logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Mes bendradarbiaujame

Mums labai svarbūs tiek kiekvienas atskiras asmuo, tiek įstaiga, su kuriomis bendradarbiaujame įgyvendindami savo veiklas.

2002 metų balandžio 3 d. Švietimo ir mokslo ministerija pasirašė bendradarbiavimo sutartį su programos „Zipio draugai“  vykdytojais dėl šios tarptautinės programos įgyvendinimo Lietuvos ugdymo įstaigose. Jaučiame ŠMM palaikymą mūsų vykdomoms programoms, ypač Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo bei Švietimo pagalbos skyrių dėmesį. 

Sunku pervertinti daugelio Lietuvos savivaldybių švietimo skyrių palaikymą bei talkininkavimą mūsų vykdomoms programoms Zipio draugai“, Obuolio draugai ir ,,Įveikiame kartu“. Rajonų švietimo skyrių darbuotojai, atsakingi už ikimokyklinį ir pradinį ugdymą, padeda platinti informaciją apie mūsų vykdomas veiklas, organizuoti mūsų vykdomose programose pedagogų kvalifikacijos tobulinimą.

Sėkmingai plėtojame bendradarbiavimų su rajonų savivaldybių Pedagoginėmis psichologinėmis tarnybomis ir švietimo centrais. Aktyviai bendradarbiaujame vykdydami įvairias veiklas, atskirus projektus drauge su kitomis valstybinėmis ar savivaldybių institucijomis, kurujančiomis švietimo sritį. Jie geranoriškai mus konsultuoja, dalijasi savo profesionaliomis žiniomis, padeda propaguoti mūsų vykdomas programas, kt.

Bendradarbiaujame ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis vaikų psichikos sveikatos, vaiko teisių, žmogaus teisių ir vaiko gerovės srityse.

Esame nariai dviejų nevyriausybinių organizacijų ir nepriklausomų ekspertų koalicijų:
– Neformalios nevyriausybinių organizacijų už vaiko teises koalicijos, skatinančios tinkamą visų vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą. Ši koalicija yra priimta į skėtinę organizaciją „Eurochild“, vienijančią 161 nevyriausybinę organizaciją iš 35 Europos valstybių ir Kanados;
– koalicijos „Psichikos sveikata 2030“, siekiančios padėti mums tapti visuomene, kurioje vertinama psichikos sveikata, užtikrinamas žmogaus orumas bei tinkamai apsaugomos visos žmogaus teisės ir laisvės.
Abi šios koalicijos siekia įtakoti sprendimus priimančių institucijų sprendimus ir veiksmus koalicijų veiklos lauko klausimais.
 

Drauge su kitomis 9 Lietuvos NVO vykdėme tris metus trukusi tarptautinį projektą, kuriame iš viso dalyvavo 15 valstybių, 32 organizacijų -„Vaikų ir paauglių psichikos sveikata padidėjusioje ES: efektyvių politikų ir praktikų sukūrimas“ (CAMHEE). Projektą finansavo Europos Komisijos Europos visuomenės sveikatos programa. Galbūt Jūs esate atstovas įstaigos ar NVO, veikiančios mums artimose srityse. Esame atviri ir noriai bendradarbiaujame – galime drauge inicijuoti, kurti ir vykdyti naujas programas ir projektus. Dirbkime drauge!

Pristatome Jums mūsų kolegas ir partnerius, įgyvendinančius programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ užsienyje:

Programos „Zipio draugai“ kūrėjai Partnership for Children

Airijoje programą „Zipio draugai“ įgyvendina Health Service Executive
(Sveikatos apsaugos komitetas)


Brazilijos Zipio draugai – Amigos do Zippy

Bulgarijoje programas „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendina NVO Animus Association   
Čekijoje programą „Zipio draugai“ nuo 2015 metų įgyvendina NVO „E-clinic“ (prie Prahos Karolio universiteto)

Danija pradėjo įgyvendinti programą „Zipio draugai“ 2001. Ilgus metus ją įgyvendino „Centrum for Inklusion„.  

Šiuo metu programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ įgyvendinimą tęsia StyrkeAkademiet, įgyvendinanti įvairias pozityvaus ugdymo programas mokyklose.

 .

Ankstyvosios vaikystės katedra prie Honkongo Švietimo instituto įgyvendina programą Honkonge. 

 Department of Early Childhood Education at the Hong Kong Institute of Education

Islandijoje visuomenės sveikatos institutas Lydheilsustod“ pradėjo įgyvendinti„Zipio draugai“. Institutas pirmenybę teikia psichikos sveikatos skatinimui ir savo darbe vadovaujasi šūkiu „Nėra sveikatos be psichikos sveikatos“.

Dabar programą vykdo Islandijos sveikatos direktoratas

 

Indijoje programą koordinuoja Sangato draugijos Vaiko raidos ir šeimos konsultavimo centras Sangath Society for Child Development and Family Guidance

New Jersey valstija pirmoji pradėjo
įgyvendinti programą „Zipio draugai“
Jungtinėse Amerikos Valstijose

 

 

Kanadoje programos įgyvendinimą koordinuoja CRISE – Savižudybių ir eutanazijos tyrimo ir intervencijos centras (Centre for Research and Intervention on Suicide and Euthanasia), įsikūręs prie Kvebeko universiteto, Monrealyje.

Kinijoje programa įgyvendinama –
Pekine (China National Institute for Educational Research)
ir Šanchajuje (East China Normal University).

 

Lenkijoje programą įgyvendina Centrum Pozytywnej Edukacji (Centre of Positive Education, or COPE)

Mauricijus – pirmoji valstybė Afrikos žemyne,
pradėjusi įgyvendinti programą „Zipio draugai“.
Ją vykdo organizacija
The Catholic Education Bureau.

 

Programą Meksikoje koordinuoja organizacija Lazos“

Norvegijoje programą koordinuoja
„Voksne for Barn“

Olandijoje programą įgyvendina fondas Kids and Emotional Competencies (KEC)

 

Programą „Zipio draugai“ Prancūzijoje pasikeisdamos koordinavo kelios prganizacijos. Šiuo metu programą įgyvendina  Fédération Départementale des Foyers Ruraux de Charente Maritime

 

Portugalijoje „Zipio draugus“ įgyvendina NVO „Escutar“, kurios pagrindinis veiklos tikslas – visuomenės psichikos sveikata ir savižudybių prevencija.  

 

Dar viena Pietryčių Azijos valstybė,
įgyvendinanti programą „Zipio draugai“ – Singapūras.
Programą įgyvendina vyriausybės padalinys
Health Promation Board
(Sveikatos skatinimo valdyba)

Slovakijoje  programą „Zipio draugai“ pradėjo įgyvendinti NVO „Slovakijos psichikos sveikatos lyga“.

Šiuo metu programasįgyvendina  „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ NVO „OZ Zippy“.

Programą Panamoje įgyvendiną „Universidad Especializada de las Américas“ (UDELAS)