logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“Kalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienėikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisMetinė ataskaita 2021

Užbaigę 2021-uosius metus mes – viešoji įstaiga „Vaiko labui“ – visuomenei pristatome jau dvidešimtą savo veiklos metinę ataskaitą. Šie metai mums visiems ypatingi – COVID-19 pandemija koregavo planus, keitė veiklas, tačiau mūsų nepriveikė. Kitais būdais ir metodais tęsėmė savo veiklas, bendravome ir palaikėme mūsų programų dalyvius.

Esame nevyriausybinė ne pelno organizacija, kurios tikslas padėti vaikams augti laimingiems ir linksmiems, formuoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, siekiant vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir  emocinės gerovės.

Savo darbą mes grindžiame mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų stiprinti vaiko psichikos sveikatą ir rūpintis jo emocine gerove, kad ateityje nereikėtų spręsti rimtų psichologinių ar elgesio problemų ir kovoti su priklausomybėmis.

2021 metais „Vaiko labui” toliau įgyvendino tarptautinę emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos dvejų metų  programą, kurios pirma dalis yra programa „Zipio draugai“ ir antra dalis „Obuolio draugai.“ Toliau tęsiame programos „Zipio draugai“, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, įgyvendinimą. Kviečiame dalyvauti programoje „Zipio draugai“ pedagogus, dirbančius su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ugdomais ne tik specializuotosio mokyklose, bet ir įtaukiojo ugdymo metodu. Jau keleri metais lenkų ir rusų gimtosiomis kalbomis ugdomi vaikai turi galimybę dalyvauti programoje „Obuolio draugai“ gimtaja kalba.  Sėkmingai toliau įgyvendiname mūsų pačių sukurtą ir 2018 metais esmingai atnaujintą bei išplėtotą programą „Įveikiame kartu.”

Nuo 2003 metų vykdome savanorių mokymo ir savanorystės skatinimo programą „Visi drauge“, į kurią yra įsitraukę aktyviausi mūsų trijose programose dalyvaujantys pedagogai.

Kaip ir kasmet, dalyvavome „Vaikų linijos“ inicijuotoje kampanijoje „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“. 

Mes bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse.

 

Mūsų veikla būtų neįmanoma be mūsų draugų ir rėmėjų. „Vaiko labui“ nuoširdžiai dėkoja visų mūsų vykdomų programų dalyvių – vaikų, jų tėvų, pedagogų – vardu, visiems rėmusiems mūsų veiklas 2021 metais –

 

Generalinis programos „Zipio draugai“ rėmėjas nuo 2007 metų

.

 Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimui pritaria ir jį palaiko

 

Programų „Zipio draugai“, „Obuolio draugai“  ir „Įveikiame kartu“

įgyvendinimą Vilniaus mieste 2021 parėmė

Vilniaus miesto savivaldybė

.

Dėkojame visiems, kas paskyrė mums savo 1,2%

Esame dėkingi kiekvienam mūsų veiklose dalyvaujančiam savanoriui 

 

2021 metine veiklos ataskaita

.1 atskaitos priedas – Programos „Zipio draugai“ statistika

.2 atskaitos priedas – programos Obuolio draugai statistika

3 atskaitos priedas – Programos „Įveikiame kartu“ statistika

4 atskaitos priedas -Metodiniai programų centrai šalyje

5 atskaitos priedas – Tarptautinės programų Zipio draugai  įgyvendinimas pasaulyje

6 atskaitos priedas – Tarptautinės programų Obuolio draugai įgyvendinimas pasaulyje

     Čia galite susipažinti su paramos gavėjo VAIKO LABUI 2021 metų metinės ataskaitos viešąja dalimi.

     Čia galite susipažinti su veliausiųjų mūsų įgyvendinamų programų vertinimų santrauka