logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Aktualijos

Pagal poreikį mes papildome interneto svetainę naujienomis apie mūsų vykdomas programas ir projektus. Šiame puslapyje Jus rasite vėliausias naujienas apie mus ir mūsų vykdomas veiklas. Vėliau ši informacija yra perkeliama į skyrelį Archyvas“.

 

2024 vasaris

Vaikų psichikos sveikatos savaitė JK

Jungtinėje Karalystėje jau dešimti metai vasario pradžioje skelbiama VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖ. Tai labdaros organizacijos „Place2Be“ # iniciatyva, pradėta 2015 metais. Iniciatyvos tikslas – didinti psichikos sveikatos sąmoningumą bei suteikti galimybę ir balsą kiekvienam vaikui Jungtinėje Karalystėje.

Kasmet VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖJE dalyvauja šimtai mokyklų, vaikų, tėvų ir globėjų. Į veiklas įsitraukia nemažai labdaros organizacijų. Specialiai šiai savaitei jos sukuria internetu pasiekiamas nemokamas priemones / išteklius, kad kuo daugiau žmonių galėtų dalyvauti savaitės veiklose. Šios priemonės skiriamos plačiai auditorijai – pradinėms, vidurinėms ir aukštosioms mokykloms bei šeimoms, tėvams ir globėjams.

2024 metų VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖS  tikslas yra paskatinti daugiau žmonių nei bet kada anksčiau prisidėti, kad nė vienas vaikas ar jaunuolis neturėtų susidurti su psichikos sveikatos problemomis vienas. Šių metų savaitės devizas – „Mano balsas svarbus“ (My voice matters‘). VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĖ 2024 m. vyks vasario 5-11 d. visoje Jungtinėje Karalystėje.

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“ (PFC) kaip ir kasmet, taip ir šiais metais įsijungė į VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATOS SAVAITĘ ir jai sukūrė visiems laisvai prieinamas veiklas: veiksmingas bendravimas, pagalbos prašymas ir savo įsitikinimų gynimas. Šios veiklos yra  įkvėptos PFC kurtų ir įgyvendinamų programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“, „Pasas“ ir „SPARK atsparumas“.

PFC siūlomas veiklas anglų kalba galite rasti čia.

# „Place2Be“ – tai pelno nesiekianti / labdaros organizacija, kuri rūpinasi vaikų ir jaunimo psichikos sveikata, teikia konsultacijas, psichikos sveikatos pagalbą ir vykdo mokymus JK ugdymo įstaigose.

 

„Partnership for Children“ rengia naują programą skirtą 4-5 metų vaikams

Su džiaugsmu pranešame visiems neabejingiems vaikų psichikos sveikatai ir emocinei gerovei, kad programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ kūrėjai „Partnership for Children“ (PFC), bendradarbiaudami su Švietimo rėmimo fondu (angl. Education Endowment Foundation, EEF) rengia naują programą „Gebėjimai visam gyvenimui. Mažiesiems / ankstyvasis amžius“ (darbinis pavadinimas), skirtą 4-5 metų vaikams.

EEF remia organizacijas, kurios kuria, plėtoja ir įgyvendina programas, skirtas spręsti nepalankias švietimo problemas, siekiant, kad bendrojo lavinimo mokykloms ir ankstyvojo ugdymo įstaigoms būtų prieinama kuo daugiau įrodymais pagrįstų programų. „Partnership for Children“ viena iš tokių.

„Gebėjimai visam gyvenimui. Mažiesiems / ankstyvasis amžius“ programa siekiama skatinti mažų vaikų asmeninį, socialinį ir emocinį vystymąsi bei savireguliacijos įgūdžius, kurie yra labai svarbūs mokymuisi ir yra prioritetas po pandemijos padarinių. Programa remiasi PFC jau parengtomis ankstyvojo amžiaus vaikų psichikos sveikatos ir emocinės gerovės veiklomis bei pedagogams gerai žinoma socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančia programa „Zipio draugai“, kuri yra skirta 5-7 metų vaikams.

