logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Obuolio draugai. Plėtra

Obuolio draugų“ programą, kaip ir „Zipio draugus“ sukūrė Didžiosios Britanijos nevyriausybinės organizacijos „Partnership for Children“ suburta mokslininkų komanda. Programa pirmą kartą buvo išbandyta Brazilijoje 2008 metais. Po pilotinio įgyvendinimo Brazilijoje, programa „Obuolio draugai“ buvo patobulinta, atsižvelgiant į programą įgyvendinusių Brazilijos pedagogų pastabas ir pasiūlymus bei programos „Zipio draugai“ ekspertų iš Anglijos, Airijos, Lietuvos ir Norvegijos darbo grupės mintis.
Pilotinio programos įgyvendinimo Lietuvoje metu buvo suburta programos vykdytojų darbo grupė, teikusi programos kūrėjams „Partnership for Children“ idėjas programai patobulinti ir/ar papildyti, atsižvelgiant į praktinę pedagogų patirtį vedant valandėles ir konsultantų bei ekspertų įžvalgas vedant mokymus pirmiesiems programos pedagogams Lietuvoje. Daugeliui šių pasiūlymų „Partnership for Children“ pritarė ir jie buvo įtraukti į atnaujintą ir patobulintą „Obuolio draugų“ programą.

Jau patobulintą programos variantą įgyvendinti pradėjo Anglija, Airija, Olandija ir Norvegija, o 2012 metais programa „Obuolio draugai“ pasiekė Lietuvą. 2012 – 2013 mokslo metų rudenį buvo pradėtas programos bandomasis (pilotinis) įgyvendinimas septyniose Vilniaus miesto mokyklose lietuvių kalba. Jame dalyvavo  21 pedagogas ir 437 vaikai.

Nuo 2013 – 2014 mokslo metų pradėta programos plėtra Lietuvoje: pirmieji į programą įsijungė Vilniaus apskrities pedagogai, jau turėdami atnaujintą ir Lietuvos ugdymo sistemai pritaikytą programos metodinės medžiagos variantą ir naują patraukliai bei pedagogui patogiai išleistą programos metodinę medžiagą.

2014 – 2015 mokslo metais programoje dalyvavo 4 apskritys: Alytaus, Kauno, Marijampolės ir Vilniaus.
2015 – 2016 mokslo metais prie programos prisijungė Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskritys. Nuo 2016-2017 mokslo metų dalyvauti programoje gali to pageidaujančios ugdymo įstaigos iš visos Lietuvos.
Nuo 2019 metų programa „Obuolio draugai“ įgyvendinama trimis kalbomis – lietuvių, lenkų ir rusų.
Šiais (2023-2024) mokslo metais programoje dalyvauja  3970 vaikai, 201 pedagogas iš 86 ugdymo įstaigų.
Programos „Obuolio draugai“  dalyvių statistika 2023-2024 mokslo metais

 

 

Programos „Obuolio draugai“  dalyvių statistika nuo programos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios

Nuo programos pradžios Lietuvoje, joje yra dalyvavę daugiau kaip 60 tūkstančiai vaikų, darbui programoje parengti 2092 pedagogai, 20 programos konsultantų. Apskrityse aktyviai veikia 10 metodinių centrų, prie kurių telkiasi pedagogai – mūsų savanoriai, turintys programos konsultanto padėjėjo kvalifikaciją.  

… 

….

...  

 

 2023 metais programa „Obuolio draugus“ įgyvendinama