logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Metinė ataskaita 2023

Užbaigę 2023-uosius metus mes – viešoji įstaiga „Vaiko labui“ – visuomenei pristatome jau dvidešimt antrą savo veiklos metinę ataskaitą. 

Esame nevyriausybinė ne pelno organizacija, kurios tikslas padėti vaikams augti laimingiems ir linksmiems, formuoti ir kurti jiems emociškai saugesnę aplinką, siekiant vaikų ir jaunimo psichikos sveikatos ir  emocinės gerovės.

Savo darbą mes grindžiame mintimi, jog labai svarbu nuo mažų dienų stiprinti vaiko psichikos sveikatą ir rūpintis jo emocine gerove, kad ateityje nereikėtų spręsti rimtų psichologinių ar elgesio problemų ir kovoti su priklausomybėmis.

2023 metais „Vaiko labui” toliau įgyvendino tarptautinę emocinių ir elgesio problemų ankstyvosios prevencijos dvejų metų  programą, kurios pirma dalis yra programa „Zipio draugai“ ir antra dalis „Obuolio draugai.“ Toliau tęsiame programos „Zipio draugai“, skirtos specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, įgyvendinimą. Kviečiame dalyvauti programoje „Zipio draugai“ pedagogus, dirbančius su specialiųjų poreikių turinčiais vaikais ugdomais ne tik specializuotosio mokyklose, bet ir įtaukiojo ugdymo metodu. Šiais metais sudarėme galimybę dalyvauti programoje „Zipio draugai“ savo gimtąją kalba lietuvių, lenkų, rusų ir ukrainiečių kalbomis kalbančius vaikus.

Jau keleri metais lenkų ir rusų gimtosiomis kalbomis ugdomi vaikai turi galimybę dalyvauti programoje „Obuolio draugai“ gimtaja kalba. 

Sėkmingai toliau įgyvendiname mūsų pačių sukurtą ir 2018 metais esmingai atnaujintą bei išplėtotą programą „Įveikiame kartu.”

Nuo 2003 metų vykdome savanorių mokymo ir savanorystės skatinimo programą „Visi drauge“, į kurią yra įsitraukę aktyviausi mūsų trijose programose dalyvaujantys pedagogai.

Nors 2022 metais kampanijos „BE PATYČIŲ“ iniciatoriai „Vaikų linija“ kampaniją nutraukė, mes ir toliau kviečiame mūsų programose dalyvaujančias ugdymo įstaigas kovo mėnesį daugiau dėmesio skirti opiai patyčių problemai ugdymo įstaigose. 

Mes bendradarbiaujame su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse. 

Mūsų veikla būtų neįmanoma be mūsų draugų ir rėmėjų. „Vaiko labui“ nuoširdžiai dėkoja visų mūsų vykdomų programų dalyvių – vaikų, jų tėvų, pedagogų – vardu, visiems rėmusiems mūsų veiklas 2021 metais –

.

 Programos „Zipio draugai“ įgyvendinimui pritaria ir jį palaiko

                                                       

 

Programos „Zipio draugai“ įgyendinimą Vilniaus mieste 2023 parėmė

Vilniaus miesto savivaldybė

.

Dėkojame visiems, kas paskyrė mums savo 1,2%

Esame dėkingi kiekvienam mūsų veiklose dalyvaujančiam savanoriui 

 

VAIKO LABUI_veiklos ataskaita metinė uz 2023

  1. Programos ZIPIO DRAUGAI statistika už 2023-2024 mokslo metus
  2. Programos OBUOLIO DRAUGAI statistika už 2023-2024 mokslo metus
  3. Programos ĮVEIKIAME KARTU statistika už 2023-2024 mokslo metus
  4. Programos ZIPIO DRAUGAI įgyvendinimas pasaulyje 2023 metais
  5. Programos ZIPIO DRAUGAI įgyvendinimas pasaulyje 2023 metais
  6. Programų ZIPIO DRAUGAI, OBUOLIO DRAUGAI ir ĮVEIKIAME KARTU metodiniai centrai.

     Čia galite susipažinti su paramos gavėjo VAIKO LABUI 2023 metų metinės ataskaitos viešąja dalimi.

     Čia galite susipažinti su veliausiųjų mūsų įgyvendinamų programų vertinimų santrauka