logo


ZIPIO DRAUGAI Facebook paskyraOBUOLIO DRAUGAI Facebook paskyraKalendorių sukūrė Vilniaus l.-d. RŪTA pedagogės Oksana Dunovskaja ir Aida Kaunienė
2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“
ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partneris

Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas

Koncepcija

Programa „Obuolio draugai“ buvo sukurta siekiant padėti vaikams tobulinti jau turimus bei įgyti naujų sunkumų įveikimo bei socialinių gebėjimų ir taip stiprinti psichologinį vaikų (mokinių) atsparumą bei silpninti galimą neigiamą socialinės aplinkos poveikį.

Programa „Obuolio draugai“  tinkama „Zipio draugų“ programoje dalyvavusiems ir joje nedalyvavusiems įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų pradinių klasių mokiniams.

Per „Obuolio draugų“ valandėles vaikai nekonkuruoja, jų atsakymai nėra vertinami, vaikai skatinami dalintis idėjomis ir padėti įveikti emocinius sunkumus sau bei vienas kitam. Siekiama geros vaikų savijautos, gero mikroklimato klasėje bei gebėjimų, padedančių susidoroti su kasdienėmis ir sudėtingomis situacijomis, ugdymosi.

Čia galite paskaityti daugiau apie įveikimo sampratą.

Programa „Obuolio draugai“  yra išskirtinė dėl kelių aspektų:

  1. 1. programa skirta mažiems vaikams (iki paauglystės), kai paprastai prevencinės programos kuriamos paaugliams;
  2. 2. programa yra universali – tinka skirtingų poreikių ir  gebėjimų, skirtingų tautų ir religijų vaikams;
  3. 3. programoje taikoma efektyvių metodų sistema, todėl vaikai išmoksta patys sėkmingai įveikti sunkumus ir stresus, ieškoti socialiai priimtinų išeičių ir paramos, padėti kitiems, prisiimti atsakomybę už savo elgesį.

Daugelis kitų programų skirtos įveikti konkrečias jau susiformavusias mokinių problemas ar sunkumus, tuo tarpu ši programa gali padėti visiems vaikams. Užuot gydžiusi psichologinius sutrikimus ar psichikos ligas, ji prisideda prie psichikos sveikatos stiprinimo.

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra svarbi vaiko ugdymui ir raidai, nes ugdo jo asmenines, socialines ir komunikavimo kompetencijas, kurios ne tik padeda palaikyti vaiko (asmens) gerą emocinę savijautą ir kurti saugų draugišką mikroklimatą ugdymo įstaigoje, bet ir daro teigiamą įtaką vaiko akademiniams pasiekimams.

Programų „Zipio draugai“ ir jos antrosios dalies programos „Obuolio draugai“ sudarymo principai yra vienodi.

Abi programos skirtos įvairių gebėjimų vaikams, t.y. jos nėra skirtos  specifinių problemų turintiems ar rizikos grupės vaikams.

Čia vaikams nesakoma Ši išeitis teisinga, o šis sprendimas blogas”. Vaikai skatinami patys ar su draugų pagalba ieškoti išeičių ir priimti sprendimus, drauge apsvarstyti pasiūlytas išeitis, o reikalui esant ir kreiptis pagalbos į aplinkinius. Programose vaikai neskatinami konkuruoti, jų pasiekimai nėra vertinami – čia nėra stipriausių ar silpniausių, šauniausių ar prasčiausių. Vietoje to, vaikai mokomi empatijos (atjautos), įsiklausyti į kitą, veikti drauge ir padėti vienas kitam.

Čia galite paskaityti daugiau apie pagrindinius programos sudarymo principus.