Didžiojoje Britanijoje jau yra įgyvendinamas programos „Gebėjimai visam gyvenimui. Mažiesiems / ankstyvasis amžius“ pilotinis projektas: apmokyti 12-os lopšelių-darželių ir darželių pedagogai, kad galėtų vykdyti šią programą su savo vaikais. Iki šiol gauti atsiliepimai yra labai džiuginantys. Pedagogai džiaugiasi pačia programa, suprasdami kaip svarbu rūpintis ankstyvojo amžiaus vaikų emocine gerove, ugdyti jų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus. PFC tikisi, kad 2024 metų rudenį šią programą galės pasiūlyti ir savo partneriams, t.y. programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojams. Taigi ir mums. Belieka palinkėti PFC sėkmės ir kantriai laukti.

 

. .

 

 

2024 sausis

Pristatome mūsų 2023 metų veiklos ataskaitą.

 

2023 gruodis

Kviečiame perskaityti jums visiems skirtą palinkėjimą ir pasigrožėti nuostabiais žiemos vaizdais,

 

Veikla „Parama įtraukiant karo pabėgėlius vaikų grupėje

Veikla „Parama įtraukiant karo pabėgėlius vaikų grupėje“ sukurta atsižvelgiant į karą Ukrainoje, tačiau ją galima naudoti ir pabėgėliams iš kitų šalių arba adaptuoti vaikams, atvykusiems į jūsų grupę iš kitų ugdymo įstaigų. Jomis taip pat galima pritaikyti skatinti bendrą įtrauktį klasėje. 

Siūlome jums veiklas, paremtas mūsų koordinuojamomis programomis „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“, kurias galite vykdyti su savo vaikų grupe prieš atvykstant naujam vaikui, kad padėtumėte grupės vaikams pasitikti „naujoką“.

Siūlomos įvairios veiklos – diskusijos, minčių žemėlapio kūrimas, refleksija ir kt. Šios veiklos gali būti naudojamas kaip vienas klasės užsiėmimas (45 min. trukmės pamoka) visos kartu arba kiekviena veikla atskirai išdalinta keliose pamokose.

 

Veiklos aprašymą rasite čia

 

2023 lapkritis

 

Programos OBUOLIO DRAUGAI pristatymas tėvams

 

 

……

2023 spalis

Spalio 10 diena – tarptautinė psichikos sveikatos diena.

Šių metų pagrindė psichikos sveikatos dienos nešama žinia- psichikos sveikata yra visuotinė žmogaus teisė.

Psichikos sveikata yra pagrindinė visų žmonių teisė. Kiekvienas žmogus, kad ir kas jis būtų ir kur jis bebūtų, turi teisę į aukščiausią įmanomą psichikos sveikatos lygį. Tai apima teisę būti apsaugotam nuo psichikos sveikatai kylančių pavojų, teisę į prieinamą, priimtiną ir geros kokybės sveikatos priežiūrą, teisę į laisvę, nepriklausomybę ir įtrauktį į bendruomenę.

Gera psichikos sveikata yra gyvybiškai svarbi mūsų visų bendrai sveikatai ir gerovei. Tačiau kas aštuntas žmogus pasaulyje gyvena su psichikos sveikatos sutrikimais, kurie gali turėti įtakos jų fizinei sveikatai, gerovei, bendravimui su kitais žmonėmis ir pragyvenimo šaltiniui. Psichikos sveikatos sutrikimai taip pat paliečia vis daugiau paauglių ir jaunų žmonių.  Trys iš keturių sergančiųjų gauna netinkamą gydymą arba visai jo negauna.  Daugelis jų susiduria su stigma ir diskriminacija.

Psichikos sveikatos būklė niekada neturėtų būti priežastis atimti iš asmens jo žmogaus teises arba neleisti jam dalyvauti priimant sprendimus dėl savo sveikatos. Vis dėlto visame pasaulyje psichikos sveikatos sutrikimų turintys žmonės ir toliau patiria įvairių žmogaus teisių pažeidimų. Daugelis jų išstumiami iš bendruomenės gyvenimo ir diskriminuojami, o dar daugiau negali gauti reikiamos psichikos sveikatos priežiūros arba gali gauti tik tokią priežiūrą, kuri pažeidžia jų žmogaus teises.

Psichikos sveikata yra gyvybiškai svarbi žmonijai, leidžianti mums gyventi visavertį gyvenimą ir visapusiškai prisidėti prie savo bendruomenių veiklos.

