logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisAktualijos

Pagal poreikį mes papildome interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus. Šiame puslapyje Jus rasite vėliausias naujienas apie mus ir mūsų vykdomas veiklas. Vėliau ši informacija yra perkeliama į skyrelį Archyvas“.

 

2022 lapkritis

Įgyvendindami programą „Zipio draugai“ bendradarbiaujame ir dalijamės patirtimi su daug valstybių – juk Zipis įgyvendinamas net 34 šalyse. Anglija, Danija, Niderlandai, kaip ir mes Lietuvoje, įgyvendina programą jau trečią dešimtmetį. Malaizija, Pietų Korėja, Kenija – prisijungė neseniai. Su vienais partneriais ryšiai tampresni, su kitais  – gal daugiau proginiai.  COVID-19 pandemija išmokė visą pasaulį vieno itin gero dalyko – bendrauti nuotoliniu būdu. Išmokome ir mes šią pamoką, tad programą „Zipio draugai“ vykdančių partnerių susitikimai tapo daug dažnesni, nes labai lengva sukviesti žmones ne tai kad iš skirtingų šalių, bet net ir iš skirtingų kontinentų. Aišku, niekas nepakeisi gyvo asmeninio kontakto džiaugsmo.

Tačiau šį kartą noriu kalbėti ne apie teigiamus ar neigiamus nuotolinio bendravimo aspektus. Noriu kalbėti apie vieną ypatinga Lietuvos Zipio partnerį – mūsų kaimyninėje Lenkijoje esantį Centrum Pozytywnej Edukacji, vadovaujamą ponios Elzbietos Nerwiskos. Į juos galime kreiptis visada, jei reikia pasitarti, suburti komandą bendram darbui. Prireikus iš jų visada sulaukiame pagalbos.

2022-2023 mokslo metais programoje itin gausiai dalyvauja ugdymo įsitaigos, kuriose vaikai ugdomi lenkų gimtąja kalba. Pirmą kartą nuo 2007 metų, kai programa Lietuvoje buvo pradėta įgyvendinti ir lenkų kalba, mums  pritrūko programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos pedagogams lenkų kalba. Verta paminėti, kad nuo pat pradžių Zipis lenkiškai kalba iš p. Elzbietos atsiųstų programos metodikų.  

Šiais mokslo metais, pritrūkę lenkišku metodikų vėl kreipėmės į Centrum Pozytywnej Edukacji. Pagalba atėjo nedelsiant –  2022 lapkričio pradžioje gavome iš p. Elzbietos net dvi dėžes programos „Zipio draugai“ metodinės medžiagos rinkinių lenkų kalba. Tai Centrum Pozytywnej Edukacji dovana gimtąja lenkų kalba ugdomiems Lietuvos vaikams. Didelis ačiū centrui it jo vadovei!!!

Smagu pasidžiaugti ir pasidalinti geromis naujienomis 🙂 

2022 spalis

2022 – 2023 mokslo metais mūsų įgyvendinamose programose „Zipio draugai“ , „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“  dalyvauja 26.120 vaikai ir 1.396 pedagogas iš 732 ugdymo įstaigų visoje Lietuvoje.

Programoje „Zipio draugai“ 2022 – 2023 mokslo metais dalyvauja:

Apskritis Ugdymo įstaigos Pedagogai Vaikų grupės Vaikai
dalyvavusios nedalyvavusios nauji „seni“
Alytus 14 0 5 19 27 483
Kaunas 110 5 41 150 191 3544
Klaipėda 67 9 35 111 134 2537
Marijampolė 30 1 5 35 43 715
Panevėžys 38 2 12 46 54 985
Šiauliai 53 3 15 80 100 1715
Tauragė 18 0 4 34 37 697
Telšiai 16 0 5 18 27 537
Utena 18 0 11 30 41 653
Vilnius 164 6 141 226 339 6948
  528 26 274 749 993 18 814
                      554           1023

Programa „Zipio draugai“ įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Tautinės mažumos  „Zipio draugų“ programoje

