logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisNaujienos

Pagal poreikį mes papildome interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus. Šiame puslapyje Jus rasite vėliausias naujienas apie mus ir mūsų vykdomas veiklas. Vėliau ši informacija yra perkeliama į skyrelį Archyvas“.

 

 

       VAIKO LABUI asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

 

 

2019 spalis

Sveikiname visu su pasauline Psichikos sveikatos diena. Linkime būti sveikiems ir laimingais.

Daugiau informacijos rasite čia.

 

 

2019 rugsėjis

Programos „Zipio draugai“ vykdytojai „Vaiko labui“ pristato naujai sukurtą ir ką tik išspausdintą pratybų sąsiuvinį vaikams, dalyvaujantiems programoje.

 

 

 

 

 

Pradedame rugsėjį svariu padrąsinimu – kiekvienas programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinantis pedagogas ir ugdymo įstaiga gali didžiuotis ir drąsiai teigti, kad jie, ugdydami vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, naudojasi patikimomis praktikomis, kurias pripažįsta ir rekomenduoja tokios tarptautinės organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos organizacija (WHO), Europos komisija (European Commission for Good Practices in Mental Health and Wellbeing), EPIC (European Platform for Investing in Children) ir kitos. Kurios yra visapusiškai nepriklausomai tirtos ir vertintos.

Pristatome vėliausių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vertinimų Lietuvoje ir užsienyje vertinimų santraukas. Čia taip pat rasite nuorodas į tarptautines organizacijas, pripažinusias teigiamą programų poveikį vaiko socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų raidai.

               

 

 

2019 liepa ir rugpjūtis

 

 

 

 

 

 

 

2019 birželis

Gegužės pradžioje (2019) VAIKO LABUI vadovė Aurelija ir programų „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ koordinatorė Milda lankėsi pas mūsų kolegas ir partnerius „Voksne for Barn“, kurie įgyvendina Norvegijoje

cof

programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“. Jau labai seniai norėjome nuvažiuoti pasižiūrėti, ką ir kaip mūsų kolegos Norvegijoje daro šiek tiek kitaip, įgyvendindami tas pačias programas, kaip ir mes Lietuvoje.

Mus labai nuoširdžiai priėmė „Voksne for Barn“…..

Čia rasite tęsinį

 

 

 

2019 gegužė

„Zipio draugų“ nuo pat jos įgyvendinimo pradžios buvo ir tebėra reguliariai ir kruopščiai tiriama, vertinamas jos poveikis vaikams, mokyklos mikroklimatui, pedagogams ir kitais aspektais. Būtent dėl šių išsamių programos vertinimų, ją pripažįsta tokios svarios organizacijos kaip „Pasaulio sveikatos organizacija“ (WHO), „SAMHSA’s Registry of Evidence-Based Programs (NREPP)“ (JAV), Europos komisija ir kitos.

Programa „Obuolio draugai“ draugai remiasi tais pačiais principais kaip ir „Zipio draugai“. Ji buvo tiriama atskiruose arba bendruose tyrimuose su programa |Zipio draugai“. „Obuolio dragų“ programos didelės apimties atsitiktinių imčių kontroliuojamame tyrimai patvirtino ir šios programos veiksmingumą.

Patiekiame trumpą vėliausių tyrimų santrauką anglų kalba.

 

 

 

 

2019 balandis

Čia galite paskaityti ir pasižiūrėti, ką visą kovo mėnesį veikė mūsų programose dalyvaujantys mokiniai įsitraukę į Sąmoningumo didinimo mėnesį BE PATYČIŲ.

 

 

Sąmoningumo didinimo mėnuo BE PATYČIŲ

2019 metais kovas paskelbtas sąmoningumo didinimo mėnesiu BE PATYČIŲ. Visi esame kviečiami savo veiklomis ir idėjomis prisijungti prie patyčių stabdymo ir jų paplitimo mažinimo.

Kalbant apie patyčias Lietuvoje, dažnai vartojami tokie žodžiai kaip „epidemija“, „virusas“, „visuomenės liga“. Šia kampanija jos iniciatoriai „Vaikų linija“ nusprendė pasiūlyti vaistų – gydymo būdų, kurie gali padėti sustabdyti šio reiškinio plitimą ar nuraminti įskaudintus vaikus.

Kampanijos radijo reklamos klipai:
Tepalas nuo patyčių
Tabletės nuo patyčių

 

2019 kovas

Programoje „Zipio draugai“ dalyvaujantys vaikai mokosi įveikti emocinius sunkumus sekdami dvynių broliuko Tigo ir sesutės Lilos bei jų augintinio vabaliuko Zipio nuotykiais, atpasakojamais per visas šešias programos dalis. Vaikai aptaria pagrindinių veikėjų džiaugsmus ir negandas, lygindami su įvykiais savo pačių ar savo grupės draugų kasdienybėje.