Psichikos sveikata yra ne privilegija, o pagrindinė žmogaus teisė – ji turi būti visuotinės sveikatos priežiūros dalis.  Vyriausybės turi teikti tokią priežiūrą, kuri skatintų žmonių sveikimą ir užtikrintų jų teises.  Tai apima bendruomenės paramos stiprinimą ir psichologinės pagalbos integravimą į platesnę sveikatos ir socialinę priežiūrą.

Taip pat turime kovoti su piktnaudžiavimu ir šalinti kliūtis, trukdančias žmonėms kreiptis pagalbos. Turime šalinti pagrindines priežastis – skurdą, nelygybę, smurtą, diskriminaciją – ir kurti užjaučiančias ir atsparesnes visuomenes.

Pasaulinę psichikos sveikatos dieną ir kiekvieną dieną dar kartą patvirtinkime ir palaikykime psichikos sveikatą kaip visuotinę žmogaus teisę ir drauge kurkime sveikesnį pasaulį, kuriame kiekvienas gali klestėti.

 

 

2023 rugsėjis

 

    Programos ZIPIO DRAUGAI pristatymas tėvams 

 

 

 

 

Nuo balandžio 3 iki gegužės 31 priimamos ugdymo įstaigų paraiškos

dalyvauti vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programose 2023 – 2024 mokslo metais

2023 birželis

Mokslo metai jau artėja į pabaigą. Džiūgiai, liūdnai, ilgesingai, viltingai … Kaip koks vaikas atsisveikina su Zipiu ar Obuoliu. Apie savo paskutinę dieną su Obuoliuku mums visiems papasakojo Alytaus Drevinuko“ mokyklos darželio vaikai ir jų socialinė pedagogė Rita Kamaitienė.

 

 

2023 balandis

Esame dėkingi visiems Lietuvos žmonėms, skiriantiems savo gyventojų pajamų mokesčio (GPM) dalį mūsų vykdomoms vaikų emocinių ir elgesio problemų prevencijos programoms „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ paremti.

   Skirkite mūsų vykdomoms programoms savo 1,2 proc!

 

2023 kovas

Gerbiamieji,

kviečiame visas ugdymo įstaigas – ir tas, kuriose įgyvendinamos mūsų koordinuojamos programos „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“, ir visas kitas tradiciškai kovo mėnesį skelbti patyčių prevencijos mokyklose mėnesiu.

Nuo 2004 m. vykdomos kampanijos BE PATYČIŲ iniciatoriai „Vaikų linija“ jau antri metai nebeorganizuoja tradicine buvusios šios kampanijos iniciatyvos – Sąmoningumo didinimo mėnesio BE PATYČIŲ.

Mes būdami ilgamečiai ir aktyvūs „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ partneriai ir toliau dirbsime patyčių prevencijos srityje, ieškodami būdų, kaip spręsti patyčių problemas, kurias Lietuvoje kenčia apie ketvirtadalis vaikų.

Ugdymo įstaigos ir mokiniai, norintys tęsti šią iniciatyvą, kviečiami tai daryti.

Siūlome jums kovo mėnesį savo ugdymo įstaigoje daugiau dėmesio skirti patyčių mokykloje problemai ir su vaikais plačiau pasikalbėti apie patyčias: kaip jas atpažinti; kokios yra jų formos; kaip reaguoti, jei vaikas patiria patyčias; kaip padėti klasės draugui, patiriančiam patyčias ir pan.

Reiktų nepamiršti, kad siekiant įveikti patyčias, itin svarbu ugdyti vaikų emocinį intelektą, ir tam kampanijos metu būtų galima skirti daugiau laiko: padėti vaikui atpažinti savo ir aplinkinių jausmus; gebėti su jais tvarkytis; ugdyti empatiją; supratimą, kad visada yra kažkas, kas gali tau padėti ištikus sunkumams; gebėjimą ir norą padėti aplinkiniams.

Siunčiame jums mūsų rekomenduojamas temas ir veiklas. Pateikiame idėją, kurią būtų galima aptarti su mokiniais. Siūlomos temos yra rekomendacinio pobūdžio. Tai tik mintis ir pasiūlymas, norint padėti pedagogui. Temos tiks visiems mokiniams, tačiau užduotys yra labiau pritaikytos ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams (žr. laiško priedus).