Ugdymo įstaigos Vaikų grupės Nauji pedagogai „Seni“ pedagogai Vaikai Regionas
Lenkų kalba 23 31 16 13 573 Vilnius
Rusų kalba 13 23 14 8 509 Vilnius
  2 3 2 2 55 Utena
  4 5 3 2 94 Klaipėda
Viso rusų kalba: 19 31 19 12 658  
Baltarusiai (rusų kalba) 1 2 2 0 40 Vilnius
iš viso tautinių mažumų dalyviai: 43 64 37 25 1271

Programoje „Obuolio draugai“ 2022 – 2023 mokslo metais dalyvauja:

Apskritis Ugdymo įstaigos Pedagogai Vaikų grupės Vaikai
dalyvavusios nedalyvavusios nauji „seni“
Alytus 2 1 1 7 8 131
Kaunas 17 3 6 27 33 714
Klaipėda 2 2 3 2 5 52
Marijampolė 7 3 5 9 14 232
Panevėžys 5 1 6 11 17 321
Šiauliai 7 1 5 8 13 184
Tauragė 5 0 1 8 9 145
Telšiai 1 1 1 1 2 50
Utena 2 0 0 3 3 46
Vilnius 34 6 39 65 104 2312
  82 18 67 141 208 4187
                                   100          208

Programa „Obuolio draugai“ įgyvendinama lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis.

Tautinės mažumos programoje „Obuolio draugai“ 

Ugdymo įstaigos Vaikų grupės Vaikai Nauji pedagogai „Seni“ pedagogai Apskritis
Lenkų kalba 9 12 5 7 203 Vilniaus
Rusų kalba 4 9 8 1 243 Vilniaus
Iš viso tautinių mažumų dalyviai: 13 21 13 8 446

Programoje  „Įveikiame kartu“ 2022 – 2023 mokslo metais dalyvauja:

Seminaro vieta Dalyvavusios ugdymo įstaigos Nedalyvavusios ugdymo įstaigos Pedagogai Vaikai Vaikų grupės
nauji „seni“
Kaunas 16 4 20 12 639 32
Klaipėda 4 2 5 8 247 13
Šiauliai 13 4 13 26 582 39
Vilnius 27 8 39 42 1651 81
  60 18 77 88 3.119 165
                                                                  78            165

Programa „Įveikiame kartu“ įgyvendinama lietuvių kalba.

2022 rugsėjis

2022 liepa – rugpjūtis

2022 liepa

Vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančias programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinanti nevyriausybinė organizacija VAIKO LABUI pažymi 20-tus veiklos metus. Visose Lietuvos savivaldybėse mūsų įgyvendinamose programose yra dalyvavę virš 384 tūkstančių vaikų. Šias programas taikyti paruošti beveik 11 tūkstančių pedagogų.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems kartu su mumis ėjusiems šį netrumpą kelią – programas į vaikų klases atnešantiems pedagogams; psichologams, paruošiantiems pedagogus įgyvendinti programas; visiems mūsų draugams, palaikytojams ir rėmėjams; ištikimiems ir lojaliems buvusiems ir esamiems ekspertams, konsultantams ir administracijos darbuotojams. O ypač prekybos tinklui IKI, remiančiame programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą jau 16 metų.​

     

 

   
                          …….
   

2022 birželis

Išlydėdami mūsų programų dalyvius į vasarą, į jos džiaugsmus, keliones, lėtą tingų ar smagų nuotaikingą poilsį, siūlome su savimi į kelionę, į pliažą ar į hamaką pasiimti linksmą ir nuotaikingą žaidimą „Jausmai nuo A iki Ž“.

Čia rasite žaidimo versiją PDF formatu.

2022 gegužis

Emocinė parama įtraukiant karo pabėgėlius  vaikų grupėje/klasėje

Daugelis mokyklų į savo klases priims naujus vaikus iš Ukrainos.

Siūlome jums veiklas, paremtas mūsų koordinuojamomis programomis „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“, kurias galite vykdyti su savo vaikų grupe / klase prieš atvykstant naujam vaikui, kad padėtumėte grupės / klasės vaikams pasitikti naują vaiką.

Siūlomos įvairios veiklos – diskusijos, minčių žemėlapio kūrimas, refleksija ir kt. Šios veiklos gali būti naudojamas kaip vienas klasės užsiėmimas (45 min. trukmės pamoka) visos kartu arba kiekviena veikla atskirai išdalinta keliose pamokose.

