logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Metodinė medžiaga

Programos Obuolio draugai“ metodinę medžiagą sudaro pedagogo aplankas,  2 dideli spalvingi plakatai ir kompaktinis diskas.

Aplanke pedagogui yra 7 knygos: kiekvienai programos temai skirta knygelė (iš viso šešios) ir „Atmintinė pedagogui“.

„Atmintinėje pedagogui“ pateikiama pati būtiniausia informaciją apie programą „Obuolio draugai“, apie tai kaip organizuoti ir vesti valandėles, siekti jose kelaimų tikslų bei praktiški patarimai.

Kiekviena iš šešių knygelė yra skirta  atskiram programos moduliui arba temos: „Jausmai“, „Bendravimas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“ Kiekvienoje atskiroje  knygelėje pristatomi bendri modulio tikslai ir atskirai kiekviena temos valandėlė:

  1. 1. visos dalies bendras tikslas;
  1. 2. konkrečios valandėlės tikslai;
  1. 3. kaip pasiruošti valandėlei;
  1. 4. pratimų aprašymai (dalis pratimų vaikams pateikiami trejopai: turintiems interaktyvią lentą, turintiems kompiuterį ir jų neturintiems);
  1. 5. refleksijos aprašymas;
  1. 6. atskiras pasakojimas pagal temą. Jame vaikams pristatoma įdomi istorija apie programos herojus dvynukus Lilą ir Tigą, jų draugus bei jų augintinį žiurkėną Obuolį.

Taip pat metodikos aplanke yra kiekvienam moduliui (temai) skirtos iliustracijos, padedančios pedagogui vesti valandėles, o vaikams geriau susipažinti su pagrindinių veikėjų ir jų draugų nuotykiais. Skirtinguose moduliuose (temose) yra skirtingas iliustracijų skaičius.

Be iliustracijų, metodinės medžiagos aplanke yra užduočių formos vaikams, priskirtos konkrečioms valandėlėms.

Prie metodinės medžiagos pridedame kompaktiniame diske yra sudėta programos vaizdinė medžiaga (tokios pačios kaip ir metodinės medžiagos komplekte esančios atskirų dalių valandėlių iliustracijos ir užduočių formos), plakatai, vaiko-programos dalyvio diplomėlis ir kortelė bei mokomieji objektai interaktyviai lentai.

Praktiškai beveik visą medžiagą, kuri reikalinga pasiruošti ir pravesti vaikams valandėles, pedagogas randa programos „Obuolio draugai“ metodikos komplekte. Pedagogui kai kada teks paruošti (padauginti) vaikams užduočių kopijas, turėti valandėlei papildomą didelio formato popieriaus lapą, ženklintuvų („markerių“), spalvotų kreidelių ar pieštukų, lipios juostos ar pan.

Programoje dalyvaujantis pedagogas, pasirašęs programos įgyvendinimo sutartį su programos vykdytojais (mumis), pilnai aprūpinamas visa programos įgyvendinimui reikalinga medžiaga: programos metodine medžiaga pedagogui, dalomąja medžiaga vaikams ir informacine medžiaga tėvams.

Ankstyvosios prevencijos programų Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ vykdytojai Lietuvoje – „Vaiko labui“ ekspertai sukūrė priedą prie programos „Obuolio draugai“ metodinės medžiagos pedagogams, kurie rengiasi pirmą kartą vykdyti programą savo ugdytinių grupėje ar klasėje – knygą „MES GALIME ĮVEIKTI. Programos „Obuolio draugai“ pedagogų rengimo seminaro medžiaga“ . Šią knygą pedagogas gauna drauge su metodinės medžiagos aplanku dalyvaudamas įvadiniame programos pedagogų rengimo seminare. Ji skirta padėti programą vykdantiems pedagogams geriau perprasti programą, jos tikslus, filosofiją. Čia pristatyta informaciją apie programos atsiradimą, vykdytus programos vertinimus ir kt.

Programų „Zipio draugai“ ir „Obuolio draugai“ ekspertai parašė dvi knygas, skirtas programos „Obuolio draugai“ konsultantams-psichologams, vesiantiems programos seminarus pedagogams, besirengiantiems pirmą kartą įgyvendinti ankstyvosios prevencijos programą „Obuolio draugai“:
…..– „Programa „Obuolio draugai“. Pedagogų rengimo seminaras: metodinės rekomendacijos konsultantui“;
…..Programa „Obuolio draugai“. Konsultanto vadovas“.

Taip pat yra išleistas programos pratybų sąsiuvinis vaikams Obuolio draugai. mano užduotėlių sąsiuvinis“kurį, programą įgyvendinančiam pedagogui pageidaujant, ugdymo įstaiga arba klasės / grupės tėvai gali nupirkti vaikams.

Sudarėme programos  „Obuolio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašą, kurio tikslas – supažindinti programos vykdytojus, dalyvius ir kitus besidominčius su visa spausdintine ar kitais būdais publikuota programų informacine ir metodine medžiaga. Dalį šios informacijos rasite internete, mūsų svetainėje. Kita programos medžiagos dalis, saugant programos kūrėjų Partnership for Children autorių teises, yra skirta tik ją įgyvendinantiems pedagogams ar psichologams. Jei Jūs esate vienas iš pastarųjų ir Jus sudomino šiame sąraše esantis leidinys, prašome kreiptis į mus ir mes aptarsime galimybę Jums įsigyti/pasiskolinti leidinį.
Programos „Obuolio draugai“ metodinės ir informacinės medžiagos sąrašas.

Jūs galite susipažinti su programos „Obuolio draugai“ metodine medžiaga:

čia perskaitysite pirmosios valandėlės pasakojimą Staigmena!“.

čia susipažinsite su pirmąją valandėle. Atkreipkite dėmesį, kad šios valandėlės metu vaikams pristatomos „senosios“ Zipio taisyklės ir vaikai skatinami jas papildyti savomis taisyklėmis.

čia Jūs galite perskaityti visų programos dalių (modulių) santrauką.

Čia jūs rasite programos Obuolio draugai“ informacinį lankstuką

Čia rasite rekomendacijas tėvamsdd

 

Kelios pirmos dalies  JAUSMAI 1 valandėlės iliustracijos

.

 

Jūs galite susipažinti su programos ,,Obuolio draugai“ metodine medžiaga:

čia perskaitysite pirmosios valandėlės pasakojimą ,,Staigmena!“;

čia susipažinsite su pirmąją valandėle. Atkreipkite dėmesį, kad šios valandėlės metu vaikams pristatomos „senosios“ Zipio taisyklės ir vaikai skatinami jas papildyti savomis taisyklėmis.

čia Jūs galite perskaityti visų programos dalių (modulių) santrauką.