. Education Endowment Foundation, EEF) rengia naują programą „Gebėjimai visam gyvenimui. Mažiesiems / ankstyvasis amžius“ (darbinis pavadinimas), skirtą 4-5 metų vaikams.

EEF remia organizacijas, kurios kuria, plėtoja ir įgyvendina programas, skirtas spręsti nepalankias švietimo problemas, siekiant, kad bendrojo lavinimo mokykloms ir ankstyvojo ugdymo įstaigoms būtų prieinama kuo daugiau įrodymais pagrįstų programų. „Partnership for Children“ viena iš tokių.

„Gebėjimai visam gyvenimui. Mažiesiems / ankstyvasis amžius“ programa siekiama skatinti mažų vaikų asmeninį, socialinį ir emocinį vystymąsi bei savireguliacijos įgūdžius, kurie yra labai svarbūs mokymuisi ir yra prioritetas po pandemijos padarinių. Programa remiasi PFC jau parengtomis ankstyvojo amžiaus vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės veiklomis bei pedagogams gerai žinoma socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančia programa „Zipio draugai“, kuri yra skirta 5-7 metų vaikams.

Didžiojoje Britanijoje jau yra įgyvendinamas programos „Gebėjimai visam gyvenimui. Mažiesiems / ankstyvasis amžius“ pilotinis projektas: apmokyti 12-os lopšelių-darželių ir darželių pedagogai, kad galėtų vykdyti šią programą su savo vaikais. Iki šiol gauti atsiliepimai yra labai džiuginantys. Pedagogai džiaugiasi pačia programa, suprasdami kaip svarbu rūpintis ankstyvojo amžiaus vaikų emocine gerove, ugdyti jų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. PFC tikisi, kad 2024 metų rudenį šią programą galės pasiūlyti ir savo partneriams, t.y. programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojams. Taigi ir mums. Belieka palinkėti PFC sėkmės ir kantriai laukti.

 

. .

 

 

2024 sausis

Pristatome mūsų 2023 metų veiklos ataskaitą.

 

……….

 

 

Vilniaus m.  lopšelio – darželio „Vėtrungė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Urvakienė ir Loreta Kulokienė  pasidalino, kaip Zipis atkeliavo į „Paukštelių“ grupę ir kaip joje jaukiai ir gražiai apsigyveno. Vaikai ir jų pedagogės su džiaugsmu sutiko pasidalinti su mumis visais Zipio kelionės akimirkomis.

Pedagogės Jurgitos aprašymą galite paskaityti čia.

Vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančias programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinanti nevyriausybinė organizacija VAIKO LABUI pažymi 20-tus veiklos metus. Visose Lietuvos savivaldybėse mūsų įgyvendinamose programose yra dalyvavę virš 384 tūkstančių vaikų. Šias programas taikyti paruošti beveik 11 tūkstančių pedagogų.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems kartu su mumis ėjusiems šį netrumpą kelią – programas į vaikų klases atnešantiems pedagogams; psichologams, paruošiantiems pedagogus įgyvendinti programas; visiems mūsų draugams, palaikytojams ir rėmėjams; ištikimiems ir lojaliems buvusiems ir esamiems ekspertams, konsultantams ir administracijos darbuotojams. O ypač prekybos tinklui IKI, remiančiame programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą jau 16 metų.​

     

 

   
                          …….
   

 

Baigiantis 2021 metams į VAIKO LABUI būstinę susirinko Vilniaus apskrities programos „Zipio draugai“ savanoriai. Susirinko prisiminti pirmąsias Zipio dienas Lietuvoje …

Daugiau informacijos rasite čia

Prezentacija „Zipio kelias Lietuvoje. 2000-2020“

..

2021-ieji ypatingi tuo, kad programa „Zipio draugai“ nuėjo 20 metų kelią.  Yra kuo džiaugtis, kurie prisidėjo prie jos kūrimo, plėtojimo ir klestėjimo. Kai lygini Zipį, kurį sutikome 2000 metais, su tuo, koks yra šiandien, galime jaustis išdidūs visi, prie šių pokyčių prisidėję. Zipis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, Zipis įtraukiajam ugdymui, Zipis trimis kalbomis. Metodinės literatūros pedagogams gausa. Pratybos ir įvairiausia padalomoji medžiaga vaikams. Programos metodinė medžiaga tėvams.

Labai norėjome susitikti, sukviesti į būrį kuo platesnį ratą programai pačių svarbiausių žmonių – pedagogų, programos, kūrėjų, vykdytojų. Tačiau, deja, gyvenimas kartais įneša nedžiuginančias korekcijas. Pandemija neleido suburti programos draugų ir pažymėti jubiliejų taip, kaip pažymėjome prieš 10 metų, švęsdami „Zipio draugų“ dešimtmetį Lietuvoje, surengdami didžiulę tarptautinę konferenciją, trukusią net dvi dienas.

.Šiam dvidešimtmečio jubiliejui, programos „Zipio draugai“ ekspertų komanda parašė, o programos vykdytojai VšĮ „VAIKO LABUI“ publikavo knygą „Programa ZIPIO DRAUGAI Lietuvoje. 2000 – 2020. Knyga skirta pirmiausiai visiems įgyvendinantiems programą, ar tai būtų pedagogams, ar socialinis pedagogas, ar psichologas. Aktuali ji ir būsimiesiems pedagogams, dar studijuojančiais ir besiruošiančiais jais tapti. Tikime, kad ji bus įdomi ir tėveliams.

Pristatome jums straipsnį, nušviečiantį programos kelią Lietuvoje jos ekspertų akimis.

Šį straipsnį taip pat galite rasti ir interneto portale „Švietimo naujienos“ (2021-05-07) 

Pristatome: nuo šiol visos emocinės pagalbos linijos vienu numeriu 1809. 

                          Kiekvienas rūpestis gali turėti savo ausį

Turime svarų padrąsinimą – kiekvienas programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinantis pedagogas ir ugdymo įstaiga gali didžiuotis ir drąsiai teigti, kad jie, ugdydami vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, naudojasi patikimomis praktikomis, kurias pripažįsta ir rekomenduoja tokios tarptautinės organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos organizacija (WHO), Europos komisija (European Commission for Good Practices in Mental Health and Wellbeing), EPIC (European Platform for Investing in Children) ir kitos. Kurios yra visapusiškai nepriklausomai tirtos ir vertintos.

Pristatome vėliausių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vertinimų Lietuvoje ir užsienyje vertinimų santraukas. Čia taip pat rasite nuorodas į tarptautines organizacijas, pripažinusias teigiamą programų poveikį vaiko socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų raidai.