Kviečiame kiekvieną vaikų klasę / grupę įsijungti į bendrą veiklą ir pradėti kurti arba tęsti jau ankstesnėse BE PATYČIŲ kampanijose pradėtą klasės / grupės draugystės dienoraštį – „Draugystės knyga“. Siūlome vaikams ir pedagogams sugrįžti prie jos – kartu aptarti, kaip jie išaugo ir pasikeitė, kaip išmoko vertinti draugą ir draugystę, kaip išmoko padėti greta esančiam draugui, kaip keitėsi vaikų klasės santykiai, …  Kurkite tęstinę klasės „Draugystės knygą“ – antras, trečias, ketvirtas, … ir dvyliktas tomai.

Į kampaniją įsitraukusius pedagogus raginame nufotografuoti įdomiausią veiklos momentą, kuriant „Draugystės knygą“ ar pačią „Draugystės knygą“. Džiaugsimės, jei iki balandžio 14 d. atsiųsite vieną nuotrauką, atspindinčią įdomiausią veiklos momentą, taip pat lauksime ir jūsų veikos aprašymo (el. paštu [email protected]). Siųsdami, nepamirškite parašyti ugdymo įstaigos pavadinimo ir iš kur esate.

Kadangi oficialiai centralizuotai šias metais kampanija BE PATYČIŲ nėra organizuojama, ugdymo įstaigoms nereikia registruotis dalyviais.

Jeigu Jums kiltų klausimų dėl  siūlomų veiklų, prašome kreiptis į mus („Vaiko labui“) telefonu 8 (699) 20 223 arba el. paštu [email protected]

Siūlomos veiklos:

  1. Jausmai
  2. Pyktis
  3. Draugystė
  4. Bendravimas

Kaip mes galime susivienyti prieš patyčias

 

 

2023 vasaris

Norime jums pristatyti antrąjį programos „Zipio draugai“ pratybų sąsiuvinį vaikams, kurį sukūrė ir publikavo programos kūrėjai Partnership for Children. Jis tokio pačio formato, bet mažesnės  apimties, nei pirmasis pratybų sąsiuvinis – pirmasis yra 64 puslapių, antrasis – 24. Pedagogas, nusprendęs įsigyti kiekvienam programoje dalyvaujančiam grupės ar klasės vaikui, čia ras nuo 2-jų iki 7-ių naujų užduotėlių kiekvienam programos moduliui.

Mes, kaip programos vykdytojai Lietuvoje, ieškosime būdų išsiaiškinti kaip mūsų pedagogai vertina šias naująsias pratybas, ar mato poreikį jas išversti, maketuoti ir spausdinti. Tačiau tai nėra labai paprasta – tam, kad suprastume ar verta investuoti lėšas į šių pratybų leidybą, reiktų atlikti nemažai veiksmų, kurie kainuotų nemažai pinigų. Taigi, gaunasi kaip ir uždaras ratas.

Kreipiamės į programą „Zipio draugai“ įgyvendinančius pedagogus, kurie laisvai kalba angliškai, siūlydami savo susipažinti su naujuoju pratybų sąsiuviniu ir jį išbandyti savo grupėje. Lauksime tokių pedagogų elektroninių laiškų ar skambučių mūsų kontaktais.

 

2023 sausis

Zipio draugai sveikina visad jauną Vilnių su istoriniu įvykiu – 700 metų jubiliejumi! ..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus m.  lopšelio – darželio „Vėtrungė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Urvakienė ir Loreta Kulokienė  pasidalino, kaip Zipis atkeliavo į „Paukštelių“ grupę ir kaip joje jaukiai ir gražiai apsigyveno. Vaikai ir jų pedagogės su džiaugsmu sutiko pasidalinti su mumis visais Zipio kelionės akimirkomis.

Pedagogės Jurgitos aprašymą galite paskaityti čia.

Vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus ugdančias programas „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“ ir „Įveikiame kartu“ įgyvendinanti nevyriausybinė organizacija VAIKO LABUI pažymi 20-tus veiklos metus. Visose Lietuvos savivaldybėse mūsų įgyvendinamose programose yra dalyvavę virš 384 tūkstančių vaikų. Šias programas taikyti paruošti beveik 11 tūkstančių pedagogų.

Džiaugiamės ir dėkojame visiems kartu su mumis ėjusiems šį netrumpą kelią – programas į vaikų klases atnešantiems pedagogams; psichologams, paruošiantiems pedagogus įgyvendinti programas; visiems mūsų draugams, palaikytojams ir rėmėjams; ištikimiems ir lojaliems buvusiems ir esamiems ekspertams, konsultantams ir administracijos darbuotojams. O ypač prekybos tinklui IKI, remiančiame programos „Zipio draugai“ įgyvendinimą jau 16 metų.​

     

 

   
                          …….
   

 

Baigiantis 2021 metams į VAIKO LABUI būstinę susirinko Vilniaus apskrities programos „Zipio draugai“ savanoriai. Susirinko prisiminti pirmąsias Zipio dienas Lietuvoje …

Daugiau informacijos rasite čia

Prezentacija „Zipio kelias Lietuvoje. 2000-2020“

..

2021-ieji ypatingi tuo, kad programa „Zipio draugai“ nuėjo 20 metų kelią.  Yra kuo džiaugtis, kurie prisidėjo prie jos kūrimo, plėtojimo ir klestėjimo. Kai lygini Zipį, kurį sutikome 2000 metais, su tuo, koks yra šiandien, galime jaustis išdidūs visi, prie šių pokyčių prisidėję. Zipis specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, Zipis įtraukiajam ugdymui, Zipis trimis kalbomis. Metodinės literatūros pedagogams gausa. Pratybos ir įvairiausia padalomoji medžiaga vaikams. Programos metodinė medžiaga tėvams.

Labai norėjome susitikti, sukviesti į būrį kuo platesnį ratą programai pačių svarbiausių žmonių – pedagogų, programos, kūrėjų, vykdytojų. Tačiau, deja, gyvenimas kartais įneša nedžiuginančias korekcijas. Pandemija neleido suburti programos draugų ir pažymėti jubiliejų taip, kaip pažymėjome prieš 10 metų, švęsdami „Zipio draugų“ dešimtmetį Lietuvoje, surengdami didžiulę tarptautinę konferenciją, trukusią net dvi dienas.

.Šiam dvidešimtmečio jubiliejui, programos „Zipio draugai“ ekspertų komanda parašė, o programos vykdytojai VšĮ „VAIKO LABUI“ publikavo knygą „Programa ZIPIO DRAUGAI Lietuvoje. 2000 – 2020. Knyga skirta pirmiausiai visiems įgyvendinantiems programą, ar tai būtų pedagogams, ar socialinis pedagogas, ar psichologas. Aktuali ji ir būsimiesiems pedagogams, dar studijuojančiais ir besiruošiančiais jais tapti. Tikime, kad ji bus įdomi ir tėveliams.

Pristatome jums straipsnį, nušviečiantį programos kelią Lietuvoje jos ekspertų akimis.

Šį straipsnį taip pat galite rasti ir interneto portale „Švietimo naujienos“ (2021-05-07) 

Pristatome: nuo šiol visos emocinės pagalbos linijos vienu numeriu 1809. 

                          Kiekvienas rūpestis gali turėti savo ausį

Turime svarų padrąsinimą – kiekvienas programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinantis pedagogas ir ugdymo įstaiga gali didžiuotis ir drąsiai teigti, kad jie, ugdydami vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus, naudojasi patikimomis praktikomis, kurias pripažįsta ir rekomenduoja tokios tarptautinės organizacijos kaip Pasaulinė sveikatos organizacija (WHO), Europos komisija (European Commission for Good Practices in Mental Health and Wellbeing), EPIC (European Platform for Investing in Children) ir kitos. Kurios yra visapusiškai nepriklausomai tirtos ir vertintos.

Pristatome vėliausių programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vertinimų Lietuvoje ir užsienyje vertinimų santraukas. Čia taip pat rasite nuorodas į tarptautines organizacijas, pripažinusias teigiamą programų poveikį vaiko socialinių ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų raidai.