Veiklas parengė programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai Partnership for Children ir suteikė teisę naudotis visiems savo partneriams, įgyvendinantiems šias programas 34 pasaulio šalyse.

Veiklų aprašymą rasite čia

2022 balandis

Nuo 2022 balandžio 1 dienos pradedamos priimti paraiškos dalyvauti 2022 – 2023 m. m. mūsų įgyvendinamose programose „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. Paraiškos priimamos iki gegužės 31 dienos.

Informaciją kaip tapti programų dalyviais ir paraiškos formas rasite čia. 

Pristatome 2022-ųjų metų sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ veiklas.

Čia rasite  akcijoje dalyvausių ugymo įstaigų veiklų aprašymą

2022 kovas

Kviečiame visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas tradiciškai kovo mėnesį skelbti patyčių prevencijos mokyklose mėnesiu.

Nuo 2004 m. vykdomos kampanijos BE PATYČIŲ iniciatoriai „Vaikų linija“,  2022 metais neorganizuos tradicine tapusios šios kampanijos iniciatyvos – Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ. Mes būdami ilgamečiai ir aktyvūs „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ partneriai ir toliau dirbsime patyčių prevencijos srityje, ieškodami būdų, kaip spręsti patyčių problemas, kurias Lietuvoje kenčia apie ketvirtadalis vaikų. Ugdymo įstaigos ir mokiniai, norintys tęsti šią iniciatyvą, kviečiami tai daryti.

Siūlome jums kovo mėnesį jūsų mokykloje daugiau dėmesio skirti patyčių mokykloje problemai 

Daugiau informacijos rasite čia

………. Jausmai …… Pyktis …… Draugystė …… Bendravimas

2022 vasaris

Artėjant kovo mėnesiui, kuris Lietuvos ugdymo įstaigose tradiciškai yra skiriamas atkreipti daugiau dėmesio į patyčių reiškinį mokyklos bendruomenėje, pristatome jums vėliausią Pasaulio sveikatos organizacijos (WHO) paskelbtą tyrimą apie patyčių paplitimą tarp Lietuvos mokinių.

Pasaulio sveikatos organizacija jau daugiau nei 30 metų vykdo tarptautinį Moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimą (Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), kuriame lyginami įvairūs su paauglių sveikata susiję rodikliai skirtingose šalyse Europoje ir Kanadoje. Lietuva, šiame tarptautiniame tyrime dalyvaujanti nuo 1992 m., kas ketverius metus turi galimybę stebėti patyčių masto pokyčius Lietuvos mokyklose ir palyginti juos su kitomis šalimis.

Vėliausio tarptautinis Moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimas buvo atliktas 2017–2018. Pristatome jums trumpą šio tyrimo apibendrinimą, tikėdamiesi, kad jis bus jums naudingas ruošiant susitikimus, paskaitas ar seminarus patyčių tema jūsų ugdymo įstaigoje.

Čia rasite vėliausio tarptautinio Moksleivių gyvensenos ir sveikatos tyrimo (HBSC) apibendrinimą 

2022 sausis

Siūlome visiems mūsų programų dalyviams spalvingą, linksmą 2022 metų kalendorių. Atsiprašome, kad kiek užtrukome ir nespėjome metų pradžiai. Bet geriau vėliau, negu niekada.

Čia rasite kalendorių JPG formatu

Čia rasite kalendorių PDF formatu

Baigiantis 2021 metams į VAIKO LABUI būstinę susirinko Vilniaus apskrities programos „Zipio draugai“ savanoriai. Susirinko prisiminti pirmąsias Zipio dienas Lietuvoje …

Daugiau informacijos rasite čia

Prezentacija „Zipio kelias Lietuvoje. 2000-2020“

Pirmasis programos Zipis.  2000-ujų metų gimimo.

Gimimo vieta – Vilniaus miesto lopšelis-darželis „Gudrutis“.

Kiek pavargęs, vaikų papešiotas, bet vis toks pats mylimas ir brangus 🙂

2021 gruodis

Šiais metais mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai – pelno nesiekianti labdaros organizacija „Partnership for Children“  šventė savo veiklos 20-ties veiklos metų jubiliejų.

