logo


Asmens duomenų apsaugos tvarkos aprašasAsmens duomenų apsaugos tvarkos aprašas


Kalendorių sukūrė Vilniaus
lopšelio-darželio RŪTA
pedagogės Aida Kaunienė
ir Oksana Dunovskaja2016_uz-saugia-lietuva_logo

Mes prisijungėme prie nacionalinės kampanijos „Už saugią Lietuvą“


ikimokyklinis.lt_logo

VAIKO LABUI
informacinis partnerisPlėtra

 

Pirmą kartą programa „Zipio draugai“ Lietuvoje buvo išbandyta 2000 metais. Pirmaisiais – eksperimentiniais – programos įgyvendinimo metais joje dalyvavo 314 vaikų ir 30 jų pedagogų iš 11 Vilniaus miesto ugdymo įstaigų. Antraisiais metais į programą įsitraukė Trakai ir Kauno miestas.

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį su Švietimo ir mokslo ministerija, 2002 metais prasidėjo intensyvi programos plėtra Lietuvoje – prisijungė Kauno rajonas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai. O nuo 2006 – 2007 mokslo metų jau įgyvendinama visose Lietuvos apskrityse. 

Rengiant ilgalaikę programos įgyvendinimo strategiją, buvo suformuluotas tikslas 2007 metais apimti visas Lietuvos apskritis ir į programą įtraukti iki 10% – 15% visų 6 – 7 metų vaikų. Tikslas buvo pasiektas: jau 2007 – 2008 mokslo metais, programoje „Zipio draugai“ dalyvavo 9,5 tūkstančio vaikų arba 14% visų šios amžiaus grupės Lietuvos vaikų, o 2008 – 2009 mokslo metais dalyvavo apie 16 tūkstančių vaikų arba beveik 25%.

Šiais (2018-2019) mokslo metais programoje dalyvauja pats didžiausias vaikų skaičius nuo programos įgyvendinimo Lietuvoje pradžios – 18.521 vaikai, tai sudaro beveik 40% visų šešerių-septynerių metų šalies vaikų.

Nuo programos pradžios Lietuvoje, joje yra dalyvavę daugiau nei 229 tūkstančiai vaikų, darbui programoje parengti 5.322 pedagogai, 68 programos konsultantai. Apskrityse aktyviai veikia 13 metodinių centrų, prie kurių telkiasi pedagogai – mūsų savanoriai, turintys programos konsultanto padėjėjo kvalifikaciją.
2019 – 2020 mokslo metų programos „Zipio draugai“ dalyvių statistika:
Programos „Zipio draugai“ dalyvių statistika nuo jos įgyvendinimo pradžios:

2020 metais Zipio draugų Jūs rasite net 35 pasaulio šalyse – Anglijoje, Airijoje, Belgijoje, Bulgarijoje, Danijoje, Olandijoje, Norvegijoje, Prancūzijoje, Rusijoje, atskirose JAV valstijose, tolimojoje Brazilijoje, Singapure ir Kinijoje, egzotiškoje Indijoje ir mūsų kaimyninėje Lenkijoje, Rusijoje bei kitose šalyse. Programa kasmet plečiasi.

Kur programa bevyktų, visur ji tokia pati ir įgyvendinama be pakeitimų, nes yra universali. Ji puikiausiai tinka visiems vaikams. Programoje dalyvaujantys vaikai yra iš skirtingos kultūrinės aplinkos, kalba skirtingomis kalbomis, išpažįsta skirtingas religijas.

2008 metais buvo sukurta, 2012 metais buvo pradėta įgyvendinti Lietuvoje antroji programos „Zipio draugai“ dalis – programa „Obuolio draugai“, skirta 8 – 10 metų vaikams. Programa „Obuolio draugai“ tinkama ir „Zipio draugų“ valandėlėse dalyvavusiems ir jose nedalyvavusiems įvairioje aplinkoje augantiems skirtingų gebėjimų pradinių klasių mokiniams.
Čia rasite programos paplitimo pasaulyje žemėlapį.
Čia galite susipažinti su mūsų kolegomis ir partneriais, įgyvendinančiais programą užsienyje.
Programos plėtrą pasauliniu mastu koordinuoja jos kūrėjai Partnership for Children, o Lietuvoje, turėdama išimtinę licenciją, įgyvendina viešoji įstaiga Vaiko labui“.

Plačiau apie programą  Jūs galite perskaityti informaciniame buklete  „Įvadas į programą „Zipio draugai“, kur sužinosite, kokia tai programa ir pagrindinius jos įgyvendinimo principus, tikslus, kaip ji įgyvendinama bei trumpai susipažinsite su programos medžiaga.

 Jūs galite parsisiųsdinti informacinį bukletą ,,Įvadas į programą ,,Zipio draugai“ PDF formatu.