Pristatome visiems, besidomintiems programa „Zipio draugai“ joje veikiančius asmenis (jų atvaizdus). Programoje dalyvaujančių vaikų tėvams ir artimiesiems – tai proga susipažinti, o ją įgyvendinantiems pedagogams – naudinga vaizdinė medžiaga.

Programos „Zipio draugai“ veikėjų iliustracijos

.Partnership for Children – programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ iniciatoriai ir kūrėjai – dalinasi Anglijos pedagogų patirtimi, kaip nusimegzti Zipį.

Mokantieji ir mėgstantieji megzti aprašymą ras čia. (Aprašymas anglų kalba.)

….

 

2019 vasaris

Šiais mokslo metais vėl iškilo klausimas dėl „pašalinių“ asmenų lankymosi valandėlėse. Kur terminu „pašalinis“ apibrėžiamas kitas asmuo, nei įgyvendinantis programą „Zipio draugai“ klasės/grupės pedagogas. Šį klausimą dažnai girdėdavome tik pradėję įgyvendinti programą „Zipio draugai“ Lietuvoje. Kadangi jis iškilo vėl, pateikiame jums programos kūrėjų „Partnership for Children“ poziciją atitinkantį „Vaiko labui“ išaiškinimą.

Visą straipsnį rasite čia

 

2019 sausis

Brošiūra veikloms namuose „Programos „Įveikiame kartu“ metodinė medžiaga tėvams“

Šiems mokslo metams paruošėme ir įteikėme programoje „Įveikiame kartų“ dalyvaujančių vaikų tėvams programos metodinę medžiagą tėvams paruošėme, norėdami, kad jie kuo daugiau žinotų apie programą ir ugdomąsias veiklas, kuriose dalyvauja jų vaikai bei padėtų savo vaikams sustiprinti gebėjimus, įgytus dalyvaujant programoje.

Daugiau informacijos rasite čia

 

2018 gruodis

Programos „Zipio draugai“ pristaymas Vilniaus miesto Markučių lopšelyje-darželyje

 

 

2018 lapkritis

Šių metų spalio 22 dieną man, t.y. „Vaiko labui“ vadovei Aurelija Okunauskienei, buvo įteikta LR Vyriausybės padėka, pasirašyta Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio už „ilgametį indėlį puoselėjant ankstyvojo amžiaus vaikų gerovę Lietuvos ugdymo įstaigose, kompetenciją ir profesionalumą.“

Priėmiau šią padėką, kaip padėką visiems ir kiekvienam, kas buvo nuo pat pradžių, kartu keliavo ilgame kelyje ir yra šiandien drauge su mūsų įgyvendinamomis programomis „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“:
    tai programų ekspertams ir/ar valdybos nariams – dr. Pranui Gudynui, dr. prof. Onai Monkevičienei, dr. Kristinai Onai Polukordienei, dr. Ramutei Skripkienei, Vidai Gudauskienei, Vidmantai Kibirkštienei, dr. Ievai Bieliauskienei, a.†a. Valdui Juršiui;
    ilgamečiams programų konsultantams psichologams ir jų padėjėjams pedagogams – mūsų programų savanoriams;
    kiekvienam programą įgyvendinusiam ir įgyvendinančiam pedagogui, ugdymo įstaigai ir jos vadovams;
    ištikimiesiems programos „Zipio draugai“ rėmėjams prekybos tinklui „IKI“;
    visiems mano kolegoms, kurie dirbo ar tebedirba drauge „Vaiko labui“
    ir visiems patarusiems, padėjusiems, parėmusiems mūsų programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“.

Taigi, dėkoju jums visiems už „ilgametį indėlį puoselėjant ankstyvojo amžiaus vaikų gerovę Lietuvos ugdymo įstaigose, kompetenciją ir profesionalumą“, už jūsų įsitraukimą, už entuziazmą, už neabejingumą, už tikėjimą, …

Linkiu jums Ministro Pirmininko žodžiais: „ilgametės ir aktyvios, kūrybingos ir vaisingos veiklos. Nesustokite ir toliau savo darbštumu ir idėjomis kurkite Lietuvą. Telydi Jus laimė ir sėkmė!

Aurelija Okunauskienė

 

2018 spalis

Šių mokslo metų pradžioje „Zipio draugai“ nestokojo spaudos dėmesio.

Čia rasite daugiau informacijos ir nuoruodas į spaudoje paskelbtus straipsnius

…….

…………………………………

 

 

2018 rugsėjis

Šiais metais mūsų įgyvendinamose programos malonios ir ilgai lauktos naujienos.

 

Daugiau skaitykite čia.