Daugiau informacijos rasite čia

2021 lapkritis

Zipio draugų laiškas tėveliams ………           … Obuolio draugų laiškas tėveliams
Word formatu   Word formatu
PDF formatu   PDF formatu
   


….

Pirmoji Zipio valandėlė Sedos darželyje

Mažeikių rajono Sedos darželio socialinė pedagogė Aurelija Jonaitytė pasidžiaugė ir pasidalino pirmąja patirtimis įgyvendinant programą „Zipio draugai“. Pedagogės Aurelijos sutikimu, dalijames jos patirtimi ir pristatome visiems programos vykdytojams puikias idėjas pirmajai programos valandėlei.

Informaciją rasite čia

2021 spalis

Psichikos sveikatos dienai

Nauji duomenys – koronaviruso poveikis vaikų ir jaunuolių psichikos sveikatai
Mairi Jeffery, Tanya Lereya, Julian Edbrooke-Childs, Jess Deighton, Nick Tait, Melissa A. Cortina

Pandemijos metu ne visi jaunuoliai buvo paveikti vienodai. Daugelis tyrimų parodė padidėjusį vaikų ir jaunuolių nerimą, blogą nuotaiką, liūdesį ir beviltiškumo jausmą, kurie gali būti laikomi normaliomis reakcijomis į problemas iškilusias dėl pandemijos ir izoliacijos. Keli tyrimai parodė, kad kai kurių vaikų psichinė sveikata šiuo periodu pagerėjo – buvo pastebėtas simptomų pagerėjimas ar geresnė ir ramesnė nuotaika. Tikėtina, kad kai kuriems jaunuoliams sumažėjęs socialinis kontaktas ar didesnis laiko kiekis praleidžiamas namuose, o ne mokykloje padėjo sumažinti stresinių situacijų skaičių.

Visą vertinimo santrauką rasite čia

2021 rugsėjis

….Vaikų emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančioje

….programoje „Zipio draugai“ – 250-tūkstantasis vaikas.

….Daugiau informacijos rasite čia.

2021 liepa

Programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ koordinuojančios VAIKO LABUI atstovų pakvietimą drauge su Jo Ekscelencija Prezidentu ir Pirmąją Ponia Prezidento rūmuose paminėti Valstybės dieną priėmėme kaip padėką ir įvertinimą kiekvienam mūsų programas vykdančiam pedagogui, su pedagogais dirbančiam psichologui, kiekvienam programų ekspertui ir VAIKO LABUI darbuotojui. Mums tai buvo garbė ir mūsų visų triūso įvertinimas.


Pedagogai, norintys įsigyti programos „Zipio draugai pratybų sąsiuvinius vaikams, informaciją ras čia.

Pedagogai, norintys įsigyti programos „Obuolio draugai“ pratybų sąsiuvinius vaikams, informaciją ras čia.

Pedagogai, norintys įsigyti programos Įveikiame kartu“ pratybų knygeles vaikams, informaciją ras čia.

2021 birželis

2020-2021 mokslo metais minėdami programos „Zipio draugai“ įgyvendinimo dvidešimtmetį Lietuvoje, nusiuntėme Jo Ekscelencijai Gitanui Nausėdai laišką, pristatydami programą, jos įgyvendinimo istoriją šalyje, pasiekimus ir, svarbiausia, ją įgyvendinančius žmones.

Buvome labai nudžiuginti, gavę kvietimą būreliui programos vykdytojų, ekspertų ir savanorių susitikti 2021 birželio 11 dieną su Prezidento patarėjais švietimo klausimais. Į susitikimą atvyko programos savanoriai iš Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių ir Telšių, programos ekspertai ir koordinatoriai (VAIKO LABUI atstovai).

Pradžioje apsilankėme Valstybės pažinimo centre. Čia sudalyvavome įdomioje inovatyvioje ekskursijoje, kurioje sužinojome daug įdomybių tiek apie mūsų šalį, tiek ir apie dabartinės prezidentūros pastatus ir jų istoriją.

Susitikę su Prezidento patarėjais, aptarėme programos „Zipio draugai“ programos galimybes ir planus prisidėti prie neigiamų COVID-19 pandemijos ir užsitęsusio karantino pasekmių vaikų emocinei sveikatai kompensavimo.

Susitikimas vyko labai šiltoje, draugiškoje aplinkoje. Pajutome nuoširdų domėjimąsi ir rūpestį vaikų psichikos sveikata ir emocine gerove bei supratimą, kad tokios programos kaip „Zipio draugai“, prisideda prie jų stiprinimo. Drauge su Prezidento patarėjais svarstėme ir ieškojome sprendimų padėti mokykloms ir pedagogams sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti vaikų elgesio ir emocinių problemų prevencines programas. Buvome patikinti, kad mūsų įvardintos problemos ir bendrai iškeltos idėjos nebus pamirštos.

Vietoje planuotos vienos valandos, pokalbis užtruko net dvi. Pasijutome išklausyti, suprasti ir palaikomi. Išėjome iš Prezidentūros kaip nešami sparnų – laimingi, pasiryžę toliau dirbti ir siekti, kad kiekvienas vaikas galėtų dalyvauti mūsų ar kitose analogiškose programose, padedančiose vaikui pasijusti laimingesniu šiandien ir užaugti emociškai sveiku.

2021 gegužė

..

Programa „Zipio draugai“ nuėjo 20 metų kelią.  Yra kuo džiaugtis, kurie prisidėjo prie jos kūrimo, plėtojimo ir klestėjimo. Kai lygini Zipį, kurį sutikome 2000 metais, su tuo, koks yra šiandien, galime jaustis išdidūs visi, prie šių pokyčių prisidėję. Zipis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, Zipis įtraukiajam ugdymui, Zipis trimis kalbomis. Metodinės literatūros pedagogams gausa. Pratybos ir įvairiausia padalomoji medžiaga vaikams. Programos metodinė medžiaga tėvams.

Labai norėjome susitikti, sukviesti į būrį kuo platesnį ratą programai pačių svarbiausių žmonių – pedagogų, programos, kūrėjų, vykdytojų. Tačiau, deja, gyvenimas kartais įneša nedžiuginančias korekcijas. Pandemija neleido suburti programos draugų ir pažymėti jubiliejų taip, kaip pažymėjome prieš 10 metų, švęsdami „Zipio draugų“ dešimtmetį Lietuvoje, surengdami didžiulę tarptautinę konferenciją, trukusią dvi dienas (pirmoji diena – LR Seime, antroji – tuometinėje LR ŠMM).

.Šiam dvidešimtmečio jubiliejui, programos „Zipio draugai“ ekspertų komanda parašė, o programos vykdytojai VšĮ „VAIKO LABUI“ publikavo knygą „Programa ZIPIO DRAUGAI Lietuvoje. 2000 – 2020. Knyga skirta pirmiausiai visiems įgyvendinantiems programą, ar tai būtų pedagogams, ar socialinis pedagogas, ar psichologas. Aktuali ji ir būsimiesiems pedagogams, dar studijuojančiais ir besiruošiančiais jais tapti. Tikime, kad ji bus įdomi ir tėveliams.

Pristatome jums straipsnį, nušviečiantį programos kelią Lietuvoje jos ekspertų akimis.

Šį straipsnį taip pat galite rasti ir interneto portale „Švietimo naujienos“ (2021-05-07) 

2021 balandis

2021 metais jau dvidešimt antrą kartą kviesime vaikus, mokytojus ir pedagogus jungtis prie mūsų koordinuojamų programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“. 

Šie metai gal ir ypatingi, bet vaikų ir mūsų visų poreikiai išlieka tokie patys: padrąsinantis žodis, draugo ranka, šypsena veide. Jie net dar labiau svarbūs ir reikalingi…

Visą tekstą rasite čia.

2021 kovas

Kampanijos BE PATYČIŲ iniciatorė „Vaikų linija“ kaip ir kasmet kviečia į sąmoningumo didinimo mėnesį. Šių metų socialine kampanija „Praleisk progą pasityčioti“, „Vaikų linija“ kreipiasi į patyčių iniciatorius, kviesdama juos laiku sustoti ir nepasityčioti, neparašyti žeminančio komentaro, nepasakyti kitus skaudinančios replikos, kai kyla toks impulsas.

Visi šiuo metu esame sudėtingose ir mums neįprastose sąlygose. Vaikų ugdymas didžiąja dalimi persikėlė į virtualią erdvę. Atrodytų todėl, kad vaikai gyvai nekontaktuoja, nesusitinka, patyčių problema turėtų būti atsitraukusi į šalį. Deja, taip nėra. Mes – VAIKO LABUI – kviečiame šias metais skirti ypatingą dėmesį patyčioms virtualioje erdvėje.

Vykstant nuotoliniam mokymui didėja rizika, kad moksleiviai patirs ar patys įsitrauks į elektronines patyčias. Dėl to svarbu patiems pedagogams žinoti ir vaikams priminti, kaip laiku atpažinti ir tinkamai reaguoti į elektronines patyčias.

Siūlome jums kovo mėnesį, vykstant Sąmoningumo didinimo mėnesiui BE PATYČIŲ surasti laiko su vaikais pasikalbėti apie elektronines patyčias: kaip jas atpažinti; kokios yra jų formas; kaip reaguoti, jei vaikas patiria elektronines patyčias.

Daugiau informacijos rasite čia

2021 vasaris

VAIKO LABUI, pradėdama 2021  metus nori pasidžiaugti tuo, ką  jau yra pasiekusi ir padėkoti visiems kartu su mumis esantiems. Jau kitais metais žengsime į 20-tuosius mūsų veiklos metus. Tad tikrai turime kuo džiaugtis, kuo didžiuotis.

Svarbiausi mums visada buvo ir yra mus supantys žmonės. Nuo pirmųjų dienų VAIKO LABUI dienų mus lydi didieji mūsų palaikytojai, patarėjai ir įkvepėjai – dr. Pranas Gudynas, dr. Onutė Monkevičienė, dr. Ramute Skripkienė ir Vidmanta Kibirkštienė. Tikrai nepamiršome mus auginusių, bet dabar jau atsitraukusių ir panirusių kitose veiklose…

Visą tekstą rasite čia

2021 sausis

Atsižvelgiant į tai, kad ugdymas iš darželių, mokyklų bei kitų ugdymo įstaigų buvo perkeltas į virtualią erdvę ir vykdomas nuotoliniu būdu, paruošėme trijų mūsų įgyvendinamų programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ užduotėles, kurias programose dalyvaujantys vaikai gali atlikti namuose drauge su tėveliais.

Šios užduotėlės yra skirtos vaikams, kurie su tėvelių pagalba toliau gilina programų ugdomus gebėjimus jau namuose. Tačiau jas labai lengvai modifikuoti gali ir pedagogas, pritaikydamas nuotoliniam mokymui.

Užduotėlės buvo išsiuntinėtos visiems mūsų programose dalyvaujantiems pedagogams ir ugdymo įstaigoms mūsų duomenų bazėse turimais el. paštais (pagal duomenis, kurie buvo įrašyti sutartyse).

Kviečiame pedagogus, kurie vis dėlto negavo nuotolinio mokymo užduotėlių, kreiptis į programų koordinatores:

  1. dėl programos „Obuolio draugai“ medžiagos – [email protected]
  2. dėl programos „Įveikiame kartu“ medžiagos – [email protected]
  3. dėl programos „Zipio draugai“ medžiagos – [email protected]
...
 

Pristatome: nuo šiol visos emocinės pagalbos linijos vienu numeriu 1809. 

                          Kiekvienas rūpestis gali turėti savo ausį

Pradedame rugsėjį svariu padrąsinimu – kiekvienas programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinantis pedagogas ir ugdymo įstaiga gali didžiuotis ir drąsiai teigti, kad jie, ugdydami vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, naudojasi patikimomis praktikomis, kurias pripažįsta ir rekomenduoja tokios tarptautinės organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos organizacija (WHO), Europos komisija (European Commission for Good Practices in Mental Health and Wellbeing), EPIC (European Platform for Investing in Children) ir kitos. Kurios yra visapusiškai nepriklausomai tirtos ir vertintos.

Pristatome vėliausių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vertinimų Lietuvoje ir užsienyje vertinimų santraukas. Čia taip pat rasite nuorodas į tarptautines organizacijas, pripažinusias teigiamą programų poveikį vaiko socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų raidai.